19 kabinetsmedewerkers (1)

In 2013 startten de schepenen van de tripartite met 19 medewerkers (chauffeur inbegrepen). In de loop der jaren zijn er veelvuldig wijzigingen gebeurd, zodanig dat we op de duur het aantal niet meer konden bijhouden.
Ook nu start de nieuwe tripartite met 19 kabinetsleden, voltijds of niet.
In voltijdse equivalenten (VE) uitgedrukt ziet de nieuwe formatie er zo uit:
– 1 VE kabinetschef bij de burgemeester (niveau A5a-A5b)
– 6 VE kabinetsattachés (A1a-A3a) waarvan drie bij het ‘Team Burgemeester’
– 7 VE deskundigen (B&-B3) waarvan drie bij het ‘Team Burgemeester’
– 2,5 VE administratief medewerker (C1-C3)
– 1 VE chauffeur bij het kabinet van de burgemeester (D1-D3)

Totaal: 17,5 VE.
De jaarlijkse loonkost zou 1.126.517 euro bedragen.
(In een volgende editie de namen van de kabinetsmedewerkers per fractie.)