Quickie kreeg in zijn stad Kortrijk nog welgeteld 1.802 Kortrijkzanen achter zijn naam (3,41 %)

We hebben het dus over de Kamerverkiezingen van laatstleden 9 juni.
Bij de vorige Kamerverkiezingen van 2019 konden we het nog uitschreeuwen dat Vincent Van Quickenborne van zowat 1 op 10 Kortrijkzanen een voorkeurstem kreeg. Nauwkeurig: van de toen 51.165 uitgebrachte stemmen in Kortrijk gingen er waarlijk 5.625 achter zijn naam staan. Dat is 10,93 procent.
Zijn huidige “penetratie” bij de Kamerverkiezingen van 9 juni laatsleden is zodanig ramzalig dat we de cijfers die de kranten als eerste uitbrachten in eerste instantie gewoon niet geloofden!

Intussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken de officiële uitslagen gepubliceerd en kunnen we u zoals beloofd eindelijk de juiste “penetratiegraden” van Quickie meegeven, zowel op gebied van de kieskring West-Vlaanderen, als het kanton Kortrijk, als Kortrijk zelf. Die zgn. penetratiegraden geven exact de populariteit van een kandidaat weer.

Stad Kortrijk
– Neergelegde stemmen: 52.695.
– VLD-stemmen: 4.584 (=9,04%).
– Q-voorkeurstemmen: 1.802.
Wat is dus de “interne populariteit” van Quickie?
Dat wil zeggen: hoeveel echte VLD’ers stonden er op vandaag nog achter zijn kandidatuur? 1.802 op 4.584, dat maakt 39,31 procent. (Vijf jaar geleden was dat nog 64,21%, méér dan de helft.) Binnen zijn eigenste partij-aanhangers verloor hij dus veel krediet.
En hoe staat het met zijn “externe populariteit” ter stede? Ook wetenswaardig natuurlijk. Quickie is immers burgemeester! Zien de Kortrijkzanen hem nog wel graag?? Goeie vraag. Hij kreeg dus nu 1.802 naamstemmen, op een totaal van 52.695 neergelegde stemmen in stad. Dat is 3,41 procent. (Vorige keer was dat nog 10,93 %. Van 10 op 100 naar zowat 3 of 4 op 100.)
En hoeveel naamstemmen verloor Quickie dan wel in zijn stad? 5.625 min 1.802 = 3.823 stemmen.

Kanton Kortrijk
Ja, interessant is nog te weten of Quickie nog veel indruk maakt in de streek. Niet enkel in Kortrijk maar nog in Anzegem, Kuurne, Lendelede, Zwevegem.
– Neergelegde stemmen: 104.798.
– VLD-stemmen: 7.517 (=8,09%).
– Q-stemmen: 2.517.
Interne populariteit: 2.517 op 7.515 geeft 33,48%. (Vijf jaar terug: 56,9%. Hij had toen 8.148 voorkeurstemmen.)
Externe populariteit: 2.517 op 104.798 geeft 2,40%. (Vijf jaar terug: 8,68%).

Kieskring West-Vlaanderen
Zijn wingewest !
– Neergelegde stemmen: 866.870.
– VLD-stemmen: 65.840 (=7,96%).
– Q-stemmen: 14.438. (Een ongelooflijke daling met 64,1%, want hij kreeg in 2019 in zijn provincie zelfs 40.292 naamstemmen.)
Interne populariteit: 14.438/65.840 =21,12%. (Vijf jaar terug 38,30%).
Externe populariteit: 14.438/866.870 = 1,66% (Vijf jaar terug 4,73%).

P.S.
Hoe zit het met de externe populariteit van de andere kandidaat-burgemeesters in onze stad?
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) : 3.139 naamstemmen/52.695 neergelegde stemmen = 5,95 procent.
Schepen Axel Ronse (B-N)VA): 2.480/52.695 = 4,70 procent.
Allebei dus méér dan de burgemeester!…