Bewakingscamera’s

AL TWINTIG JAAR wonende op diverse plaatsen in centrum Kortrijk en NOG NOOIT van mijn leven MIJN WIJKAGENT GEZIEN . Herhaal: nog nooit. Wel veel pakmadams. Het is alsof ze vanuit de riolen komen.
Ben ik blij. Stel dat je met zo een afgestudeerde wijkagent even een praatje slaat over de dingen. Tussen haakjes: burgerpolities dragen tegenwoordig geen regenfrak meer, wel een snorretje. Alweer onmiddellijk te herkennen.

Zonder enig geruis of gedruis in de pers werd op 7 december 2006 in de Senaat een wetsvoorstel omtrent camerabewaking goedgekeurd. Geen enkele tegenstem, maar wel 16 onthoudingen.
Indieners waren Stefaan Noreilde (verslaggever- VLD), Philippe Moureaux (PS), Ludwig Vandenhove (SP.A-Spirit) en Berni Collas (MR).
Vandaag wordt er normaal gezien over dit wetsontwerp en nog een ander wetsvoorstel van SP.A-Spirit gestemd in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Plus nog een ander van eerder katholieke zijde.
Ons raadslid Philippe De Coene zetelt ook in deze commissie. Benieuwd hoe hij heeft gestemd en wat hij heeft ingebracht in de discussie. Spijtig: ook zijn weblog ligt stil. (Net als die van de burgemeester en alle kandidaten raadsleden.)

Zoals u weet hangen er ter stede officieel vier camera’s aan het Schouwburgplein. Bijna niemand die het weet. Werken ze eigenlijk nog wel? Kijkt er nog iemand naar om?

Om meerdere redenen hangen die daar aan een hoge paal, volkomen in strijd met de bestaande regelgeving. En het VLD-kiesprogramma wil er nog méér, maar het bestuursakkoord zegt dat men daar nog eens zal over nadenken.
(Burgemeester is gelukkig geen onvoorwaardelijke voorstander. Zo nu en dan kan men hem prijzen om zijn ietwat politiek-progressieve, beetje linkse jeugdzonden.)

We komen nog tot vervelens toe terug op de zaak van zodra de verslagen van de Kamercommissie zijn gepubliceerd.
De besproken voorstellen kunt u vinden op www.senaat.be en www.dekamer.be. Honderden bladzijden.
Zoekterm: bewakingscamera’s.

Nieuw in het wetsvoorstel van senator Noreilde is dat er een aparte regelgeving is voor drie soorten plaatsen: 1) niet besloten plaatsen (bijv. de openbare weg en parken), 2) voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (bijv. hotels, winkels, cinema’s, stations), 3) niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (woningen, kantoren, fabrieken).

Het wetsvoorstel van de Spiritisten (o.a. Geert Lambert) is eigenlijk tegen het plaatsen van camera’s op openbaar domein maar maakt als het ware van de nood een deugd. Wil strenge principes invoeren en vergunningen.

Hier is al vaak onze afkeer uitgesproken tegen camera’s op openbaar domein. En niet zozeer omdat zij het recht op eerbiediging van het privé-leven schenden. Dit recht is al lang ongeveer totaal afgebrokkeld.

Wel omdat ze te duur zijn. (De Veiligheidsindustrie.) Voor hetzelfde geld kunnen we op het Schouwburgplein 6 jaar lang een agent laten postvatten.
Wél omdat het fenomeen griezelig is: een toegift aan het geweld in onze maatschappij. Een abdicatie.
(Oorzaken zijn niet armoede, wel dat er geen gezinnen meer bestaan. Allemaal tweeverdieners. Niemand nog thuis
als de kindjes thuiskomen. Sleutelkinderen.)

Wél omdat de criminaliteit erdoor verschuift en van modus verandert. Zonder enig onderzoek is dat al intuïtief te merken. Ook in het Kortrijkse. Lees de lokale edities van de gazetten. Soorten diefstallen stijgend.
Wél omdat er geen significant bewijs is voor een dalende criminaliteit vanwege camera’s.
Wél omdat camera’s geen invloed hebben op impulsieve criminele daden (het zinloos geweld).

Hoeveel keer moeten we dat nu nog zeggen?
En toch voorziet het nieuwe ICT-raamcontract 250.000 euro voor het leveren en installeren van camerabewakingssystemen! Bijv. voor de winkel- enwandelstraten, het stadhuis. Wat denkt Spirit (raadslid Bart Caron) hiervan?