Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (2)

In ons vorig stuk over de jaren 2020 en 2021 dus weinig of niks gevonden. Al met al bijna 50.000 euro. We slabakken en hebben daarbij nog een faliekant tekort aan een volwaardig personeelsteam.
Maar nu zitten we blijkbaar toch op een spoor.
Zoeken wel nog naar bevestiging. Zal voor morgen zijn zeker?
We vonden de mogelijke kosten voor het opstellen van het “bidbook” voor het indien van de kandidatuur bij de EU, – dat is wat we de ‘offerte’ zouden noemen bij een aanbesteding. Maar we vinden niet welk bureau er mag mee beginnen…Is er nog geen gegund (gekozen) ?
Wie helpt?