Omgevingsvergunningen: lijst van vorig jaar gevelde bomen, tenminste dan in januari en februari 2021 (3-A)

Beloofd is beloofd.
In een vorige editie van deze alternatieve stadskrant stelden we vast dat er in 2021 bijna 1000 omgevingsvergunningen zijn toegekend. En in een overmoedige bui zeiden we toen dat het wel relevant zou zijn om een keer te gaan tellen hoeveel vergunningen er werden uitgereikt om één of meerdere bomen te vellen in onze stad, – particuliere maar ook bomen op openbaar domein.
Belofte maakt schuld. We gaan dat dus echt doen, maar het vergt wel wat werk, gescharrel in oude archieven.
Het begon al “slecht”.
Voor januari 2021 althans vermeldt de lijst van omgevingsvergunningen in totaal 8 vergunningen maar zegt helemaal niet om hoeveel bomen het gaat, noch vertelt men iets over het soort van gevelde bomen. En dat laatste interesseerde ons ook wel een beetje. We waren evenwel nog meer benieuwd om te weten waarom juist de vergunning gunstig werd geadviseerd en of er door Stad een of andere compensatie werd vereist.

Hierna gaan we met uw goedvinden dat alles een keer wat meer in detail na, voor de eerste twee maanden van het jaar althans. Voor de rest van het jaar zullen we later gewoon een pure optelsom maken zonder commentaar, tenzij het een keer om een zéér bijzonder, opvallende casus zou gaan.
We vermelden ook met opzet telkens de plaats (het adres) van het gebeuren.
Weet u waarom? Meer fanatieke groene jongens (m/v/x) zouden voor een aantal zeer bijzondere gevallen (bijv. een héél groot aantal bomen) eens kunnen nagaan of de werken wel werden uitgevoerd zoals vereist en of men heeft voldaan aan bijv. de gevraagde heraanplanting. Alleszins wanneer het gaat om vergunningen waarbij Stad zelf de aanvrager was, net omdat het ging over bomen op openbaar domein.

In dat verband nog iets wat misschien weinigen weten, of zijn vergeten.
Het College van 1 februari 2021 heeft een overheidsopdracht uitgeschreven tot het snoeien en vellen van bomen op openbaar domein door een externe firma. Het bestek voorzag hiervoor een uitgave van 67.372,80 euro maar we weten waarlijk niet op welke periode (één jaar of meerdere jaren?) dat slaat. Het ging om drie soorten domeinen: begraafplaatsen (7.126,90 euro), sportterreinen (26.364,69 euro), diverse locaties (33.881,21 euro). Stad heeft 7 firma’s aangeschreven, – en we kennen waarlijk de uitslag niet. Weten geeneens of – en zo ja, welke firma – die opdracht vervult.
Kan de fractie Groen daar een keer naar informeren?
Oei.
Dat stuk zal te lang worden. Beschouw het maar als een “woord vooraf”. U krijgt straks een stuk ‘3-B’…

P.S.
Wanneer heb je een vergunning nodig? De verordening dateert van 1977 !!
Als de stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte meer dan 30 cm is OF als de boom minstens 7 meter hoog is (fruitbomen uitgezonderd). En bij aanvraag drie kleurenfoto’s indienen, een plannetje en uw motivatie.