Kanten en Malle (1): ergens akte van nemen

Alweer op algemene aanvraag (!) zal hier voortaan bij tijd en wijle onder deze titel aandacht gewijd worden aan humoristisch Kortrijk. Want er wordt op grote schaal geklaagd over de humorloosheid in (niet van) kortrijkwatcher. 

De titel is gestolen (!) uit het “Kortrijks Handelsblad!
Daar (!) is er een rubriek getiteld “Manten en Kalle!“, en die is heel leutig (!). Laatst (!) nog konden we bijvoorbeeld (!) schaterlachend vernemen dat de broer van schepen Bral (!) zijn cadeaus had (was!) vergeten mee te brengen op zijn familiaal (!) kerstbezoek in Bissegem. Maar achteraf (!) bleek (!) dat dit (!) vanwege die (!) broer een alibi (…!) was om nog … een keer met zijn (!) kinderen (!) op bezoek te komen en daarbij (!) schepen (!) Bral op te zadelen met babysitting.
Goeie mop!

Vorige maand december 2005 konden wij slechts één practical joke noteren.
De gemeenteraad van 12.12.05 heeft bij de bespreking van de begroting 2006 akte genomen van een document dat niet eens bestond.
Het zogenaamd “verslag van bestuur en van de stadszaken” voor het jaar 2004.
Zo’n jaarlijks verslag beslaat normaliter zowat 600 bladzijden. De raadsleden kregen een soort “samenvatting” van ca. 40 bladzijden.
Goed bekeken was dit geen samenvatting (zo’n dor feitelijk verslag van bestuur kan gewoon niet worden samengevat) maar eerder een propagandadocument vanwege het College. Zie eens wat we allemaal gedaan hebben!

Overigens bestond het echte verslag toen niet eens. Men was bij de akteneming van het verslag nog bezig met de opstelling ervan.
Nu is er een CD-rom gemaakt.
Maar ook die is nog absoluut onvolledig.
De humoristen onder ons vermoeden nu al welke hoofdstukken totaal ontbreken.
Die waarvoor de schepen van facility (Jean de Bethune) voor verantwoordelijk is: eredienst, wagenpark, aankoopdienst, uitgevoerde werken, administratieve werking van de dienst patrimonium.
En die van de schepen van cultuur, Stefaan Bral: cultuurwinkel, evenementen (= jaarverslag van de vzw Bruisende Stad), Kortrijkse musea.

Nu. WIJ lachen daarmee.
Maar de provinciegouverneur (toezichthoudende overheid) zeker niet.
Bij de bespreking van een begroting is het verslag van bestuur van twee jaar tevoor namelijk een absoluut wettelijk verplicht document. Daarzonder kan geen begrotingsdebat doorgaan.

Moet je nu toch niet lachen?
Dan kan ik meteen deze pas opgestarte rubriek “Kanten en Malle” weer opdoeken.