Kortrijkse musea doorgelicht (2): nu 30.000 euro uitgespaard

Zonder enige expliciete oproep melden zich nog altijd vele en diverse lezers van kortrijkwatcher (ook van ver buiten de stadsgrenzen) spontaan aan om mee te werken aan de doorlichting van de Kortrijkse musea.
Gratis ! UIt liefde voor de stad.
Nu nog de officieel aangeschreven kandidaten verwittigen dat ze hun eventuele deelname aan de prijzige studieopdracht (30.000 euro) gerust kunnen opzeggen.
WIJ KUNNEN HET ALLEEN AAN ! 

Vlug schrijven naar:
* De directeur van “Culturele Biografie Vlaanderen”: jan.cools@culturelebiografie.be.
* De prof van de Antwerpse Management School: guido.debrabander@ua.ac.be.
* Iemand van “Kunst en Democratie” (Henk Vanmolkot, Bergenstraat 96 te 3053 Haasrode) te bereiken via: info@kend.be.
* De prof van de KUL: pascal.gielen@soc.kuleuven.ac.be.
* De coördinator erfgoedbeleid Gent: hendrik.defoort@gent.be.
* De prof van de Universiteit Antwerpen: joris.capenberhs@ua.ac.be.

Hiermee besparen we uit het budget van Machteld Claerhout (directie cultuur) en van heel de stad 1,2 miljoen oude franken. Die kunnen we dan aanwenden om het Stedelijk Museum aan de Broeltorens eindelijk een convenabele shop te bezorgen.

Niet al onze lezers mogen meedoen aan ons rapport met aanbevelingen!
Raadslid Filip Santy (CD&V) bijvoorbeeld al niet want hij wordt toch altijd al als enig raadslid geraadpleegd bij dit soort dingen.

Ivo Janssens (coördinator van Kunst en Democratie) is ook definitief uitgeschakeld als auditor. Hij reikt een veel te minimaal theoretisch kader aan dat cirkelt rond participatie, context en impact. Zo idioot zijn we nu ook weer niet dat we het kunnen stellen zonder theorie!
En Eric Corijn (VUB) gaat dan weer veel te breed waar hij stelt dat de discussie blijft steken in de termen waarmee ze gevoerd wordt.
Inzender Rik Pinxten (RUG) stelt misschien wel pertinente vragen (waar zonder de sociaal-artistieke sector – indien daar al kan van gesproken worden – al vlug een reservaat wordt) maar weet dat zijn pleidooi deels een illusie voorstelt. Als we hoop en redlijkheid willen combineren in ons democratisch project mogen we de sterkte van illusies niet overschatten !
Rudi Laermans (KUL) is weer bezig !
In zijn (voorlopige en wat ons betreft: definitieve) inzending gaat hij aan de hand van een definitiestrijd nog wel op zoek naar een adequate omschrijving van een nieuwe cultuurpraktijk en vindt dan dat zulks niet kan. Ja zeg! Daarvoor word je niet betaald.

Het spijt me erg, maar de twee vriendenclubs van de musea kunnen ook niet participeren aan onze audit. Want dan krijgen we een zelfevaluatie.

DE WARE CIVIL SERVANTS

Museumgangers en artiesten en gewone mensen zoals Piet, Wim, Juul en Jef, Chris, Roger, Pol, Annie, Paul, Johan (2), Moniek, Marie-Claire, Lieve, Peter, Viviane, Lieven (2), Lore, enz., mogen verder hun bescheiden bijdrage tot deze (onze) audit toesturen.
Ik heb wel al enkele absoluut te mijden termen geschrapt:
bottum-up aspect, koppeltekendiscours, bridging social capital, reflexiviteit, helikopteren, contextgebonden labofunctie, minimum minimorum, verfeitelijking.
Nog nipt toegelaten termen zijn: kruisbestuiving, sectoroverschrijdend, spanningsverhoudingen, input, performatief. Over een uitdrukking als “pars pro toto” heerst nog enige twijfel.

Ikzelf heb reeds een inleidende zin bedacht die zowel de burgemeester als Machteld Claerhout zal inpalmen voor onze kosteloze audit. Een captatio.
“Cultuur maakt wezenlijk deel uit van een goed stedelijk beleid, omdat cultuur onverkort bijdraagt tot de versterking van het stedelijk weefsel, tot de levenskracht van elke stad en elke stadswijk.”
Niet zelf bedacht hoor! Komt uit de beleidsnota 2000-2004 van Bert Anciaux. Misschien geschreven door Bart Caron?

Allez, lezers! Aan het werk!
Een compacte samenvatting van ons rapport verschijnt alhier van zodra u allemaal klaar bent met uw bevattelijke bevindingen. Maak het niet te lang.

P.S.
In uw evaluatie ook het filmmuseum betrekken, al weet u niet waar dat ligt. En “Kortrijk 1302” in het Begijnhofpark. (Daar zijn nu bomen omgehakt. Met vergunning?)