De nieuwe vzw Kortrijk 1302

Een beetje de tel kwijt maar dit moet geloof ik de 14de stedelijke vzw zijn die (zopas) is opgericht.
Au fond een goede zaak want hiermee zijn we eindelijk verlost van dat hopeloos oubollig Groeningecomité. Mogen we toch hopen, want die oude VOS’en zijn nog tot alles in staat.
Het zou me niet verbazen als ze volgend jaar 11 juli nog een ultieme keer met fakkels staan te vendelzwaaien op de Groeningekouter.

Het nieuwe bestuur van de vzw (10 leden) is naar best vermogen samengesteld.
Er zit een doctor-docent geschiedenis bij (Tom Verschaffel) en die zal dus wel weten dat die Guldensporenslag in feite ging om een courante en de zoveelste ruzie om geld en macht tussen een leenheer en een leenman in Europa. Had allemaal niks met Vlaams en Waals of Frans te maken.
Er is een handelaar bij en een manager van de horeca waarvan men kan verwachten dat ze elk van enig organisatorisch talent getuigen. Voorts nog een economist en een advocaat. Een journalist. De voorzitster van de gidsenkring. De directrice van Xpo Kortrijk. De regiomanager van Toerisme Leiestreek.

Het bestuur van de nieuwe vzw zal voornamelijk instaan voor het zakelijk beheer, de marketing en de promotie van het nieuwe Groeningemuseum (streekbezoekerscentrum) met zijn evocatie van de Guldensporenslag.

Dat bestuur (met de secretaresse als drijvende kracht?) zal het niet onder de markt hebben met het organiseren van allerhande activiteiten in het kader van Kortrijk 1302 en meer speciaal de organisatie van ondermeer de elfdaagse 11-juli-feesten.
Er zal bijstand nodig zijn, vooral op creatief vlak. Niet enkel samenwerken met Bruisende Stad, maar ook met de designmeesters bijvoorbeeld. (Waar zitten ze eigenlijk? En wat doen ze?) Met Buda-kunstencentrum. Met creatievelingen en kunstenaars. Met de onderwijsinrichtingen. Met andere steden.
Een maandelijkse vergadering van het bestuur zal niet volstaan.
Alle hens aan dek !

De opening van het nieuwe museum moet een waar festijn worden. Een prominente gebeurtenis.
(Laat ons een keer alle burgemeesters uit Vlaanderen uitnodigen. Ook die van de provincie Namen want bewoners van dit graafschap stonden ook pal aan de zijde van het Vlaamse heir. En de nazaten van de zgn. Franse ridders mogen er ook zijn. Kunnen we nog wat herinneringen ophalen. De Conventie van Genève. Over de lijkschennis die we hebben gepleegd. Gulden sporen rapen! Het doden van krijgsgevangenen. Gewoon met met een zelfgemaakte knuppel met roestige spijkers. En ridders van hun paard trekken. Mocht niet!)

En 11-juli zelf moet te Kortrijk met de jaren uitgroeien tot HET feest in Vlaanderen.
Dat kan lukken hoor, als we vanaf 2007 een geheel nieuwe schepen van cultuur hebben.
Laat ons bidden.

P.S.
En toch moet het mogelijk zijn om een geheel nieuwsoortige, eigentijdse “stoet” (zoek naar een ander woord) te bedenken.
Weliswaar met reminiscenties naar het verleden, maar ook naar het heden en toekomst.
Iets surrealistisch. Iets dat ons van de wijs brengt.
Willy Malysse! Lieven Neyrinck! Wim Delvoye! Help ons dat Vlaanderen vergeten!