Wordt Hugo Claus eindelijk ereburger van de stad ? (1)

In de komende gemeenteraad van 13 februari worden opnieuw een aantal kandidaten uitgeroepen tot ereburger van de stad. (Gelieve dit nu wel een keer in te kaderen in de verkiezingscampagne van de burgemeester.)Dit vergeet ik nooit.
Ergens in april 1998 wou raadslid Philippe De Coene (nu schepen voor de SP.A) weer eens in de belangstelling komen door Hugo Claus voor te dragen als ereburger van de stad. Tevens wou het raadslid nog in de gauwte een Clausmuseum oprichten.
Wie ook maar één passage gelezen heeft van “Het Verdriet van België” wist dat dit een onmogelijke opgave zou zijn. (In de roman is Walle=Kortrijk.)
Na veel zoeken kreeg ik toen in april 1998 uiteindelijk Claus zelf in Frankrijk aan de telefoon te pakken. Met de mare dat hij ereburger zou worden van Kortrijk en een museum krijgen.
Ook zijn Veerle was uiterst geschokt door het bericht. En Hugo was op zijn beruchte beschaafde manier in alle staten. Hij wist nergens van en vond het aanbod beneden alle peil. Uit piëteit heb ik het kommentaar van de schrijver over de stad en in het bijzonder over De Coene nooit in extenso publiek weergegeven.

De namen van de nieuwe kandidaten voor het ereburgerschap van de stad houden we nu maar weer in petto. Want ze zijn opnieuw nog niet allemaal gecontacteerd en wie weet welke surprises ons weer te wachten staan.
Formeel gezien kan de komende gemeenteraad de kandidaturen niet goedkeuren. In het dossier ontbreken de namen. Een gemeenteraad kan geen geldig besluit nemen op grond van een onvolledig dossier.

Niemand wist dat, maar in het najaar van 2005 is er opnieuw een consultatieve commissie aangesteld met het oog op het toekennen van de titel. De leden zijn: Boudewijn Delaere, Filip De Rynck, Hilde Laga, Jan Deleu, Petra Santy, Philippe Vlerick, Piet Goddaer, Piet Vanden Abeele, en de burgemeester. Bij de naam Philippe Vlerick staat heel merkwaardig tussen haakjes: (of Ignace Gheysens). Allemaal uit de kennissenkring van de burgemeester.

De vorige commissie bestond uit Manu de Bethune, Antoon Sansen, Luc Vandewalle (BBL), Vic Nachtegaele (ere-rector Kulak), Jozef Vermandere (ere-stadssecretaris), Eric Soete (idem).

Wie zijn tot op heden onze ereburgers?
In 1945 vier Engelse officieren.
1959: Stijn Streuvels.
1964: Etienne Sabbe (rijksarchivaris)
1972: drie CVP’ers (Gaston Eyskens, Theo Lefevre, Pieter De Somer) en voor de vorm ook iemand van de loge (Piet Vermeylen).
1996: Maurice De Bevere (Morris!).
2002: Bernardo Secchi (urbanist), Hugo Vandamme (ex-manager Bekaert), André Vannecke (Katho), François Glorieux (musicus), Chris Lomme (actrice), Brigitte Becue (zwemster), Johan Leman (Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding), en waarlijk ook nog Luc Huyse (beetje progresief-linkse prof-emeritus).
Zouden ze het nog weten?

Maakt auteur André Demedts nog een kans?
NEEN. Want op het ogenblik van de aanstelling dient men nog in leven te zijn.
Benieuwd of er op de komende gemeenteraad nog kandidaten zullen opduiken buiten het lijstje van de consultatieve commissie. Want het initiatief tot toekenning van het ereburgerschap kan ook komen van 1) minstens vijf leden van de gemeenteraad, 2) een erkende stedelijke adviesraad. Jeugdraad! Stel iemand voor!
Kandidaten mogen geen inwoner (meer) zijn van de stad.