K-CH2030 (5) : voortdoen a.u.b. !!

We vinden dit toch wel een veeg teken !
Het schepencollege van 9 januari ll. verleende aan de heer Tom Hillewaere met zijn ComV de dienstenopdracht om de projectleiding op zich te nemen van de kandidatuurstelling van Kortrijk als een Europese culturele hoofdstad (CH) in 2030.
Nu verwacht men toch dat het Stadsmagazine van februari tenminste een volle bladzijde aan dit ongemeen belangrijk cultureel project zal wijden. Met wat gegevens over de figuur van Tom Hillewaere zelf, en vooral een verhelderend relaas over zijn taak en over de praktische, organisatorische, financiële, artistieke aspecten van het traject dat stad wenst te bewandelen om die doelstelling CH-2030 te bereiken.
Maar neen dus. Geen woord over de hele zaak.

Onze gemeenteraadwatcher wierp ook even een nieuwsgierige, zoekende blik op de website van stad met de hoop daar toch enige informatie te vinden over die ambitieuze doelstelling.
Bij het intikken van de naam Tom Hillewaere op de zoekmachine van de site vernemen we dat hij lid was van de niet meer bestaande vzw ‘Feest in Kortrijk’. Dat is alles. (De naam van voormalige (stads)fotografe Kattoo Hillewaere komt er méér in voor dan die van Tom zelf.)

Met de zoekterm “culturele hoofdstad” vinden we inderdaad dat stad CH-2030 wil worden. Verder niks, tenzij dan een verwijzing naar het bestaan van het ‘platform’ DURF2030. Een website die volkomen stil ligt. De laatste “nieuwsbrief” dateert van 3 november 2022. Er worden ook een serie lopende projecten vermeld (voor jongeren vooral) maar het is zeer twijfelachtig of die eigenlijk nog lopen. In elk geval denken we niet dat er veel Kortrijkzanen weet hebben van acties als ‘Tope’, ‘Vrouwentongen’, ‘Muziekkaravaan’, ‘ Earth’, ‘De Ambulanten’, ‘Say my name’, Space X’, ‘Connect to collect’.
En wat zou het verband van dit gedoe kunnen zijn met CH-2030? (Er is een verband, maar dat wordt niet uitgelegd.)

Kijk.
Alle redactieleden van deze alternatieve stadskrant “Kortrijkwatcher” zijn ware positivo’s, fervente en enthousiaste Kortrijkzanen die er absoluut niet van houden dat stad een modderfiguur slaat.
Bij vergelijking met wat concurrent Gent al aan het doen is in verband met de CH-kandidatuur en wat daarover al te lezen valt op de website van deze stad, zinkt de moed ons warempel in de schoenen.
Gent heeft alreeds een uitgestippeld traject, een conceptvoorstel, een specifieke vzw voor de organisatie en 30 uitgelezen trekkers die regelmatig open, thematische sessies houden. (TOM! Hou de datum van 31 mei maar vrij.)
Het budget om Gent klaar te stomen voor haar ambitie bedraagt 15 miljoen euro. (Extra, buiten de bestedingen voor culturele infrastructuur.)

En lees allemaal op Tinternet maar eens het buitengewoon inspirerende document getiteld “Eindrapport verkennende bevraging voortraject Gent 2030 kandidaat Europese culturele hoofdstad”. 145 bladzijden, onder redactie van IDEA Consult.
Doen !
Wonderlijk, onwaarschijnlijk verbluffend hoe open, transparant en uitgebreid deze stad verslag doet over het project Gent-CH2030 !
Kortrijk, “we doen voort” is toch onze leuze?