Twee miljoen euro per jaar voor de Kortrijkse kunsten

Als het zo doorgaat kunnen we alhier ter stede binnenkort allemaal gratis naar toneel of film of dansturnen of nog wat anders artistiek.

In het kader van het nieuwe Kunstendecreet heeft minister Bert Anciaux zich ten opzichte van een aantal Kortrijkse organisaties bijzonder gul opgesteld.
Volgende twee of vier jaren krijgen vier Kortrijkse kunstorganisaties per jaar in het totaal net 2 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Twee miljoen ! PER JAAR !
Dat is om de verzuring in de samenleving tegen te gaan.

De nieuwe vzw Buda-kunstencentrum strijkt voor twee opeenvolgende jaren telkens 800.000 euro op. Zaakvoerder Joost Fonteyne (Limelight) is tevreden, alhoewel men bijna 1,2 miljoen had gevraagd. Maar vorig jaar ging het slechts om 595.145 euro. Troost. Met de vzw Beeldenstorm erbij om 625.145 euro. Dat zou dan betekenen dat de private vzw van de burgemeester van hogerhand 30.000 euro cadeau kreeg?? Mag ik ook een zo’n vzw stichten op de kap van de overheid? (Zie vorige stukken voor de nodige uitleg.)

Humorologie uit Marke is voor twee jaar telkens zeker van 150.000 euro. Vroeger 100.665 euro. Bart Caron (Spirit) is ook een tevreden man.

In het zgn. sociaal-artistieke veld geniet de Unie der Zorgelozen – voor vier jaar! – van 300.000 euro. Vroeger kon er slechts 80.000 euro vanaf. De kansarmen van regisseur-acteur Geert Six weten het waarschijnlijk nog niet.

Theater Antigone kreeg vroeger 681.774 euro en nu 750.000 euro. Het bestuur is hierover evenwel niet tevreden. Men vindt dat hun telg en vroegere compagnon Geert Six met teveel geld is weggelopen. (Merkwaardig: Geert Six zetelt zelf in de beoordelingscommissie van de sociaal-artistieke sector. Hij moest zijn eigenste Unie naar waarde schatten.)

Wie zijn nu de ongelukkigen? Wie heeft nul op het rekwest gekregen?

In de sector beeldende kunsten had het kunstenaarscollectief ” ‘t Pakt” nog te weinig connecties in het kunstwereldje rondom Bert Anciaux. Lieven Neyrinck is te nederig, maakt te weinig tamtam. Zag al heel de wereld, uitgenomen het wereldje.

Het prille Vlaams Filmmuseum en Archief (op een zeer zonderlinge manier overgewaaid uit Leuven) van schepen Jean de Bethune viel ook buiten de prijzen. De beoordelingscommissie vond dat de stad nog te weinig weet wat men met dit museum wil aanvangen.

Het Choreografencollectief Passerelle van Pol Coussement (Polydans) is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van het manna dat rijkelijk boven het Buda-eiland wordt uitgestrooid. Want in de vzw Buda II zit ook “Dans in Kortrijk”…
Vraag voor de insiders. Franky Devos is lid van de beoordelingscommissie Dans en tegelijk voorzitter van Buda II. Wat heeft hij de commissie over “Passerelle” aangeraden?

Wie de verslagen van de adviezen wil inzien kan hiervoor de website www.vlaanderen.be raadplegen. Zie rubriek “actualiteit” : kunstendecreet. Hierna is het wel even zoeken en scrollen geblazen.
Er zijn voorlopige adviezen, replieken, ontwerpen van adviezen, definitieve adviezen, en hier binnenin nog afzonderlijk artistieke en “zakelijke” adviezen. Die laatste gaan over geld. Bijvoorbeeld loonkosten versus productie. Soms zijn daar een soort verzwegen vuistregels voor en soms niet. Soms gebeurt het dat men het advies van een andere commissie inroept. En dan moet je uiteindelijk nog lezen wat minister Bert ervan dacht. Werd ingefluisterd, want hij kan ook niet alles weten.

Nog even opmerken dat de organisaties die in de prijzen vielen ook nog wel eens subsidies krijgen van de stad, de provincie, het OCMW (jawel!) of “Europa”. Kan er een keer iemand het juiste rekensommetje maken? Tot we aan 3 miljoen per jaar komen. Niet verder.