Het investituurdebat: excès de zèle / excès de conduite / excès de pouvoir

U hebt wat gemist!
Het debat over het nieuwe bestuursakkoord CD&V-VLD in de gemeenteraad. Titel: “Aantrekkelijk Kortrijk”.
Tekst van het akkoord is te lezen op de website van Stad.
Kommentaar alhier dateert van 26 december.

Voorlopig even deze vaststelling. Via het adrenergische raadslid Carl Decaluwé (CD&V-ACW) is nu wel duidelijk openlijk gebleken dat voormalig schepen Philippe De Coene (SP.A) niet goed lag bij de ACW-vleugel. Dat de coalitie-wissel misschien eerder aldaar definitief is beslist. En wellicht ook al lang geleden. (CD&V-fractieleider Filip Santy lag ooit eens hevig in de clinch met de SP.A-schepen.)

EXCES DE CONDUITE

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé is redelijk berucht om zijn veelzijdige specialiteiten. Kennisdomeinen als media, wonen, openbare werken, infrastructuur, milieu, onderwijs. Nochtans heeft hij als raadslid in al die voorbije jaren nog geen enkel schoon betoog gehouden bij een of ander agendapunt met een door hem gekende materie. Interrumperen, dat kan hij. Sneren geven. Morren. Blaffen. Hoofdschudden. In de vorige bestuursperiode was staatssecretaris Q het mikpunt. Nu is voormalig schepen Phillipe De Coene de gebeten hond.
De voorzitter-burgemeester van de Raad moet dit balsturig gedrag aan banden leggen. Even bitsig Kareltje naar zijn kabinet dagvaarden en fors zeggen: “Kereltje, ‘t is nu gedaan hé! Neem voortaan een clozan als je nog eens naar de gemeenteraad komt. En vertel eens iets waar we kunnen van leren.”

EXCES DE POUVOIR

Het wordt steeds duidelijker. Dat een burgemeester tegelijk voorzitter is van de gemeenteraad is geen goede zaak voor een democratisch en sereen debat.
Hij heeft een onevenredig comporatief voordeel.
In de laatste gemeenteraad heeft Stefaan De Clerck het gepresteerd om een stemming te eisen over het bestuursakkoord. Geëist! Het punt was wél als een “bespreking” geagendeerd. En overigens: op 22 januari 2001 was er geen stemming over het politiek akkoord “Engagementen voor een krachtig Kortrijk in de 21ste eeuw”. Het akkoord wordt dan een voorstel.
Een stemming over zo’n voorstel zou dan kunnen inhouden dat men amendementen kan indienen. Schrappingen voorstellen.
De burgemeester vroeg daarenboven om een vertrouwensstemming. Een College van Burgemeester en Schepenen blijft toch per definitie gedurende zes jaar aan het bewind? Of weet burgemeester nu al wanneer hij gouverneur wordt van onze provincie?

Het was tevens absoluut overbodig om de eerste interventie van raadslid-volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) al meteen als “negatief” te bestempelen. Die maidenspeech als dusdanig weg te wuiven. Wie Caron een beetje kent weet dondersgoed dat zijn persoonlijkheidsstructuur net het prototype is van een regelrechte, ruiterlijke positivo. Maar ja, aan de cultuurpolitiek van de burgemeester (Buda) mag niet in het minst getwijfeld worden.
En in christendemocratische Kortrijkse middens is men al zo lang aan de macht dat men het zelfs als “negatief” zou ervaren als een raadslid zou zeggen dat hij even naar het WC moet. Dat het goed of slecht weer is.
En nogmaals: een gewoon raadslid als voorzitter zou zich niet aan zo’n negatieve kommentaar (reputatieschade) wagen. Hij zou gewoon zijn taak vervullen: de debatten leiden, en daarbij ook bij gelegenheid en als het past de burgemeester vanuit zijn bank het woord geven. Die dan zoals iedereen binnen de perken van zijn spreektijd zou moeten blijven.

EXCES DE ZELE

(Zie volgende bijdrage.)