De vzw Beeldenstorm dubbel gecheckt

Zelfs iemand die gebuisd is in de journalistenschool weet dat je nooit met een politieker mag gaan slapen. Dan ben je gezien. (Voor mijn part: als journalist zelfs niet uit gaan eten.) Ook dient men om het even welke uitlating van een politieker te checken. Nog eens checken. Driedubbel checken.
Maar wat als je voor een (Kortrijks) gegeven staat dat je nu een keer bij niemand kunt gaan checken?
Wat als je op voorhand weet dat deze of gene ambtenaar, of een of ander raadslid, of lid van het College, of bestuurslid van een stedelijke vzw op uw vragen niet zal antwoorden of gewoon een beetje rond de pot zal draaien? Omdat hij/zij het niet weet, niet wil weten, niet mag weten. Omdat hij niemand wil in opspraak brengen.
Dan begin je maar met NIET te checken.
Dan zeg je bij jezelf: ik zal me maar even baseren op de voorliggende officiële documenten. En daarmee proberen in het reine te komen.
Dat is wat ons als stadsblogger voor de zoveelste keer overkomt, nu met onze vragen rondom de vzw Beeldenstorm.Die vzw is een privé-onderneming van onze burgemeester. Wat die juist wou doen zijn we vergeten, maar een groots project was alleszins de installatie van een reusachtig billboard aan de Leie, aan de Groeningebrug. De voorgenomen festivals over beeldcultuur zijn niet doorgegaan.
Een eerste vraag. Bestaat die vzw eigenlijk nog?
Op het eerste gezicht denk je van niet, want de private vzw van de burgemeester is toch samen met Dans in Kortrijk en Limelight opgenomen in een nieuwe vzw, genaamd Buda Kunstencentrum?
Anderzijds merk je dan dat de vzw Beeldenstorm in de gemeenteraad van aanstaande maandag een nieuwe opdracht krijgt: de installatie van een monumentaal schilderij in het stadhuis, alweer over de guldensporenslag. Daarover straks meer.
Als onderzoekend blogger-journalist ga je ook wel eens iets checken in het Staatsblad.
En daar leid je dan weer uit af dat die vzw nog wél bestaat.

OVER HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
De vzw werd door onze burgemeester opgericht op 10 juli 2001. Enige tijd directeur: Willy Malysse. Financiering (4,4 miljoen BEF?) kwam o.m. van Anno’02.
Oorspronkelijk was de zetel van de vzw Beeldenstorm gevestigd op een welbekend adres: Damkaai 7.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 3 februari 2005 blijkt nu dat de zetel werd verplaatst naar de Jan Persijnstraat, een kantoor van Limelight. In datzelfde verslag lezen we nog dat de burgemeester ontslag heeft genomen als voorzitter-bestuurder! Samen met ambtenaren als Catherine Baelde, Isabel De Jaegere, Chris Lecluyse. En Joost Bert (Pentascoop), en ere-bestendig afgevaardigde Marie-Claire Van De Stichele-Dejaeger en Dirk Vandewalle uit de bedrijfswereld.
In de loop der jaren zijn er nog ontslagen gevallen. Bijvoorbeeld van schepen Stefaan Bral, schepen Philippe De Coene, raadslid Moniek Gheysens (VLD), ambtenaar Paul De Marez, regisseur Stefan Vancraeynest, gewezen consul Geert Muylle, Donald Defoort(Barco).
Wie blijft er dan nog over?
Voorzitter is nu Julie Vandenbroucke uit Sint-Eloois-Winkel.
Zij is geloof ik (niet gecheckt!) getrouwd met Michel Espeel van Constructies Espeel uit Rumbeke. Het echtpaar heeft samen een denktank opgericht: Arteconomy. Denkt na over de samenhang van bedrijfswereld en kunst.
Penningmeester is nog altijd de VLD-voorzitter Wout Maddens. Andere bestuursleden zijn in februari 2005 voor een termijn van 6 jaar(!) bevestigd: bijv. Karel Debaere (van Leiedal), Jo Libeer (Kamer van Handel en Nijverheid) van Wevelgem, secretaresse Lieven Van Keirsbulck van Limelight, Luc Vanmarcke (IPSOC) uit Brugge, Jan Gheysen (WTV) uit Ledegem.
Al die besluiten zijn neergelegd op de griffie van de Kortrijkse Rechtbank van Koophandel op 15 november van vorig jaar.

OVER DE KAS VAN DE VERENIGING
De burgemeester heeft in de gemeenteraad meermaals (niet gecheckt hoeveel maal) formeel ontkend dat zijn privé-vzw genoot van stadstoelagen. De vzw kreeg al wel logistieke en administratieve bijstand van ambtenaren. Niet in geld uit te drukken?
Maar wat zien we nu?
Even goed meelezen in de officiële documenten.
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) besliste op 19 december 2001 om aan de vzw Beeldenstorm 900.000 BEF te schenken voor de verwezenlijking van het billboardproject aan de Leie. Om dit te financieren werd bij een begrotingswijziging van 2001 daarvoor ook een toelage aan de Ijzertoren geschrapt en beliste men om een toelage van de Vlaamse Gemeenschap van de Ruimtelijke Planningsprijs (200.000 oude franken) over te hevelen naar de vzw. In de begroting 2002 is een toelage vermeld van 22.310 euro (art. 772/332-02).
Nog altijd om “het conceptueel kunstwerk met monumentale allure” op de landtong van het Buda-eiland (kant Groeningebrug) ietwat te financieren.
De kostprijs om het project te “continueren” werd geschat op 4,1 miljoen BEF, jaarlijks.

OVER HET BUDA-BILLBOARDPROJECT
Die zes billboards zijn er nooit gekomen.
Officieel omdat de Leiewerken vertraging opliepen.
In februari 2005 schiet het CBS wakker.
De burgemeester schrijft een brief naar de nieuwe voorzitster van zijn eigenste vzw. Daarin wordt Julie Vandebroucke eraan herinnerd dat er ooit (2001-2002) sprake was van een billboard-project. De burgemeester schrijft letterlijk : “Nu de Leiewerken voldoende gevorderd zijn wensen wij dit project te heractiveren.”
Men verwacht van Julie meerdere projectvoorstellen en zij wordt er ook fijntjes aan herinnerd dat er nog geld in kas is. Zoiets van 54.220 euro. Toelagen van de stad (2×22.310) en van de Vlaamse Gemeenschap (9.600 euro).
Maar het niet gerealiseerde billboard-project heeft toch al wat gekost: 5.406 euro, waarvan 3.298 euro voor het META architectenbureau en 1.735 euro aan onkosten voor Jef Cornelis.
Saldo in kas: 48.814 euro.
Wat gaat men daar nu mee doen?

OVER HET MONUMENT VOOR 1302
EEN SLAG MET ARABISCHE VOLBLOEDEN !
Eén jaar na de de herinneringsbrief van het CBS duikt Julie op met een voorstel. Geen meerdere zoals gevraagd, maar slechts 1.
Zij heeft Jan Van Imschoot uit Gent bereid gevonden om een groot wandschilderij te vervaardigen met een uitbeelding van de guldensporenslag. Andere kunstenaars zoals Luc Tuymans en Louis De Cordier hadden geen tijd of waren te duur. Dit kan ik jammer genoeg niet checken want in het dossier is dienaangaande geen spoor te vinden.
Dat schilderij zal 50 m² beslaan en komen in de Gotische zaal van het oude stadhuis.
Van Imschoot weet al min of meet wat hij gaat doen.
Hij zal verklede Kortrijkse jongens fotograferen en die zullen op het schilderij fungeren als de stoute soldaten van het Franse leger. Kortrijkse meisjes doen dienst in het Vlaamse leger. Want die zijn braaf.
En nu.
Je wrijft je de ogen uit.
De paarden van de Franse ridders zullen uitgebeeld worden door MIGRANTENKINDEREN.
Want, zo schrijft Van Imschoot aan Julie: dat doet ons denken aan Arabische volbloeden
.

Van Imschoot meent dat hij de klus kan klaren in twee à drie maanden (augustus-oktober). Voor een totaal van zowat 44.675 euro. Goed berekend. Ongeveer net wat we nog in kas hebben. Honorarium: 35.000 euro, maar in een ander document is sprake van 33.000 euro. Verplaatsingskosten vanuit Gent: 500 euro.

DE GUNNING VAN HET “MONUMENT”
In de commissie van vorige dinsdag heeft de onechte schepen van cultuur het dossier toegelicht. Daarbij beweerde Stefaan Bral dat voor de opdracht zal beroep gedaan worden op bemiddelaars. Toch niet weeral die vzw van “bemiddelaars” uit kunstgaleries?
Overigens: hoe kan dat nu?
Van Imschoot krijgt de opdracht. Wat moet er nu nog bemiddeld worden?
Kan er nog even iemand checken of er wel voldoende mededinging is geweest voor toewijzing van de opdracht? We weten niet eens wat andere kunstenaars voorstelden en hoeveel ze vroegen.
En waarom moest dat project weer per se verband hebben met de guldensporenslag? Zit Véronique van de erfgoedcel daarachter?
We hebben al het fantastische nieuwe en oude museum over 1302.

Er is nog iets dat absoluut een keer moet gecheckt worden.
Wie krijgt er nu eigenlijk de stadtoelage van 35.000 euro ten name van Buda?
Buda Kunstencentrum zegt daar niets mee te maken te hebben.

Oef.
Genoeg gecheckt voor vandaag.