Lees in de media toch niet wat er staat, – nu over die zwemtarieven ! (2)

Vandaag hebt dus uit onze lokale media enige onzinnige en subsidiair volstrekt onvolledige berichtgeving kunnen vernemen, ditmaal over de perikelen inzake de financies van de exploitant Lago van de zwemcomplexen op Kortrijk Weide, in Heule en Zwevegem, en het open zwembad aan de Abdijkaai.
Eerst even zeggen dat de naam van de firma waarmee stad Kortrijk op 4 juli 2015 een zgn. DMFMO-contract heeft afgesloten eigenlijk luidt: S&R Kortrijk-Zwevegem NV. Want ja, ook Zwevegem heeft zich laten meesleuren in dit contract, een leeuwenbeding zou men kunnen zeggen.

Wat is er in dit contract eigenlijk afgesproken qua tarieven?
1. Een verhoging van de tarieven voor recreatiezwemmen moet enkel voorafgaandelijk gecommuniceerd aan Stad tijdens een zgn. Overlegcomité.
2. Een verhoging van de tarieven voor sportzwemmen, schoolzwemmen en clubwerking vereist wel een voorafgaandelijke goedkeuring.
Dit alles zou al gebeurd zijn in een Bijzonder Overlegcomité op 15 juni !!

S&R Kortrijk -Zwevegem NV heeft bepaalde prijsstijgingen kunnen bekomen met ingang van 1 juli. (Later meer daarover.)
Als argumentatie verwijst S&R naar de forse stijging van de energieprijzen en hyperinflatie.
Kortrijkwatcher bestempelt dit als een grote komedie, in de zin van een voorwendsel!
Er is immers al VER VOOR DIE HUIDIGE ENERGIECRISIS – nog onder schepen van sport Arne Vandendriessche – onderhandeld over mogelijke, hogere financiële tegemoetkomingen vanwege Stad om bijvoorbeeld kosten (verliezen) te dekken inzake de exploitatie van het open zwembad aan de Abdijkaai. Zo is er toen afgesproken dat Stad jaarlijks een prijssubsidie per gerealiseerde zwembeurten zou toekennen. En dat is gebeurd. Ach, deze krant ‘kortrijkwatcher’ heeft het daar toen al uitvoerig over gehad. Moeten we dat nu nog een keer allemaal vertellen? Zie archief.
S&R is trouwens al die jaren blijven zagen en zagen om nog betere compensaties van Stad te verkrijgen
.

S&R heeft het nu vanwege die hyperinflatie over een extra tekort van 830.000 euro voor dit jaar.
En de firma stelde dus voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen door een stijging van de publiekstarieven, maar dan wel slechts in die mate dat het risico op verlies aan zwembeurten beperkt blijft.
S&R beoogt de realisatie van een meeromzet bij de recreatietarieven van 380.000 euro, en bij de sporttarieven voor een bedrag van 127.000 euro. Dit alles per jaar wel te verstaan. Men hoopt hiermee de energiekost met ca. 300.000 euro te verlichten.
Haha! Die toeslag zal vervallen van zodra de jaarlijkse energiefactuur minder is dan 135 procent van het budget !

In een volgende editie van uw krant ‘kortrijkwatcher’ hebben we het over de nieuwe tarieven.
Die voor schoolzwemmen (van 1,60 tot 2,20 euro) en clubzwemmen (5,40 euro) wijzigen niet.
De tienbeurtenkaart voor niet-inwoners ook niet (bijv. 12,90 voor volwassenen) maar de familiepas wel (11,90).