Skaten in de stad (2): sk8 ‘ers, ophouden met ruzie maken !

Pieter Posseniers, een zéér gedreven en kundig BMX’er en de ware initiator en gangmaker van heel het skategebeuren in de stad zegt terecht dat Kortrijk met de bouw van de “skatebowl” (dat is een put) aan de Groeningebrug (kostprijs alleszins méér dan 11 miljoen BEF) op gebied van SK8 bezig is met “de mafste stad van het land” te worden.
Het spijt ons dan ook zeer dat we hier even onze serie theorielessen over het sk8gebeuren moeten onderbreken.

Het moet nu eindelijk gedaan zijn met ruziemaken binnen de (mannelijke) skatewereld.
Het is begonnen met een bericht op het forum www.zumiez.be/w-agora.
Een zekere Concrete Rudolph is daar plotseling “het skateparkske” van Kooigem dan gaan afbreken. Hij vindt het “suck voor duusd“. Er is geen plaats voor aanloop, geen plaat court, en anderzijds zijn de platen van gerecycleerde youghourtpotten en “sketchy a fond”.
Daarop zijn honderden reacties gekomen, ook vanwege Posseniers die dit alles natuurlijk niet over zijn hoofd kan laten gaan. (Bij een streetwedstrijd in Nederland heeft hij al een keer met zijn crossfiets een hersenschudding opgelopen, plus gebroken neus en kaak.)

Als ere-voorzitter van de ter ziele gegane vzw “De Trottinettards” (zie stuk van gisteren) doet het me echt leed te zien hoe de verhouding tussen skaters-bikers-bladers geheel dreigt scheef te lopen. Om nog te zwijgen van de voorstander of tegenstanders van skatelite/skateblend. Of funboxen. Beton of hout. Indoor/outdoor. Grinds en gabs. Meiskes of geen meiskes in de buurt.
Sommigen vinden dat alle skaters marihuana roken. Anderen dat skaters alsmaar andere transities rijden dan de bikers (en omgekeerd, zegt ene Laurent), en dat bikers een jumpbox (voor aka’ace) willen inplaats van een bank to bank. Diezelfde Laurent beweert op het internet-skate-forum zelfs dat skaters lang hebben behoord tot het “krapuul van de straat”.
En Concrete Rudolph stelt zelfs dat bladen niet meer bestaat.
Mij hoor je dat niet zeggen !

We moeten waarlijk voorkomen dat het nog dit jaar in de nieuwe skatepool aan de Groeningebrug tot handgemeen komt.
Leken uit de niet-skatewereld beseffen totaal niet hoe erg de situatie is.
Om dat even te illustreren geef ik hier letterlijk weer wat ene connoisseur MIKEY zoal durft te schrijven op het forum van de skatetempel Zumiez uit Wevelgem. Net als ikzelf is Mikey gezagsgetrouw.
Vandaar een verwittiging: Schepen Lybeer, verantwoordelijk voor het skatebeleid, zal nog verschieten van zijn potentiële kiescliëntele.

Yo godverdomme“, is de aanspreking van Mikey.
En dan.
(Tussen haakjes en niet- cursief geef ik wat uitleg.)

“What the hell is da ier were alemale… 99,9 procent van al die mann die iere were zgzegd ne lul tusn indr bene et geeft ier were comentaar tot en met…maar waar zij gundr allemaal tydns ons vergaderingn?????????? “ (In Kortrijk zijn er rondom de skatepolitiek allerhande werkgroepen in het Jongerenatelier, de Jeugdraad, Skate-jobstudenten,de Warande, en er is nu ook een meer commerciële Skate-cvba.)

AAAH JUST WAARSHIJNLIJK BEZIG MET ZAGN OVER DAT SKATAPARK van ier of daar, of na thuis kykn…kweet et niet maar kzie toch niemand op die vergadering van gjeel de zumiez klieke”. (Mikey verdedigt de skatevoorzieningen van de stad tegen de aanhangers van het eerder op winst gerichte skatepark Zummiez.)
“ok er zijn fouten en foutjes an de warande en an kooigem ok da klopt, we kunn belange nie zo proper werkengelijk de zumiez mann, en ik kant wetn want ké twope geweerkt met und… ma da komt omda we mindr midelen ein é…’t blijft het stad en godverdomme zeg mij ne ké wekn stad al zukn goe modules gemaakt?” (Mikey werkt blijkbaar voor de stad?)

Nu volgt er een ruzie over de gebruikte platen. Mikey vindt dat er geen andere alternatieven waren.
“tgeen da we nu ein van platnis tbeste wada we konn vindn… en trouwns die platen ein we gevonden via bam margera zijnen hof, en skeit of geen skate lijk da je wil ip die platn in zijnen tuin …mmme geen pop…what the hell geen pop, franky al ne ké zien skaten in warande…meer pop of gjeel vrijdagavndpintjesdrinknzumiezskategebeurnbtwope.” (Iedere skatespot heeft een beetje zijn eigen cliëntele. Sommigen komen voor de fuif achteraf, zeker de reef-meisjes.)

Nu wordt het Jongerenatelier verdedigd. Een gemeentelijke vzw.
“en ton. nofg al die toesteln zijn gemaakt int jongerenatelier, 99,9 procent van t volk iere weet nie eens oe dat da jongerenatelier werkt en zijn da gastjes die no zoveel chance ein gelijk wunder, vanwie dat in under oofd nie al zo gemakkkelijk es, vanwie dat nie gaat vo an mama 8.50euro te vragn vo ip undr planke te stane…die gastjes makn twope met ne begeleidr en pieter die modules en ik vind da gewoon al een gjeel prestatie ip ziijn eign.. en fuck stopt ier ne ké all met pierre zijnen nekke te ztn…” (Het Jongerenatelier doet aan zgn. sociale economie. En Pierre of Pieter is niemand minder dan Possenier. “Gjeel” staat voor “geheel”.)

(Wordt zeker vervolgd. De brief van Mikey is nog niet gedaan.)