Steden waar het goed is te leven

IK KOM ZIEK VAN AL DIE PERCEPTIES.

In het zopas verschenen nummer (511, juli-augustus) van Test-Aankoop staat het verslag van een onderzoek bij diverse Europese en Belgische steden over de leefkwaliteit.
Elf aspecten werden onder ogen genomen:
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit en vervoer,
stadslandschap, werkgelegenheid en arbeidmarkt, milieu en vervuiling, veiligheid en criminaliteit, winkels en diensten, cultuur-sport-ontspanning, stadsplanning-beheer-bestuur.

Bij de 20 ondervraagde Belgische steden staat Kortrijk globaal genomen op de zesde plaats. Internationaal op de achtste plaats.

Zie vooral nog de website van Test-Aankoop voor een uitgebreid overzicht. Men kan er ook per stad een fiche raadplegen en steden met elkaar vergelijken. Ook telkens zien welke stad het maximum of minimum behaalde.
Prachtig.

Wie kijkt er een keer naar gelijkenissen of verschillen met de stadsmonitor?

Maar wat zijn we toch een zeurpieten! Stad scoort slecht inzake veiligheid en criminaliteit (4,6), parkeergelegenheid (5,8), openbaarheid van bestuur (5,8), respons op de noden van de burgers (5,8).
Kom nou! ‘ t Zal gaan zeker?

En bij al dit soort opiniepeilingen vergeet men altoos dat de helft van de mensen een IQ heeft van minder dan honderd.
De emotionele IQ laten we buiten beschouwing. Telefonisch gemiddeld bekeken is die te hoog.