Het open zwembad aan de Abdijkaai blijft nog wat open

“Den openen” aan de vaart blijft open tot en met 5 september. Misschien krijgen we nog een ‘indian summer’?

N.B.

De cafetaria is gratis toegankelijk en ook na 19 uur nog open.