Het rustpensioen van een Kortrijks schepen na één bestuursperiode

Dat berekent men op basis van de jaarlijkse niet-geïndexeerde basiswedde op het ogenblik dat het recht op pensioen ingaat. Voor een stad als Kortrijk gaat het om 46.659 euro (afgerond).
Dat wordt dan vermenigvuldigd met de duur van het mandaat in maanden. De voorbije legislatuur liep van 3 januari 2013 tot 3 januari 2019, wat neerkomt op 72 volledige maanden. Het bedrag wordt nog een keer vermenigvuldigd met 3,75 omdat de mandataris per jaar zijn pensioen met 3,75% heeft opgebouwd.
En dit product is dan gedeeld door 12 maal 100, in het kader van een overgangsregel althans (meer dan 55 op 1 januari 2012).
De minimumleeftijd om als mandataris van een rustpensioen te kunnen genieten was 62 jaar in 2016 maar verhoogt jaarlijks met 6 maanden en is in 2018 en 2019 intussen dan 63 geworden.

Hier is in Kortrijk één niet meer verkozen schepen die aan alle voorwaarden voldoet om jaarlijks van een rustpensioen te genieten.
Het gaat om 10.498 euro, maar aan de huidige spilindex stemt dit overeen meer een jaarbedrag van 17.919 euro. Ten laste van de stad.
Toch een mooi spaarpotje voor een maandelijkse city-trip naar Tyrol.