Kunstenoverleg(platform) vindt wat lauw water uit

Houd alvast de avond van donderdag 20 september vrij. Vanaf 20 uur gaat er in het Arenatheater (Schouwburg) een debat door over het memorandum dat het ‘kunstenoverleg’ heeft opgesteld over het stedelijk kunstenbeleid.
(Kom maar afgezakt na halfnegen, van zodra burgemeester en Machteld hun zeg hebben gedaan.)

Het College kon op 17 juli akte nemen van de tekst en was van plan om daar een zgn. “strategisch college” aan te wijden. Of dit al is gebeurd weet ik niet.
(Een strategisch college is een thematische vergadering van de betrokken schepenen en ambtenaren.)

Het memorandum dateert eigenlijk al van mei, en nog van vroeger ook. Minstens van voorjaar 2006. Want ons aller vriend wijlen Willy Malisse die vorig jaar 11 juli uit het voetlicht is verdwenen heeft er nog de hand in gehad.

Vandaar ook dat de tekst nogal gedateerd aandoet. Het gaat om een memorandum, nietwaar?
Men vraagt om zaken die – ondermeer juist dankzij Willy zaliger -al min of meer zijn verwezenlijkt, of zeker in de steigers staan.

Het Kunstenplatform is samen met het Verenigingsplatform en het Erfgoedplatform een onderdeel van de Cultuurraad.
De concrete samenstelling – namen van de leden – ervan is mij volkomen onbekend. Nog nooit ook maar enig nieuws van dit orgaan vernomen, tenzij wat sporen van geruzie. (N.B. Voor wanneer is de vernieuwing van de gehele cultuurraad voorzien?)

MEMO

Het memorandum bevat niet minder dan 15 aanbevelingen. Zes krachtlijnen en goed geteld acht ‘acties’. Samen 16 puntjes.
U kunt die tegenwoordig allemaal vinden op www.budakortrijk.be. Plus op de webstek van de Markse humor.
Als krachtlijn dan vraagt het Kunstenoverleg ondermeer aan het College om de realisatie van een Strategisch Langetermijnplan. Ja!
En Kortrijk moet daarbij een leidinggevende rol spelen in de kunstensector van de eigen EU-regio (sic) en (sic) op termijn ook in Vlaanderen. Ja.
Inzake actiepunten wil het platform nog dat Stad een kunstenaarssite creëert met kunstenaarsresidenties. Cultuurinfrastructuur realiseert op Buda. Een Muziekcentrum uitbouwt. Beheersstructuren uitwerkt. Enzovoort, enzovoort. Ja.
Kortom alles wat momenteel ongeveer aan het geschieden is.
Is de voorzitter van het Kunstenplatform wel van Kortrijk?

VERGADERTIJGERS

Weet je wat? Ja toch?
Het Kortrijkse ambtelijke – wel te verstaan – cultuurbeleid lijdt tegenwoordig aan teveel gepraat, aan teveel teksten. Teveel bureaucratie, gepaard aan onverantwoordelijkheid. Tekort aan nederigheid.
Om het even anders uit te drukken: het gaat om een wespennest (meervoud).

Er zijn mensen (geen beesten) nodig met daadkracht. Organisatietalent. Werkkracht. Mensen die met hun voeten nog even de grond raken. Boekhouders ook. Plannenmakers. Doenders. Kundigen. Dagelijkse beheerders. Terreinwerkers.
(Het Vlasmuseum kun je tegenwoordig zonder een probleem ‘s nachts bezoeken.)

En voor het overige wordt er paradoxaal genoeg te weinig gepraat. Het beloofde debat (mei 2007) over de drastische studie van prof. De Brabander inzake het museumbeleid is er niet van gekomen.
En weet je waarom? Een diagnose – én de daaruit voortvloeiende aanbevelingen – veronderstellen dat men het namelijk over FEITEN heeft. En onvermijdelijk over feitelijke personen.
Wie doet wat?

Nu ja.
Cultureel Kortrijk staat op een keerpunt, en het dubbeltje kan nog aan de goeie kant vallen.
Schaf maar al die platformen af.

P.S.
Raadslid Christine Depuydt (CD&V) wordt klaargestoomd om schepen van cultuur te worden. Na Bral zeg. Opgave!
Als zij nu wat minder kon gaan tateren in en buiten de gemeenteraad, wat dan?