Huilen met de pet op, over Kortrijkse cultuur

‘t Is hier in local time bekeken nu ongeveer een half uur na twee PM en/of AM, nacht van donderdag op vrijdag. Denk ik.
Ook vannacht geluisterd naar de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano?
Dat is pas WORK in progress, door artiesten in residentie. Te Brussel. Niet hier.
Dat toonmoment ziet men hier nog niet gebeuren, op het Buda-eiland. Of in De Kreun. Geluid vanuit Brussel waarbij – als je het hoort – je helemaal barstensvol tranen loopt. Al die manchetten. Strikjes. De ouwe Fred Brouwers. Wulpse rode madam.

Sure. For sure. Zekers.
Het nieuwe culturele beleid ter stede komt eraan.
Nu de burgemeester bevoegd is voor cultuur. Ex-schepen Bral van cultuur liet een puinhoop achter.
Noemde heel zijn santeboetiek “een vorten boel“, waar hij daar dus zelf verantwoordelijk voor was. (Maar dat wist hij nu even niet.)
Het is erg.
Buda Kunstencentrum verspreidde gisteren donderdag 18u18 local time een volkomen misplaatst, dit wil zeggen ietwat onbeheerst doelgericht persbericht. Over financiën is men nog altijd niet bereid om de boeken open te doen. Terwijl deze “private organisatie” niet kan bestaan zonder overheidssubsidies. (“Dans in Kortrijk” was niet privaat. En “Beeldenstorm” was van de burgemeester. Zijn de financies nu op orde gebracht? En Buda KC beheert nog altijd stadsgebouwen. Zeg dat nu toch een keer!)

“Buda KC wil dat de negatieve teneur over Buda stopt.”
Wij ook. Wij en vele anderen (niet allemaal) ook. Terwijl Buda KC niets deed bij de sinksenfeesten. (Onze Willy M. is namelijk dood.)

Wij willen ook dat er van alles stopt, of op gang komt. Amaai. Nu is weer even plaats om even ietwat nostalgisch te huilen. WILLY toch! Waar bestu bleven? Mi lanct na di.
Buda KC legt het in dat persbericht niet helemaal juist uit.
Dat lokale journalisten – soms – maar iets schrijven en raadslid Bart Caron er ook maar iets uitflapt. Tsjikken!
Maar neen, maar neen. Buda heeft gelijk.
Persjongen Freddy Vermoere van “Het Nieuwsblad” (woensdag 30 mei) heeft het weer niet begrepen.

Buda KC is absoluut niet verantwoordelijk voor de kosten van dat “Voorlopig Bewind” over het kunsteneiland. Dat is hier allemaal al lang uitgelegd. A.u.b. zeg.
Met de juiste prijzen. Voor wie en waarom. Terwijl we ook niet helemaal zeker waren. Freddy, nu toch een keer meer lezen!
En vooral een rectificatie publiceren. Desnoods onder de vorm van een nieuw artikel, gebaseerd op kortrijkwatcher maar zonder bronvermelding.

Franky Devos en Barbara Raes van Buda KC lopen inmiddels op de toppen van hun tenen. Zijn wat overstuur.
Buda KC weet nog niet dat er hier van alles (cultureel) in het honderd loopt. Dat het centrum daar maar eens even over nadenkt. En hoe het kan bijdragen aan publieksverovering.
En eens het mogelijke verschil tussen BUDA AGB en Buda KC uitlegt.

De bestaande vzw’s Broelmuseum, Vlas, Museum 1302 zijn er intussen nog altijd niet in geslaagd om zichzelf te ontbinden en op te gaan in één nieuwe stedelijke VZW.
Dat is pas erg.
Nadere uitleg volgt, op deze bladzijde. Voor wie het nog interesseert.
Er is een soort loopgravenoorlog bezig.
En al die meiskes van cultuur in de stadsadministratie hebben er geen vat op. Ze moeten het maar weten. Kinderopvang vragen om door dat glazen plafond te geraken.

***
Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron is altijd bereid om wat herrie te schoppen. Loopt dan naar de pers om te zeggen dat bepaalde personen (civil servants) teveel geld hebben gekregen om een beleids- en businessplan uit te werken voor de oprichting van BUDA als een autonoom gemeentebedrijf. Hij vergeet dan wel Yvon Vanden Abeele te vermelden, nu van de F&D Consult NV. Dat alles is hier allemaal al uitvoerig uit de doeken gedaan op 8 december vorig jaar. Lokale persjongens moeten nu een keer leren om hun noeste werkdag te beginnen met het lezen van kortrijkwatcher.

En Buda Kunstencentrum (van Joost en Franky en Barbara) reageert daar via een persbericht dan wat overtrokken op.
Geen mens die het snapt.
Buda KC had beter een keer uitgelegd wat voor miskleun er weer is begaan door de stadsdirectie van cultuur met de oprichting van een Buda AGB. Heeft ongeveer dezelfde doelstellingen (missie) als BUDA KC, zonder die private VZW te laten opgaan in Buda AGB.
Bart Caron had het beter daar een keer over gehad.

Nu we toch weer bezig zijn over cultuur even iets belangrijks.
Op bevel van het College (nog niet van de gemeenteraad) worden de drie museale vzw’s opgedoekt: Broel, Vlas en Museum 1302.
De Algemene Vergaderingen van die vzw’s slagen er nog altijd niet in om zichzelf te ontbinden. Ofwel omdat men met niet voldoende aanwezigen is om tot stemming over te gaan, ofwel omdat het er volkomen klungelachtig aan toegaat.

Neem nu die laatste Algemene Vergadering (30 mei) van het Broelmuseum.
Daar is wel gestemd, en er werd geen voldoende meerderheid behaald om de vzw op te doeken.
Eén iemand van de zes tegenstemmers heeft luidop gezegd waarom hij heeft tegengestemd. De anderen waren hieromtrent een beetje te timide. Dat is beleefd uitgedrukt.
Terwijl die ene uitlegger paradoxaal genoeg wél voorstander is van één nieuwe overkoepelende vzw voor de musea. En een nieuw beleidsplan.

We herhalen zijn argumenten.
1. Er moest gestemd worden over de nieuwe doelstellingen van de nieuwe vzwMusea. Welnu, de voorliggende tekst bevatte geen nieuwe doelstellingen. En was in strijd met een Collegebeslissing.
2. Er moest gestemd worden over de nieuwe statuten. Welnu, er waren gewoonweg geen nieuwe statuten, tenzij over de toekomstige samenstelling van het bestuur.
3. Er moest gestemd worden over de overdracht van het vermogen. Natuurlijk, maar directrice Isabelle De Jaegere liet op eigen houtje dit punt van de agenda afvoeren.

Kan er hier nog iemand volgen in die waanzin?
En dan.
Geheel de herziening van het museumbeleid is het gevolg van een audit over de musea, gemaakt door prof. De Brabander. Ook daarover hadden we het hier al in het lang en het breed. Kunt u zich voorstellen dat er tot op heden nog bijna geen bestuursleden dit document konden inkijken? Directrice Isabelle De Jaegere heeft het woedend weggegooid. De voorzitter van het Broelmuseum (Egide Van Hoonacker) kon het pas enkele dagen geleden lezen. De voorzitter van het Vlasmuseum (Felix Decabooter) heeft het nog niet eens in handen gehad.
Zo gaat dat hier inzake cultuurbeleid.

De stadsdirectrice van cultuur (Machteld Claerhout) heeft schriftelijk aan de gemeenteraad beloofd dat er in de maand mei een publiek debat zou komen over het museumbeleid en de doorlichting van prof. De Brabander. Nog wel als antwoord op een vraag van Bart Caron. Niet gebeurd.
Zo gaat dat hier.

En de kandidaatstellingen voor de beheersorganen van de gemeentelijke VZW’s zijn nog altijd nergens officieel openbaar gemaakt. Niet aan de fracties, niet aan de Kortrijkzanen.
Terwijl de bestaande bestuursleden officieel vanaf deze maand juni niet meer …bestaan. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen moeten al die bestuursorganen namelijk in de zesde maand van het eerste jaar na de raadsverkiezingen geheel vernieuwd worden.

P.S.
Inzake “cultuur” kunt u als Kortrijkzaan uw kandidatuur indienen voor de vzw’s Cultuurcentrum (inbegrepen: muziekcentrum), Toerisme, Stedelijke Musea, Bruisende Stad. Ook nog voor de stadsbibliotheek, de ontmoetingscentra (5), de buurthuizen (2), de comités voor “sculpturen in de Stad” en “straatnaamgeving”.
Ook uw motivatie, profiel en betrokkenheid aangeven.
Allemaal vóór 1 juli op de Grote Markt 54. Faxen kan ook: 056/27 74 09. Doen! Niet wachten tot het op de website van Stad komt.