Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (2): de toename aan locaties

In de vorige editie van deze krant moesten we de “slechte Kortrijkzanen” ontgoochelen.
Nieuwsgierig als zij zijn naar taboe-thema’s wilden ze wel eens weten hoeveel camera’s er in Kortrijk (of in de politiezone VLAS dan) eigenlijk in voege zijn. In drie officiële documenten vonden we vier verschillende cijfers.
We houden het hier nu vandaag bij een nota van het kabinet van de burgemeester (dd. 19 februari 2021).
Daarin had men het over 127 (gewone) veiligheidscamera’s en 68 slimme ANPR camera’s. Totaal: 195.
Interessant is nu om dat cijfer te vergelijken met een tabel van de jaarlijkse toename van het aantal camera’s sinds het prille begin van de plaatsing van camera’s in onze stad. Volgens het ene document (op de website van stad) is dat het jaar 2011, volgens de nota van het kabinet van de burgemeester 2012. (Men vergeet dan de prille, heel eerste installatie van camera’s op het Schouwburgplein, naar aanleiding van de vandalenstreken rond de fontein.)
Die tabel dus van de jaarlijkse toename inde periode 2012-2020. .Samengeteld komen we uit aan een totaal van 217 camera’s, waarvan 146 “gewone” en 71 ANPR’s. Met het jaar 2021 erbij gaat het om +11 gewone camera’s en +1 ANPR. Totaal: 157 plus 72 is gelijk aan 229 camera’s. (Die aanvulling voor 2021 vonden we in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van maart dit jaar. Antwoord op een vraag van Groen raadslid Matti Vandemaele.)
Ja, we raken weer tureluurs van die verschillende aantallen.

Slechte Kortrijkzanen willen alles weten, dus ook de toename en plaats van de locaties.
We onderscheiden vier grote momenten in de uitbouw van het cameranetwerk.
– In 2011-2012 is door de firma Optimit een cameraplan uitgewerkt. Wie dat nu (her)leest vergaat van het lachen ! Dat plan werd in 2013 door de gemeenteraad quasi unaniem goedgekeurd. Enkel twee raadsleden van Groen stemden tegen! Hiermee was het hek van de dam. Op één jaar tijd werden door nieuwe de coalitie (VLD – SP.a – N-VA) in het kader van een bestuursakkoord (“Plan Nieuw Kortrijk”) 32 camera’s geplaatst.
– De tweede fase in 2015 was een topjaar: het winkelwandelgebied werd bezaaid met 36 camera’s en er kwam een zgn. cameraschild op de invalswegen met 26 ANPR’s.
– In 2019 werd door de tripartite een nieuw bestuursakkoord uitgewerkt: “Beste stad van Vlaanderen”. De budgetten voor het cameranetwerk werden verhoogd met het oog op slimmere software en betere camera’s.
– In 2020-2021 werd alles op alles gezet om zgn. “blinde vlekken” af te dekken.
En ja, voor de toekomst wil men nog sterker inzetten op technologie: trajectcontroles, drones, geluidsensoren, politievoertuigen met camera’s, enz.

Overzicht per jaar
( Het eerste aantal tussen haakjes slaat op gewone veiligheidscamera’s, het tweede op ANPR’s.)
2012: Veemarkt, Zwevegemsestraat (6 /-)
2013: centrum en 1 voertuig (+28 /+3)
2014: Overbekeplein (+3 /-)
2015: winkelwandelgebied, 2 voertuigen (+36 /+26)
2016: Zwevegemsestraat, station, Prado, Ring, mobiel (+12 /+17)
2017: Houtmarkt, Kleine Sint-Jansstraat (+9 /-)
2018: Begijnhof, Rekollettenstraat, Kortrijk Weide, BPKN (+21 /+4)
2019: Leieboorden, trajectcontrole Kooigem-Bellegem, Casino, Waterpoort, Graanmarkt, tunnel (+18 /+4)
2020: Casino, Rijselsestraat, Vork, tunnel, traject Rekkemsestraat, wijken Marke-Rodenburg (+13 /+17)
2021 nu: Rondpunt Wandelweg-Zwevegemsestraat (3), Sint-Antoniusstraat (2), Tuighuisstraat (2), Robbeplein (2), Handboogstraat (2), Burg. Reynaertstraat (1 ANPR voor Parko).

Niet vergeten: de raamovereenkomst met de firma R.T.S over leveren en plaatsen van camera’s is eind vorig jaar afgelopen, en we hebben geen weet van enige verlenging.

P.S.
En wat willen slechte Kortrijkanen nog weten? Wat dat allemaal kost zeker?
We zoeken het op, maar garanderen onze lezers niks van uitkomst.