EEN BIJZONDERE DIENSTMEDEDELING

Zoals u merkt ondergaat de weblog “kortrijkwatcher” dezer dagen een gedaanteverwisseling.

De oude was (is nog) te vinden op http://users.skynet.be/kortrijkwatcher. Of door het intikken van de term “kortrijkwatcher” op een of andere zoekmachine. Momenteel wordt dat oude archief (350 stukken) langzaam maar heel zeker naar hier over gebracht.

De gedaanteverwisseling geschiedt met het oog op mogelijke toekomstige vormexperimenten. Maar de inhoud (de saaiheid ) van de bijdragen zal er heus NIET onder lijden. Wees gerust. Dit is en blijft de enig ware en pure blog die louter en uitsluitend gewijd aan de Kortrijkse politiek. Op hoop van zegen!

P.S.

Hier en daar betreurt men dat er niet rechtstreeks (interactief) op de blog kan gereageerd worden. We houden dat bewust zo. Hiermee wordt namelijk onnoemlijk veel onzin, geleuter en treurigheid vermeden.

Ernstige boodschappen kunnen altijd gericht naar: frans.lavaert@skynet.be

Begijnhof 10 Kortrijk.

GSM 0498/54 74 75