Aantal jonge werklozen daalt

Het heeft me toen in 2005 wel verbaasd.
In mei 2004 waren hier 660 jonge werklozen (<25 jaar), dat wil zeggen 25 procent van de niet-werkende werkzoekenden.
In mei 2005 waren het er 596, oftewel 22,1 procent.
En toch heeft Stad plus OCMW toen niet de gelegenheid aangegrepen om met de Vlaamse regering een convenant af te sluiten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 13 Vlaamse gemeenten deden dat wel en hebben daarbij van geweldig veel subsidies genoten. Mechelen bijvoorbeeld verkeerde ongeveer in dezelfde situatie als Kortrijk en ontving zomaar bijna 200.000 euro.

Nu, met of zonder convenant kunnen we intussen alleen maar verheugd vaststellen dat de jeugdwerkloosheid ter stede jaar na jaar dalend is. Niet te wijten aan de schepen van Jeugd, maar aan de voorspoedige economische conjunctuur.

In mei van vorig jaar ging het nog om 564 gevallen (21,2 procent). Afgelopen maand is het cijfer gedaald tot 421, oftewel 19,6 procent van de niet-werkende werkzoekenden.

Vergeleken met de rest van Vlaanderen is het percentage wel niet echt schitterend te noemen.
Vorige maand bedroeg de jeugdwerkloosheid in ons gewest 16,4 procent. In de provincie: 16,2 procent. In de regio Kortrijk-Roeselare: 18,0 procent (1.876). In het arrondissement: 18,4 procent (1.203). Spiere is heel erg!

Hoe is de cohorte van 421 jonge werklozen samengesteld?
Het gaat om 219 mannen en 202 vrouwen. Velen daarvan zijn laag geschoold: resp. 157 en 121. Laaggeschoold wil zeggen dat men hoogstens de tweede graad van het secundair onderwijs heeft afgewerkt.
42 gevallen van de 421 zijn al meer dan twee jaar werkloos.
343 zijn Belg. 83 zijn etnisch niet-EU en binnen deze categorie gaat het om 37 Magrebijnen en/of Turken (20 mannen en 17 vrouwen).

Naar leeftijd ingedeeld zijn er 52 jonge werklozen beneden de 18 jaar (35 mannen) en 93 (48 mannen) zijn 18 of 19 jaar.
——
Dit is een eerste stukje van een serietje gewijd aan de werkloosheid in Kortrijk.
De cijfers komen uit diverse bronnen.
Bijvoorbeeld http://aps.vlaanderen.be
http://vdab.be/trends (met zijn fameuse gemeentelijke cahiers).
Zeer omvangrijk en pertinent om te raadplegen is http://arvastat.vdab.be.