97,4 kg papier en karton gooien we hier weg, per inwoner

Dat is veel hoor, in vergelijking met andere gemeenten. (De Panne is met 119 kg een ware uitschieter.)
Als het aan schepen Alain Cnudde ligt mag het nog wat méér worden. Want in de laatste gemeenteraad heeft hij beloofd om binnen de kortste keren nóg een vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk te verlenen, nu aan handelaars die gehinderd worden door grote openbare werken. Zie nog infra, stuk van 05/12/2007.

Het hierboven geciteerde cijfer van 97,4 kg komt van de vzw Interventiefonds Oud Papier. (Uitleg volgt.) Dat fonds vindt dat we in Kortrijk in 2006 niet minder dan 7.185 ton (ton!) PAP en KAR hebben ingezameld. Dat is méér dan 7 miljoen kilogram. Daarmee heeft Stad recht op 2.526 euro als compensatie voor de kosten van de inzameling.
Het merkwaardige is dat in het jaarverslag 2006 van IMOG (de verbrandingsoven in Harelbeke) voor Kortrijk andere cijfers naar voor komen. Bij de huis-aan-huis inzameling van papier en karton haalde men 4,9 miljoen kg op, en uit de containerparken 1,7 miljoen kg. Totaal: 6.633.800 kg.
Of 88 kg per inwoner.

**************************************************************

Wat is dat Interventiefonds Oud Papier?

Het Vlaamse Gewest heeft in 1998 een milieubeleidsovereenkomst gesloten met een aantal overkoepelende representatieve organisaties van ondermeer de pers en uitgevers van reclamedrukwerk. (B.S. 10.02.1999.) Grote doel was allerhande milieuverontreiniging voorkomen of minstens beperken. Meer speciaal de afvalstroom van oud papier aanpakken en de recuperatie ervan bevorderen. Op jaarbasis ging het toen om 260.000 ton, waarvan 22 procent bestond uit reclamedrukwerk.
De uitgeverssector van reclame en pers en zo heeft zich hierbij geëngageerd om in een fonds een bijdrage te storten van 0,15 frank per kilo in verbruik gesteld papier. Dit is nu 0,37 eurocent. Het totale bedrag van het Interventiefonds wordt verdeeld onder de gemeenten à rato van de hoeveelheid PAP en KAR die zij in het betreffende jaar hebben ingezameld.
De overeenkomst werd afgesloten voor de duur van vijf jaar en is dus eigenlijk al afgelopen.

Voormalig minister van Leefmilieu Vera Dua beloofde al in februari 2003 een geheel nieuwe overeenkomst.
Blijkbaar gaat het om moeilijke onderhandelingen. Vermoedelijk wil de reclamewereld geen verhoogde bijdrage storten in het Fonds als de gemeenten niet tegelijk beloven om géén belasting meer te heffen op reclamedrukwerk. In 1998 stelde de SERV en NCMV (Unizo) en VEV zelfs voor dat gemeenten die een dergelijke belasting heffen geen vergoedingen zouden krijgen uit het fonds.

In de overeenkomst was nog afgesproken om jaarlijks een stand van zaken op te maken. Zo wou men met een aantal maatregelen (bijv. ook een stickeractie) de bedeelde oplages van publicaties al in 1999 met 6 tot 8 procent reduceren tegenover de oplages van 1994. Voor niet-geadresseerd drukwerk een reductie van 10 procent.

Nog ter attentie van schepen Cnudde.
Bij de nieuwe vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk voor handelaars in door openbare werken getroffen gebieden zou hij voorwaarden kunnen koppelen. Gebruik van milieuvriendelijke inkten en millieuvriendelijk papier (min. 40 procent postconsumptie of TFC). Dat was al in 1998 zo overeengekomen.

P.S.
De directe kost voor gemeenten bij de inzameling van papierafval bedraagt gemiddeld 4,4 eurocent per kg.

De Kortrijkse website is een runner-up

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Indigov de websites van de 308 Vlaamse gemeenten en de 19 Brusselse gemeenten doorgelicht. (Indigov is een bedrijf van de K.U. Leuven, gespecialiseerd in onderzoek over informatica.)

Gent heeft de beste website. Kortrijk behoort niet tot de tien beste in de ranking. Harelbeke wel. En Leuven en Aalst.
De Kortrijkse website is één van de vele runner-ups. Runners-up. Net als Kuurne.
Geen ‘topper’ zoals Avelgem, Brugge, Menen, Roeselare, Wevelgem.
Maar ook geen ‘doorsnee’ zoals Deerlijk en Lendelede. En gelukkig géén ‘submodaal’ zoals Wielsbeke, of een ‘achterblijver’ zoals Heuvelland.

Harelbeke?
Ja, informatief.
Univ Leuven moet zich een keer afvragen wat op al die sites verstaan wordt onder openbaarheid van bestuur . Dat ze een keer zoeken hoe men op die websites vindt wie onteigend wordt. Content. Collegebesluiten?

Een runner-up, dat is iemand die zijn best doet. In tennis- of schoonheidswedstrijden.
Meer over de rangschikking en scores van onze website weet ik er ook niet van.
Wel dat men al er sinds de vorige eeuw mee bezig is met die te verbeteren. Druk in de weer. En met veel kosten, die niemand kent. DRK. Een specialist bij Leiedal. Wie allemaal niet?

Waarom hier geen overzicht van de wetenschappelijke beoordeling van onze website?
De volledige studie met resultaten van de doorlichting kost namelijk 275 euro, EXCLUSIEF 6 procent BTW.
Heel zeker wordt de Kortrijkse website de volgende keer een topper.
Tenminste als onze website de resultaten van het onderzoek publiceert…
(Gemeentebesturen krijgen naast het algemene rapport ook een gratis maatrapport.)

P.S (1)
Ga nu ook eens kijken naar de websites van Nederlandse steden, om binnen ons taalgebied te blijven.
U doet het verschot op van uw leven. Geef mij maar Amsterdam.
P.S. (2)
Op de Kortrijkse website kan u via een meldpunt bemerkingen loslaten over diezelfde website. Doen ! Men reageert.
Ikzelf heb tegenwoordig weer nogal veel kleine en grote probleempjes. Ze zullen zich wel vanzelf oplossen.
P.S. (3)
Onze website is niet zo slecht hoor. ‘t Kan beter. Vollediger. Meer politiek ook. Bestuursdocumenten.
Weet u nog dat in de vorige eeuw alle toenmalige oppositiepartijen er zich over beklaagden dat ze geen stem hadden op die website?

De live chat sessie met burgemeester en schepen van economie is uitgedraaid op een totale ramp

Dat het erg zou worden was te voorspellen, voor wie het internet kent. Het wereldje van de chatters. Maar: ZO ERG ?
Het was nochtans een schoon en geheel nieuw initiatief. Bij mijn weten in geen stad of gemeente nog nergens geprobeerd.

U WIST HET TOCH?
Naar aanleiding van een stuk in de Stadskrant van deze maand over DE ECONOMIE IN KORTRIJK (er is ook een andere) kregen burgers vandaag 7 december de gelegenheid om tussen 18u30 en 19u30 on line te babbelen met Kortrijks burgemeester Stef plus Jean, de schepen van economie. Uniek.
Wat we op de Kortrijkse website hierbij live te lezen kregen tart alle verbeelding. Je moest erbij geweest zijn.
Begrippen als kaka en pipi waren niet uit de lucht.
Wat bekend staat als directe democratie ! Open debat. Nieuwe politieke cultuur (NPC). Referenda. Ieder zijn mening. Recht op vrije meningsuiting. Eigen domheid eerst. De grootste onnozelheden eerst.

Onze twee bewindslieden zijn het ten andere (uit plaatsvervangende schaamte?) voortijdig afgetrapt. Schepen Jean de Bethune haakte af om 19u20. Burgemeester Stefaan De Clerck verliet de sessie om 19u23, en keerde nog even terug om te zien dat het niet goed was. En hij was nochtans in vorm.
Ergens moet er op internet ooit eens een uitgetikte versie verschijnen van deze sessie. Zodat we een aantal van de deelnemers daadwerkelijk kunnen opsporen en ze van achter hun PC door mannen in witte kielen per ambulance kunnen laten wegslepen om ze op te sluiten in de isoleerkamer van onze plaatselijke psychiatrische instelling aan het Groeningemonument.
Het is heel, heel erg, hoe het gesteld is met onze kiezers. Ze weten nergens van.
Gedaan met de stemplicht! Weg met burgerparticipatie!

MAAR?
HOEVEEL VERKOZENEN RAADSLEDEN ZOUDEN DIT DEBAT GEVOLGD HEBBEN? OF SCHEPENEN ?

*****
Het begon nochtans tamelijk veel belovend, alhoewel de opduikende gekozen schuilnamen al enige argwaan konden opwekken. LovelyO, Azertyke, Kraakje, Zotkontje, Belle58.
Er kwamen aanvankelijk bij de opening van de sessie toch wat serieuze vragen.
Bijvoorbeeld over het megawinkelcomplex in hartje kortijk wilde alias teleromeo weten of er studies uitwijzen hoe bestaande zaken in de buurt met de komst van het complex daar zouden kunnen wel bijvaren. Burgemeester verwees in zijn antwoord naar géén studies. (Wees maar zeker van dat ze bestaan.) Wel naar het op te richten handelsdistrict waarbij aan gezamenlijke promotie zal worden gedaan. (Stef is verkeerd als hij zegt dat handelsdistricten (BID’s) van Engelse oorsprong zijn.).
Maar in verband met Sint-Janspoort vertelde de burgemeester iets opzienbarends. Er komen zowat 600 jobs, en die mensen zullen opgeleid worden (“cursussen krijgen”) van Stad ! Dat is een politiek verbijsterende boodschap. Een openbaar bestuur dat zal cursussen geven voor een specifiek privé-bedrijf. En staat dit wel in de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de NV Sint-Janspoort?

Ene johan wou weten hoe het loopt met de nieuwe industriezone. Schepen de Bethune was even verstrooid en wou eerst weten om welke industriezone het ging, en gaf vervolgens een volstrekt nietszeggend antwoord.
(Bij zo’n live experiment zouden bewindslieden zich best laten bijstaan door ambtenaren, met een oortje. Net als coureurs.)

De chatsessie is mede beginnen mislopen door het feit dat zowel de burgemeester als de schepen algauw een badinerende toon aansloegen, en ingingen op niet terzake doende opmerkingen en vragen. Bijvoorbeeld over toprestaurants in Kortrijk en omliggende. (Burgemeester noemt ze op.)

Iemand wou weten hoe men aan een job kan geraken op het kabinet van de burgemeester. Antwoord van Stef:” Wend u tot het kasteel van Marke.” (Dat is het hoofdkwartier van schepen de Bethune.) Poets wederom poets. Toen er zich iemand over bekloeg dat men met een simpel A2-diploma nog moeilijk werk vindt, achtte Jean het nodig om heel olijk te zeggen dat er nog plaats was op het kabinet van de burgemeester.
Teleromea vroeg wanneer de windmolens op het industrieterrein zouden beginnen draaien. Stef: “In 2009, als het waait tenminste.”
Zo lokt men het uit, natuurlijk.

Ene Sylvie stalkt bestuurders nu electronisch

Door de opkomst in de “kamer” van ene Sylvie werden de dialogen helemaal te gortig. Een bijzonder agressief wijf dat maar bleef zeuren over haar persoonlijke problemen. Zij is blijkbaar ergens uit het huis gezet en heeft een moeilijke dochter. Begon met te vragen of de burgemeester een bril droeg. Ze zou hem vinden.
Het hek was van de dam. Er ontspinnen zich onderlinge fabuleuze dialogen. Geheel niet briljant verwoord.
Het chattaaltje, inclusief fonetische spelling.

Ene Polle probeerde rond 19u17 tot tweemaal toe nog om het tij te doen keren. “Zijn er hier nog vragen over economie mogelijk?” “Kan er iemand nog een interessante vraag stellen?”
Ook de burgemeester slaakt nog een identieke wanhoopskreet, maar voegt er dan weer iets aan toe dat leidt tot hilariteit: Hij verlaat de chatsessie, want moet gaan babysitten. Schepen Jean heeft dan al afgehaakt.
Sylvie komt nog even om de hoek maar zwijgt. Assepoes ook om te melden dat ze niets te zeggen heeft. Ze is weer foetsie.
De ene na de andere interlocuteur verdwijnt uit kamer#stadkortrijk.
Een laatste zucht van alias anarchie: “Euhm…”

Geen nawoordje van de burgemeester.

Noot van de redactie.
In bovenstaand verslagje zijn de schabouwelijke uitlatingen weggelaten. De redactie was professioneel te verbouwereerd om ze te noteren.

******
Mijn geloof in de directe democratie, burgerparticipatie heeft weerom een geweldige deuk gekregen.
Als er nog een keer zo’n sessie plaatsgrijpt zal men alleszins schuilnamen moeten verbieden. Deelnemers moeten zich kenbaar maken en met alle mogelijke identiteitsgegevens op voorhand inschrijven.
En wie gek doet vliegt eruit.

Raadsleden pakken graag uit met sympathieke voorstellen

(Dan moeten zij geen dossiers inkijken. Hier al meermaals aangeklaagd.)

Jajaja, SOORTEN en vele Kortrijkse handelaars ondervinden vaak grote hinder bij openbare werken. Geven het op. Tragisch. Zeker nu – maar niet altijd – bij gelegenheid van de bouw van het megawinkelcomplex in Hartje Kortrijk. Er waren kansen voor hopeloze gevallen die zich anders niet hadden voorgedaan. Anderzijds waren variabele componenten vanwege het traditionele meedogenloze vrije marktsysteem (moeder ging dood) alreeds ten dode opgeschreven. Het komt niet in de pers dat onteigenden (hoeveel dan wel? één?) en andere zijdelingse slachtoffers in de buurt niet geheel ontevreden zijn. Over financiële en andere tegemoetkomingen, van Peter Verlinden.

Los daarvan, wat waren vanwege het toch vanuit Cannes verantwoordelijke Kortrijkse stadsbestuur nog de mogelijke reddingboeien die men kon toegooien naar de ten dode opgeschreven middenstanders in deze wilde kapitalische en geglobaliseerde wereld?
De samenwerkingsovereenkomst
. Waarvoor de belastingbetaler (de Kortrijkse en van het Gewest) zwaar zal voor opdraaien. Zeg maar: ongetwijfeld 15 miljoen. Dat is de ware PPS. Promotoren die tot acties overgaan die ze anders niet zouden aankunnen zonder gemeenschapsgelden. Men moet de ‘zaakies’ niet omdraaien.

Trivia.
Heeft het in deze case van de overval van Foruminvest – herhaal – het toch fundamenteel aansprakelijke Stadsbestuur, samen met de handelaars EN doodgewone omwonenden, op tijd en stond nu al een keer voor de werken de zgn. ‘Minder Hinder Checklist’ van de VVSG afgewerkt?
Het totaal vergeten probleem aangepakt: hoe ook omwonenden moeten helse toeren uithalen om te voet of met de wagen – mits verkeersovertredingen – thuis te geraken. Nu, maar ook, later?

Nu nog meer onwaarschijnlijke trivia.

Waarschijnlijk onder instigatie van UNIZO-Kortrijk vragen de raadsleden Johan Coulembier (CD&V) en Koen Byttebier (VLD) in de komende gemeenteraad van 10 december aan het College om handelaars bij ‘grote openbare werken’ in stad een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de belasting op reclamedrukwerk.
Sympaticoos.
Aangezien de intervenianten tot de meerderheid behoren zal het Schepencollege de vraag met grote welwillendheid aanhoren.
Gegarandeerd. En schepen Guy Leleu zal bewijzen hoe goed hij het inzake werken in de binnenstad allemaal doet en heeft gedaan.

Maar zal de schepen van Financiën Alain Cnudde het ook aandurven om op enkele probleempjes en absurditeiten te wijzen?
Vooreerst: wat zijn “grote openbare werken”? Of “kleintjes”?
Over hoeveel oppervlakte strekken ze zich uit? Hoelang mogen ze duren? Hoeveel kranen moeten er minimaal omver vallen? Hoeveel illegalen zijn er aan het werk?
Bij een eventuele vrijstelling zal men dit begrip moeten definiëren in het belastingreglement.

Ten tweede: wanneer begint die vrijstelling? Bij de eerste spadesteek, of alreeds bij het ontwerpbesluit van die werken? En wanneer eindigt de vrijstelling? Bij de oplevering van de werken?

Ten derde: wat zijn ‘handelaars’?
Mogen we nog veronderstellen dat er voor raadsleden – die wij hebben verkozen – in Kortrijk nog een soort bewoners zijn die geen ‘middenstanders’ zijn ?
A.u.b. zeg. Arbeiders!

De bedoeling van de empathische indieners van de vraag is dat -allerlei soorten – handelaars die gehinderd worden door (grote) openbare werken de mogelijkheid zouden krijgen om gemakkelijker (kosteloos en zonder poespas) reclameblaadjes te verspreiden waarbij zij bijv. speciale acties kunnen aankondigen tijdens de werken of de bereikbaarheid van hun zaak kunnen aantonen.
Waarschijnlijk is deze gedachte ergens aan een cafétoog ontsproten, toen men het desbetreffende belastingreglement over de verspreiding van niet-geadresseerde publiciteit even niet bij de hand had. Pertinent niet kent, zeg maar.
In principe betaalt de belastingplichtige volgens het reglement 0,025 EUR per verspreid exemplaar. Maar er zijn drie mogelijke vrijstellingen.

Vrijstelling in het algemeen wordt verleend voor de verspreiding van drukwerk met een oppervlakte kleiner dan 645 cm². Dat is toch een A4’tje? Toch net groot genoeg om een speciale actie aan te kondigen, of om een kaartje te verspreiden met routebeschrijving?
Stel dat zo’n getroffen handelaar gedurende tergend lange openbare werken om het kwartaal wat drukwerk wil verspreiden op een oplage van 2.500 exemplaren. Wel, vrijgesteld van belastingen, zonder beperking van papieroppervlakte ! (Er is nog een derde vrijstelling mogelijk, maar die komt hier minder van pas.)

Baat en kommer

Er zijn nog enkele juridische haken en ogen aan het voorstel tot tijdelijke vrijstelling van reclamebelasting.
Het is een beetje in onbruik geraakt, maar bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij het verlenen van vrijstellingen blijft het voor de gemeenteoverheid nuttig om kennis te nemen van de opmerkingen van belastingplichtigen. Bekend als een onderzoek “de commodo et incommodo”. Onderzoek van “baat en kommer”. Schepen Alain Cnudde, wat zal u daarmee aanvangen?

Verder is het zo dat gemeentebelastingen alleszins verenigbaar moeten zijn met het gelijkheidsbeginsel. Gelijke toestanden vergen eenzelfde fiscale behandeling, en ongelijke worden op ongelijke wijze behandeld. Hierbij rijst opnieuw de vraag naar de definiëring van het begrip ‘ grote (of kleine) openbare werken’, en zeker ook de vraag welke handelaars daar nu juist al of niet hinder bij hebben. Concreet voor de huidige werken in de hartje Kortrijk: heel de binnenstad of enkel de zaken binnen een straal van 300 meter rond het winkelcentrum Sint-Janspoort?

Hoeveel financieel voordeel zou de vrijstelling op de belasting van reclamedrukwerk nu eigenlijk kunnen bieden aan onze lokale betrokken ‘handelaars’? Per soort.
Heeft UNIZO dat al een keer berekend, in het concrete geval van de hinder voor potentiële reclamemakers (soorten) in Hartje Kortrijk?
Als we de geboden alreeds bestaande vrijstellingen in acht nemen is het voordeel, waarschijnlijk: niets.
Mogen we – als Kortrijkzaan – nog op de schenen schoppen? Ietwat zeggen over de daad- en werkkracht en innovativiteit van niet-Europese ‘handelaars’ in het centrum? Ja of ja ?

Maar ik stel die vraag nu wel even globaal, want uit begrotingen en rekeningen van Stad is niet te achterhalen wat de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteit precies opbrengt. Er is geen afzonderlijk post hierover te vinden in het budget.
Steken die belastingontvangsten ergens ver weg in het artikel “gebruik openbare weg voor publiciteit”, zoals men wel eens denkt? Dat gaat toch om voertuigen? (50 euro per dag en per voertuig).
Schepen Alain, leg uit !

Peanuts
Sympathieke voorstellen zijn nooit structureel van aard.

Bedenk even.
Stad heeft met het SOK een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de NV Sint-Janspoort (in de volksmond en de journalistiek nog altijd verkeerdelijk Foruminvest genoemd). Stad pakt het openbaar domein aan. Maakt een lichtplan. Een studie over ‘heroriëntatie’. De NV Sint-Janspoort investeert ondermeer in een Pandenfonds, het Ondernemerscentrum, in Centrummanagement en een Overlegcentrum. SOK en OCMW willen sociale verdringing tegengaan. (Cf. Infra, stuk van 17 oktober.)
Raadsleden zouden eerder hun aandacht kunnen schenken aan het zo vlug als mogelijk mobiliseren van al die voorziene fondsen, ten voordele van de handelaars. Per soort. (Ich bin ook een handelaar!)
Die gevraagde tijdelijke vrijstelling van belasting op reclame voor bepaalde ‘handelaars’ is in het kader van wat nu zoal gebeurt in de binnenstad gewoon: sympathieke peanuts.
Nu nog de BID-bijdrage.

Zeg.
WAT ZIJN EIGENLIJK: HANDELAARS? Zijn dat ook artsen? Architecten? Leraren die bijlessen geven? Advocaten? Kopermarchands?
In de gemeenteraad heerst de indruk dat Kortrijk één en al middenstand is.

IS KORTRIJK ALLEEN MAAR EEN KOOPMANSTAD? EN MET HOEVEEL ZIJN ZE, de commerçanten?
Kortrijkzanen, opgelet: burgers, kindjes, ambachtslieden, leefloners, bedienden, huisvrouwen, geleerden, ambtenaren, artiesten, luiaards, NGO’ers, zieken, voltijdse politiekers, taxidrivers.
Laat u de kaas niet ontnemen. Kortrijk mag enkel bruisen voor en door ons, de bewoners. Daarmee willen we op de kaart staan. WIJ zijn de toegevoegde waarde, per vierkante meter.
God zegene u. Dank zij onze vertegenwoordigers.

P.S.
Mao Xiao Ping, de Sinese goddeloze kommunistische burgervader van onze zogezegde zusterstad Wuxi, hangt alweer constant aan een constant onderbroken lijn.
Wat wil
Chopstick nu weer?
Hij vraagt of men bij Foruminvest al Sjanghai- of Wuxi-dialect spreekt.
Nin hao !?
Wat wil nong ggaauw kopen?

Gebiedswerking (1): de 17 gebieden en de 7 buurttypes

In de gemeenteraad van november is zonder enige noemenswaardige interventie beslist om voor de periode 2008-2013 zowat 13 miljoen euro te besteden aan “gebiedswerking”. Wat dat is en waar dat pak geld naartoe gaat komt hier later aan bod.

Kortrijk is opgesplitst in 17 deelgebieden. (Zie vorig stuk.)
Stad zelf telt er acht. Heule drie. En de deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Kooigem, Marke en Rollegem zijn intact gebleven.
De bevoegde schepenen (de Bethune en Lybeer) gaven geen enkele toelichting bij de afbakening van de gebieden.

Wijkmonitor
Ter voorbereiding van deze gebiedswerking is nochtans in juni 2006 een uitvoerige en zeer lezenswaardige studie verschenen, genaamd “De Wijkmonitor”.
Het is logisch dat men dan eens gaat kijken hoe de makers van deze studie Kortrijk hebben ingedeeld.
En dan blijkt dat er tussen de huidige gebiedsindeling en die van de wijkmonitor essentiële verschillen zijn.

De Monitor is uiteindelijk gekomen tot 26 wijken.
In plaats van 6 deelgemeenten houdt de studie het slechts bij 2 : Rollegem, Kooigem.
De monitor vindt ook dat er aparte, maatschappelijk relevante entiteiten te bespeuren zijn in Aalbeke (2), Bellegem (2), Bissegem (2), Marke (4). Voor Heule onderscheidt men 4 gebieden in plaats van 3. En voor Kortrijk-Stad 10 in plaats van de 8.
De verantwoordelijke coördinator voor de gebiedswerking (Wouter Linseele) zou die verschillen in de grensafbakeningen toch even kunnen uitleggen aan de gemeenteraadsleden?

Het is nog ingewikkelder.
Er zijn niet enkel 17 gebieden, maar ook nog 7 (buurt)types van gebieden.
Ook dat werd geenzins uitgelegd in de laatste gemeenteraad van november. (Er werd ook niet naar gevraagd.)
Dus weer even gaan kijken in de Wijkmonitor.
In die studie onderscheidt men op basis van 29 NIS-indicatoren 9 buurttypes of clusters (in plaats van de huidige 7).
Goed onthouden: één wijk kan uit verschillende buurttypes bestaan. En omgekeerd kan één buurttype voorkomen in verschillende wijken.
Buurttypes onderscheiden is ook van groot belang bij gebiedswerking. Want elk type heeft kenmerken die kunnen helpen om te definiëren welke remediërende of preventieve ingrepen er nodig zijn om de leefbaarheid te verbeteren of te handhaven.

In welk buurttype woont u, volgens de Monitor?
Buurttype 1 slaat op geconcentreerde sociale bebouwing. Die komt voor in de Venning, de Sionweg, Lange Munte en Heule-Ieperstraat.
Buurttype 2 gaat over dorpskernen en woonbuurten aanleunend bij het centrum. De Monitor geeft er 20 aan. Bijvoorbeeld het Astridpark, Walle, Brugsesteenweg, Albertpark, Watermolen. Marke-centrum.
Buurttype 3: invalswegen en kleine stadsring. Die cluster telt 6 “leden”. Bijvoorbeeld Drie Hofsteden, Overleie, Hallen.
Buurttype 4: verspreide bebouwing in open ruimte. 14 leden waaronder bijv. Heulebos, Marionnetten, delen van Rollegem.
Buurttype 5 is nu waarschijnlijk weggevallen: invalswegen binnen de kleine stadsring.
Buurttype 6: KMO en industriezones (ook agrarisch gebied). 21 leden. Waaronder: Neerbeek, Rollegem-kern, Kanaal, enz.
Buurttype 7 is van de rijke mensen: residentiële buurten. U kunt ze alle 12 raden. ‘t Hoge, Rodenburg, Bellegembos, enz.
Buurttype 8 is de stadskern.
Buurttype 9: woongebieden van noord en dorpskernen zuid. 19 leden. Bijv. Soetens Molen, Pottelberg, Sint-Pius X, Aalbeke-kern.

Interessant in de Wijkmonitor is nog dat per wijk of deelgebied is aangegeven wat mogelijke beleidsprioriteiten kunnen zijn terzake gebiedswerking. Gesneden brood voor onze bevoegde schepenen. Zij moeten de studie wel even (her)lezen.

De oppervlakte van Kortrijk is wat ingekrompen !

In nog geen jaar tijd.
Volgens het jaarverslag 2006 bedroeg de oppervlakte van Kortrijk afgerond 8.003 ha, inclusief de deelgemeenten.
Maar in de laatste gemeenteraad van november heeft men onze stad ingedeeld in 17 gebieden, en als we al die oppervlakten samentellen komen we aan 7.957 ha.

Men gaat dus weer aan gebiedswerking doen. De raadsleden hebben dat zonder enig misbaar goedgekeurd. Kregen pas op de zitting zelf kaartjes in handen. ( We komen nog terug op deze ingrijpende beslissing.)
Nu wat cijfers op een rij.

Bepaalde deelgemeenten zijn qua gebiedswerking intact gebleven.
Aalbeke heeft volgens het jaarverslag een oppervlakte van 717 ha en 2.924 inwoners. Volgens het kaartje van de gebiedswerking gaat het om 723 ha en 2.768 inwoners.
Bellegem:
– jaarverslag: 1.397 ha, 3.709 inw.
– kaartje: 1.401 ha, 3.628 inw.
Bissegem:
– jaarverslag: 344 ha, 5.566 inw.
– kaartje: 379 ha, 5.783 inw.
Kooigem:
– jaarverslag: 478 ha, 796 inw.
– kaartje: 484 ha, 754 inw.
Marke:
– jaarverslag: 811 ha, 7.993 inw.
– kaartje: 765 ha, 7.980 inw.
Rollegem:
– jaarverslag: 847 ha, 2.765 inw.
– kaartje: 809 ha, 2.285 inw.

Qua gebiedswerking wordt Heule opgesplitst in het Centrum, Sint-Katherina, de Watermolen.
Ik bespaar u de cijfers van de deelgebieden. Maar volgens het jaarverslag is de oppervlakte van heel Heule 1.168 ha en gaat het om 10.220 inwoners.
Volgens het kaartje: 1.183 ha, en 10.118 inwoners.

Kortrijk-Stad wordt in niet minder dan 8 deelgebieden opgesplitst.
Volgens het jaarverslag bedraagt de oppervlakte van Stad 2.238 ha, en telt men hier (eind 2006) 39.871 inwoners.
Het kaartje zegt: 2.211 ha, en 38.862 inwoners.

Hierna, voor de liefhebbers: de opsplitsing van Stad, met de oppervlakte en het aantal inwoners volgens de kaartjes.
Sint- Elisabeth: 390 ha / 10.424 inw.
Centrum: 122 / 6.045
Oost: 178 / 6.016
Lange Munte: 315 / 2.781
Overleie: 56 / 1.996
Patersmote- Pottelberg-Beverlaai: 397 / 5.930
Pius X: 137 / 3.514 (met Damkaai, Vlaanderenkaai, Wikingerhof!)
Sint-Anne: 613 ha / 2.156 inw.

In 2006 is er hier een kwantitatief en kwalitatief wijkonderzoek en buurttypering gebeurd.
In een of ander volgend stuk zal nagegaan worden wat men in die wijkmonitor zoal had te vertellen.
En zullen we proberen te begrijpen wat gebiedswerking inhoudt.
In de periode 2008-2013 zal Stad daar 12,9 miljoen tegenaan gooien. Zes maal 2,1 miljoen. Het geld komt van de Vlaamse overheid, het zgn. Stedenfonds.
In de vorige periode 2003-2007 kregen wij van dat Stedenfonds zowat 10 miljoen. Wat men daar juist mee heeft uitgericht weet bijna geen mens. De eindevalutie moet nog gebeuren.
De strategische doelstellingen waren: 1) de leefbaarheid van buurten en wijken versterken, 2) de kwaliteit van het bestuur verhogen.
Wat u zich zeker nog herinnert is de heraanleg van de omgeving Sint-Denijsestraat en buurtwerking in de Lange Munte (wijkgroen), Overleie (nieuw centrum), de Venning (buurtfeesten). Misschien ook de aanstelling van een rastermanager. Het meldingspunt voor klachtenbehandeling.

P.S. (1)
Toch nog even over Heule, op aanvraag van onze vele lezers aldaar. Oppervlakte en inwoners.
– Centrum: 642 ha/ 5.506 inw.
– Sint-Katherina: 320 / 942
– Watermolen: 220 / 3.670 (nog zonder de woonwagenbewoners).

P.S. (2)
In de gemeenteraad van november zei schepen Lieven Lybeer, samen met Jean de Bethune in tandem verantwoordelijk voor gebiedswerking, dat we de grenzen van de 17 gebieden “as such” (of was het “an such”?) niet strikt moeten interpreteren. Hij beloofde nog dat er over de gebiedswerking wel eens een thematische raadszitting zou komen.

Haast u ! De stedelijke premies inzake wonen worden even ingetrokken

Begin 2005 zijn er drie premie- reglementen van kracht geworden in verband met wonen.
Voormalig schepen Frans Destoop ging hierbij door het lint. Overal in de straten van Kortrijk begroet als een sint.

Het ging om:
1. Een sanerings- en renovatiepremie.
20 procent van de kostprijs van de aanvaarde werken, met een maximimum van 3.250 euro. Soms 50 procent als de woongelegenheid gelegen is binnen de grenzen van een afgebakend gebied.
2. Een verwervingspremie.
50 procent van de registratierechten voor een koper jonger dan 35 jaar. Anders 30 procent.
3. Wonen boven winkels.
40 procent van de arbeidslonen en materiaalkosten voor noodzakelijke werken (bijv. een trap). 20 procent voor facultatieve werken (een lift).

4.
Er is sinds 1981 (herzien in 1996) nog een vierde premie voor ‘verbetering en aanpassingen’.
Het basisbedrag is 40 procent van de premie die de aanvrager al krijgt van het Vlaams Gewest.

Die vier premies worden in de komende gemeenteraad van 17 december ingetrokken.
Ingetrokken. Juristen uit de administratie worden gek van dit soort termen. (Wij ook.)

KORTRIJKZANEN.
Het is gedaan met geld te schooien bij Stad rondom al uw foefelarijen.
Ga daar nu mee even akkoord.

Maar wat denkt ons Kortrijks ACW (Visie) in het Schepencollege daarover, over kansarme bewoners?
Dat schepen van Belastingen Alain Cnudde (CD&V) dit nu uitlegt, over intrekkingen. Het moet niet altijd Wout Maddens (VLD) zijn.

Haast u – in het algemeen belang – om nog even uw aanvraagformulieren in te vullen. U kan ze vinden op de website van Stad.
Later volgend jaar komt er wellicht een nieuw premiereglement, met ingang van 2009 (?). Men wil de huidige systemen herbekijken om allerhande overlappingen met de vele andere mogelijke premies te vermijden. (Beetje gelijk.)

En om rekening te houden met de financiële toestand van Stad.
En hier zit wellicht de ware reden van de intrekking van de vier reglementen. Die premies kosten Stad veel geld. Als Stad voor een jaartje aanvragen kan vermijden bespaart men (dat zijn wij) zowat één miljoen euro…En moet er niet een of andere belasting worden verhoogd.

In 2005 was het bedrag voor alle premies samen nog geraamd op 700.000 euro.
Dit jaar heeft men in de begroting het totaal van het geraamde bedrag aan uit te keren premies moeten optrekken van 830.000 euro naar 1.030.000 euro.
Vooral de sanerings- en renovatiepremie had veel succes. Men begrootte de uitgave hiervoor dit jaar oorspronkelijk op 590.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging heeft men er 200.000 euro moeten aan toevoegen.

P.S
Er is iets dat ik niet versta.
De toelagen voor wonen zijn volgens de begroting netjes verdeeld over vier items.
De renovatiepremie, de verwervingspremie, wonen boven winkels. Tot hier O.K.
Maar dan is er als vierde premie sprake van “huur- of rentesubsidie stedelijk gebied”.
Op de Kortrijkse website is die vierde niet terug te vinden.