Omgevingsvergunningen: gevelde bomen in januari-februari 2021 (3-B)


JANUARI: 45 in totaal geveld (mits 8 vergunningen)

Op 4 januari 2021 – zo kort na al die feestdagen – had het Schepencollege niet al te veel werk.
Men verleende 2 vergunningen voor “het vellen van bomen”, maar in het eerste geval ging het slechts om één berk in de tuin van een woning in de Watermolenwal 28. Motivering: heel rotte stam. Het moet toch wel een speciaal geval zijn geweest want de gevraagde compensatie luidt (en dat is uitzonderlijk) dat de nieuwe boom, eens volgroeid, minsten 12 meter hoog moet worden. (Is er al een keer iemand van de dienst “handhaving omgevingsvergunning” gaan kijken naar de stand van zaken”? Men is daar nu immers eindelijk met voltijdse en een halve medewerker in dienst.)
De tweede vergunning slaat op het vellen van 2 cederbomen in de Edmond Depraeterestraat 4.
Die zouden gevaar opleveren bij hevige wind. Waar hij stond is niet duidelijk. Privé-terrein, vlakbij openbaar domein? Men zal onmiddellijk na het vellen (ook dat is uitzonderlijk) een – slechts één?- zorgen voor een nieuwe boom ‘in de stadstuin’. (Normaal zegt men: bij het eerstvolgende plantseizoen.)

Het College van 18 januari moest zijn schade inhalen en had het immens druk.
Niet minder dan 6 vergunningen werden uitgereikt, en wel voor een totaal van niet minder dan 42 bomen. (We hebben het opgezocht!)
In Open Veld 19 ging het om 13 bomen: 3 wilgen, 6 berken, 3 sparren, en 1 Japanse noteboom, gelegen bij een huis in cottage-stijl. Alle genoemde bomen waren in slechte staat wegens stormschade. De gevraagde compensatie is vaag: men zal “in vervanging voorzien”.
In Walle 16 was 1 dennenboom stervende.
Bij een kasteel in de Patermolenstraat 4 zijn er 20 bomen gesneuveld: 3 beuken, 14 cipressen, 1 reuzelevensboom, 2 sparren. Ze waren alle stervende. Hier dwingt stad de bewoner tot een te bespreken lijst voor de heraanplanting. Ja, dat is ook mogelijke voorwaarde bij de toekenning van en omgevingsvergunning, dat men een beplantingsplan opvraagt ter bescherming van waardevolle bomen.
In de Groeningestraat 37 moeten er 2 bomen aan geloven. Een kastanjeboom is afgestorven en een esdoor is “in verminderde conditie”. Nieuwe aanplanting is verplicht. Maar stad vindt het wenselijk om op langere termijn een soort bomenstratenplan te ontwikkelen. Met verslag van de boomverzorger en straatviewfoto’s. (Is daar al iets van terecht gekomen?)
In de Wikings (Abdijkaai 15) werden 2 afgestorven paardenkastanjes wegens valgevaar geveld. Stad vraagt specifiek om een heraanplant van een “hoogstammige boom klasse 1”.
In Neder Mosscher 30 gaat het om 4 bomen: 1 esdoorn. en 1 berk (te dicht bij woning) en 2 esssen.
Hier stoten we voor het eerst op een weigering van vergunning ! De essen mogen gesnoeid maar niet geveld want ze zijn “beeldbepalend”.

Het Schepencollege van 25 januari heeft geen bomen laten vellen.

FEBRUARI : 50+ gevelde bomen (mits 12+ vergunningen)
Waarom dat + teken?
In het schepencollege van 22 februari 2021 is op het eerste gezicht geen vergunning voor het vellen van bomen uitgereikt. Maar er is wel sprake van de vergunning voor de afbraak van een woning op ‘t Hoge 6 waarbij blijkbaar “enkele hoogstammige bomen” moeten sneuvelen. Het aantal wordt niet vermeld en er is geen sprake van een aparte vergunning daarvoor. Men zegt wel dat die “enkele bomen” worden gecompenseerd….


College van 1 februari: 5 vergunningen voor 9 bomen.

– In de Loodwitstraat 20A moet er 1 spar in een ruime tuin aan geloven, want die is echt zeer groot geworden (stamomtrek 170 cm) en men vreest dat die bij hevige wind zal omver waaien. Bij het eerstvolgende plantseizoen moet er een nieuwe boom komen. En er is de klassiek dreiging: als niet voldaan wordt aan deze voorwaarde zal men dit beschouwen als een (bouw)misdrijf.
– Ook in Groen Dreef 32A moet 1 spar geveld.
– Erasmuslaan11: 3 zilverberken.
– Wolvendreef 12: 1 eik.
– Tarwelaan 6: 3 naaldbomen.
U merkt dat we geen commentaar leveren bij die gevallen.
We bedachten iets anders. Zullen een keer bij een eenvoudig geval (zoals dat van die spar in de Loodwitstraat) een zeer summier overzicht geven van de punten die te pas komen in zo’n verslag van de omgevingsambtenaar tot het verlenen van een velvergunning. Zo’n gewoon verslag telt algauw 4 bladzijden.


College van 8 februari: 3 vergunningen voor 16 bomen

– Maidenhaidlaan 1: 1 seguoia
Ja, die kunnen groot worden. Hij zorgde in elke geval voor overlast bij de buren. Stad wil wel dat er een inheemse boom komt. (Men noemt dit: eco-nationalisme.)
– Universiteitslaan 19: 12 sierpeerbomen.
De aanvrager is bereid om eenzelfde aantal bomen te planten en noemt zelfs de soorten op.
– President Kennedylaan 2: 3populieren.

College van 15 februari: 4 vergunningen voor 25 bomen

– Doorniksesteenweg (Blauwe Poort): 13 wilgen
Ze waren uitgegroeid, hadden dode toppen en leverden gevaar op voor de wandelaars langs de wandelpaden. Moeten vervangen door linden. (Gebeurd?)
– Albert Einsteinlaan 12: 2 knotwilgen.
Ze staan op een groene strook op openbaar domein. Stad is bereid om ze te vellen want de aanpalende bewoners willen hun tuin renoveren en vrezen overlast van de wortels van die bomen die trouwens later nog kunnen groeien over hun omheining heen. Stad zal voorzien in vervanging in de onmiddellijke omgeving. Altijd interessant om na te gaan of die belofte van stad is vervuld.
– Blauwhuisstraat: 2 esdoorns op openbaar domein. Aanvrager is dus stad zelf. De bomen brachten door waterzuiging grondverzakkingen aan en schade aan nabijgelegen woning. Interessant. Stad zou bij eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen aanplanten. (Gebeurd?)
– Leuzestraat 35: 8 lindebomen op openbaar domein. Eigenaardige motivering: waren verkeerd gesnoeid en vertoonden daarom “reactietakken“. Stad is dus verantwoordelijk. Er komt heraanplanting. (Gebeurd?)

College 22 februari.
Zoals gezegd: “verborgen” vergunning voor vellen van hoogstammige bomen in het kader van de sloop van een bestaande (natuurlijk) woning op ‘t Hoge.