Stad Kortrijk zal reclame maken voor Roularta

Alweer een nieuwe kerntaak voor ons stadsbestuur.
Reclame maken voor het Roeselaarse bedrijf van mediatycoon Rik De Nolf. Meer speciaal voor bladen als De Streekkrant, De Zondag, Steps. Onder andere. Want het ene brengt het andere mee.

Het is bekend dat onze burgemeester amicale banden heeft met De Nolf (gedelegeerd bestuurder) en baron Hugo Vandamme (onafhankelijk bestuurder bij Roularta).

Een deal sluiten loopt dan gesmeerd.
Wat is nu de deal tussen de verschillende stadsdiensten en de Roularta-groep?
Stadsdiensten contacteerden in het verleden natuurlijk al het bedrijf voor de plaatsing van allerhande advertenties. “Om redenen van efficiëntie” heeft men nu een serie mogelijke advertentievragen gebundeld en aan Roularta gevraagd: wat moet dat kosten?

Waarop De Nolf (meneer Rik) heeft gezegd: de helft van wat het u vroeger kostte, op voorwaarde dat u geen speciale dingen vraagt. Uitzonderlijke formaten bijvoorbeeld.
Stad krijgt dus 50 procent korting. Dat is ongezien in de reclamewereld.

Maar Nolfie is ook niet gek. In ruil voor die korting vraagt hij dat Stad het logo van een aantal van zijn bladen “meeneemt” in bepaalde campagnebeelden en VIP-arrangementen van zekere stedelijke vzw’s.

Stad heeft alvast beloofd om Roularta nog dit jaar voor 41.754 euro advertenties te gunnen.
De vzw Toerisme: voor 4.072 euro. Feest in Kortrijk: 5.543 euro. Sportplus: 12.301 euro. Designregio (de komende tentoonstelling Futurotextiel waar dochter De Clerck coördinator van is): 6.000 euro. Bij dit laatste bedrag voorziet men nog een “wijziging”, dat wil ongetwijfeld zeggen: een verhoging.
Voor cultuurcommunicatie in het algemeen krijgt Roularta nog voor 12.284 euro advertenties. En er is nog een som voorzien van 1.554 euro voor alweer cultuurcommunicatie of voor Buda Kunstencentrum.

Bij mijn weten is deze deal nog in geen enkele Raad van Bestuur van de betrokken stedelijke vzw’s besproken, laat staan goedgekeurd.

Ik vergat het bijna.
Nu toch eens goed luisteren.
Ons stadsbestuur vindt dat met het opstellen van een overzichtelijke jaarlijst van op til zijnde advertenties “de journalistenafdeling binnen Roularta beter kan plannen welke evenementen of activiteiten in Kortrijk ‘redactionele aandacht’ moeten hebben”.

Wie vindt er nu zoiets uit?
Stad zegt dus aan de reclamedienst en de marketing van Roularta zoiets: “Hier zie, u krijgt onze advertenties, en schrijf nu maar vlug iets leuks over wat er zoal in Kortrijk gebeurt.”
Het is ongehoord.

Nu ja.
We weten al lang dat er bij de bladen totaal geen scheiding bestaat tussen directie (reclame, aandeelhouders – kortom: de commercie) en redactie.
Om het even nog over “Knack” van meneer Rik te hebben. Wijlen hoofdredacteur Frans Verleyen zaliger heeft me ooit verteld hoe hij bij moeder Nolfie werd geroepen en verplicht werd om een zeer boeiend dossier over een wereldwijd bekende autofabrikant niet te publiceren. Het weekblad zou daarmee namelijk voor miljoenen franken publiciteit van het automerk verliezen.

Ja, zo gaat dat. Maar een stadsbestuur hoeft zich toch niet te verlagen door dit soort onjournalistieke praktijken juist te bevorderen?

EEN OPENBAAR BESTUUR DAT AAN EEN KRANT VRAAGT OM IN ZIJN REDACTIONELE BLADZIJDEN IETS GOEDS TE VERTELLEN OVER ZIJN EIGEN?
IN RUIL VOOR CENTEN.

Roularta heeft hier al een monopolie. De reclamespots op de lichtkrant (ledwall) op de Grote Markt moeten verplicht genegocieerd worden via de Regionale Media Maatschappij en gemaakt door PicStory, een maatschappij binnen Nolfies bedijf.

Je moet waarlijk nog van de oude stempel zijn (de Nieuwe Politieke Cultuur) om enig ongenoegen uit te spreken over deze deal.
Soms vraag ik me af of burgemeester ooit wel eens minister van Justitie is geweest.

Krijgt Roularta een monopolie op stadsadvertenties over culturele en andere evenementen?
Betekent dit bijvoorbeeld dat Vlaanderen via de Persgroep niets zal vernemen over wat er hier ter stede gebeurt? Persgroep: de kijkers van VTM, de lezers van Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd ?

Heeft Stad over tarieven voor advertertering wel nog onderhandeld met andere reclameregies dan die waar Roularta toe behoort? Weet Corelio (Het Nieuwsblad) iets af over deze gang van zaken?

Dat er bij een of ander stadsevenement sponsors (meervoud) worden aangezocht en dat die reclame krijgen is tamelijk (tamelijk discutabel) aanvaardbaar.
Hier gaat het wel om een exclusieve afspraak met één sponsor. Waarbij dat specifieke mediabedrijf dan nog in ruil wordt verzocht om zijn redactionele bladzijden eventjes omver te gooien. Kortrijk terwille. Dat kan dus niet. De redacties (de journalisten) van bijv. Het Nieuwsblad of De Morgen kunnen nu weerwraak nemen: Kortrijkse manifestaties even buiten beschouwing laten?
Den Atlas?
Maar ja, zo’n ingreep zou nu ook weer een manifeste uiting zijn van een symbiose tussen redactie en directie…