Crematorium “Uitzicht” vraagt verlenging van de werking met 18 jaar (1)

Je moet hier waarlijk echt op alles letten.
Onze gemeenteraadwatcher had het wel degelijk gezien. Dat punt 2 van de laatste gemeenteraad (13 februari) ging over (het goedkeuren van) de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer, genaamd Psilon.
Ja, dat wist hij wel. Maar aangezien er op die gemeenteraad zelf geen mens daarover ook maar iets wenste te zeggen, en er ook niet om een stemming werd gevraagd, had hij er verder op zijn beurt geen acht op geslagen.
Maar ter gelegenheid van zijn zoveelste intreurig bezoek aan het crematorium (met dat uitzicht op de schouw voor de verbrandingsovens) kreeg hij van mede-rouwende vrienden op de plechtigheid de toch wel nuchtere vraag te horen of dat buurtcomité van indertijd nog altijd het crematorium weg wil. (Wie herinnert zich niet de talloze juridische procedures?)
Dat is duidelijk een opdracht voor onze onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher !
Wat blijkt?
Dat geen mens er nog weet van heeft dat de intercommunale vereniging Psilon in 2005 werd opgericht, en wel pas voor een termijn van 18 jaar. En dat volgens de statuten die periode verstrijkt op 22 maart aanstaande.
Daarover ging dat gemeenteraadsbesluit dus ! De gazetten schreven er weer niks over.
Men vroeg aan stad Kortrijk, als mede-vennoot van de opdrachthoudende vereniging Psilon (22 gemeenten) om een verlenging van de bestaansduur toe te staan met een nieuwe termijn van 18 jaar. Die gaat dus in op 22 maart van dit jaar en verstrijkt op 22 maart 2041. En onze traditionele vertegenwoordiger, raadslid Mohamed Ahouna (liberaal, van het Team Burgemeester), wordt verzocht om die verlenging goed te keuren op de Algemene Vergadering van Psilon.
Geïnteresseerd? Die A.V. gaat door op dinsdag 21 maart om 19 uur en is voor iedereen publiek toegankelijk.
In afwachting zal deze elektronische alternatieve stadskrant “Kortrijkwatcher” in volgende edities aan onze lezers wat praktische gegevens bezorgen over de werking van Psilon.
De verbrandingsovens hebben succes hoor! Er is (overal in Vlaanderen) een toenemende crematiekeuze. In onze regio wordt bij vier op vijf overlijdens gekozen voor lijkverbranding. Volgens de laatst bekende gegevens (2021) scoort Harelbeke het best met 81,8 procent (cijfer van 2021). Gevolgd door Zwevegem (89,1 %), Kuurne (79,2 %), Kortrijk (73,7 %). In ZWVL haalt enkel Lendelede geen 50 procent: het dorp blijft steken op een schamele 25,5 %.

Wordt vervolgd hoor. We willen het nog over van alles hebben.
Kengetallen ! De beleidsuitdagingen (milieu) ! De financies (niet gemakkelijk) !
Zullen er vennoten weglopen?