Over de “verbonden entiteiten” van stad en OCMW (1)

Stad en OCMW kennen wat men noemt: verbonden entiteiten. Dat wil zeggen: instellingen, organisaties waarvoor een verplichting bestaat om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
In 2020 kende stad aldus 32 van die entiteiten en het OCMW er 6.
Volgens het meerjarenplan dat is goedgekeurd in 2020 gaat het om 31 entiteiten die aan stad zijn verbonden en 5 voor het OCMW. Het moet dus zijn dat het stadsbestuur toch enige speling heeft in de keuze van zijn zgn. verbonden entiteiten.
We bekijken even die entiteiten voor het jaar 2020 want van dat jaar kennen we de jaarrekening en kunnen we dus opzoeken hoeveel werkingssubsidies (exploitatietoelagen) en/of investeringstoelagen stad en OCMW veil hadden voor hun entiteiten.

In de gemeenteraad heeft men het wel eens over “satellieten”. Men bedoelt dan de meest belangrijke verbonden organisaties: het OCMW, de politiezone VLAS, de brandweerzone Fluvia en soms ook de vroegere autonome gemeentebedrijven SOK en Parko. Maar die laatste zijn – net als het OCMW – nu ook “ingekapseld” in Stad.
Als verbonden entiteiten bij stad horen nog de 18 kerkfabrieken, 4 intercommunales (Leiedal, Imog, Psilon, Gaselwest), de NV’s Pandenfonds en XOM. Verder nog sociale organisaties als de vzw Marktverhuurkantoor en de vzw Ajko, een culturele organisatie als de ‘Projectvereniging Zuidwest’ en tenslotte nog De Watergroep. Van een aantal van die organisaties hebben de meeste Kortrijkzanen nog nooit gehoord, maar van de hierna genoemde cvba zelfs kortrijkwatcher niet, met name de cvba Zefier.

Het OCMW kent in 2020 volgende entiteiten: de Vereniging Ons Tehuis, de OCMW-vereniging W13, de Vereniging Infohos (ons ook onbekend – is in vereffening), de vzw Zusters Augustinessen, de vzw Unie der Zorgelozen, de vzw Mentor.

In een volgende editie proberen we dus te achterhalen hoeveel geld die entiteiten van ons vorig jaar hebben gekregen.
Het is ons niet helemaal gelukt.
Po memorie misschien nog even zeggen wat Stad en OCMW zelf hebben uitgegeven in 2020.
Stad:
– Exploitatie: 116,52 miljoen
– Investeringen: 29,97 miljoen
OCMW:
– Exploitatie: 65,20 miljoen
– Investeringen: 1,04 miljoen.
Daar staan natuurlijk ontvangsten tegenover.