Kortrijkse raadsleden krijgen een laptop

Personeelsdirecteurs (HR) van bedrijven weten goed hoe hun medewerkers te motiveren. De beste en meest duurzame motivatie om hard te werken is van interne aard: men doet gewoon zijn werk graag, met inachtneming van omgevingsfactoren. Het begrip “vrije tijd” wordt hiermee totaal zinloos. Werknemers vinden het werk dusdanig interessant dat men er continu mee bezig is. Maar soms zijn andere, meer externe prikkels nodig: geld, materiële voordelen.
Dit bij wijze van inleiding. De moraal van het verhaal.

Opdat onze raadsleden nog beter zouden kunnen presteren krijgen zij straks van het schepencollege een laptop thuis besteld.
Wie heeft er daar ooit om gevraagd? De leveringsfirma Dolmen zelf?

Goed bekeken komt het cadeau voor onze representanten van ons, Kortrijkzanen, kiezers-werkgevers.
Bovenop andere voordelen van allerlei aard: 48 parkeercheques per jaar, presentiegeld voor de commissies en de raadszittingen (nu 175 euro?), een fractievergoeding (jaarlijks 153 euro per raadslid), abonnementen en boekskes, zitplaatsen bij KVK en in de schouwburg. Zo nu en dan een receptie en een collectieve uitstap. Sommigen hebben nog een aardige – niet publiek gemaakte – bijverdienste vanwege een of ander mandaat.

Wat moeten die laptops plus het onderhoud ervan wel gaan kosten?

Eerst even dit.
Er worden slechts 30 P.C’s uitgedeeld.
Niet vergeten: aan het eind van het mandaat dienen de raadsleden het tuig intact terug in te leveren. Zij krijgen het apparaat niet “voor goeds”. Het is niet van “gegeven is gegeven” !!
Dat ze dat ding maar goed verzorgen. Er geen rare sites mee bekijken. Uit de buurt van de kindjes houden. Niet meenemen op café. Klavier stofzuigen. Niet gebruiken bij een temperatuur van plus 35 graden. Het ruitje met stoflap en spuug afkuisen. Bij teruggave desinfecteren en alles wissen. En dat is niet gemakkelijk.

De burgemeester en de 8 schepenen tellen niet mee.
Deze bewindslieden genieten al van genoeg faciliteiten inzake communicatiemiddelen. Laatst wilde het College beslissen om zichzelf nog wat voordelen van allerlei aard toe te kennen, maar het punt is uitgesteld. De deontologische code ook, net zoals die voor de raadsleden. Niemand maalt erom. Het bestuur is wel al anderhalf jaar bezig.

Er zijn volgens de website van Stad toch 33 “pure” raadsleden?
Ja. Maar er is overeengekomen dat raadsleden die al over een laptop beschikken uit hoofde van ‘hun publiek uitgeoefend ambt’ aan dit cadeau nu zullen verzaken. Om wie zou het gaan? Filip Santy (voorzitter Leiedal)? Franceska Verhenne (OCMW-voorzitter)? Minister Van Quickenborne?
30 raadsleden krijgen dus een laptop Esprimo mobile V5535, ook al hebben ze al een dergelijk tuig. Te vrezen valt dat zij die tool nu allemaal zullen meeslepen naar de raadszittingen om met ander, meer persoonlijk werk bezig te zijn. (Tot op heden alleen nog gebruikelijk bij minister Q en raadslid Patrick Jolie.)

Ja, wat moet dat kosten?
Zou je geloven dat ik het niet pertinent goed weet?
De notulen van het College daaromtrent zijn niet te verstaan. Dat is altijd zo als de afdeling ICT met een (nu vijfde nota) naar het College komt aangesneld. ICT’ers kunnen het voor normale mensen niet uitgelegd krijgen. Vandaar dat u waarschijnlijk ook zult TILT slaan bij onderstaande cijfers.
Komt daarbij dat het schepencollege ooit eens heeft beslist om ieder raadslid gewoon 500 euro per jaar te schenken voor hun PC-gebruik. Dat is nu blijkbaar veranderd. Vergeten. Was men maar daarbij gebleven.
De nieuw bedachte regeling is voor de stadskas (voor ons, Kortrijkzanen) duurder geworden.

In eerste instantie vinden we voor het project laptops voor gemeenteraadsleden én “supportproject” een bedrag van 36.664 euro (incl. BTW). Voor de laptops zelf gaat het vermoedelijk om een bedrag van 27.225 euro.
Per stuk 750 euro, zonder BTW? De “office licenties”: 260 euro. Totaal per stuk: 1.010 euro, zonder BTW. Met BTW: 1.222 euro.

Er is ook “onderhoud” nodig.
Bijvoorbeeld voor huur software die remote support toelaat. Voor een helpdesk-utiliteit (opzetkost), voor de helpdesk functionaliteit (telefonische support allerhande en op afroep voor 15 calls per maand), en nog interventies allerhande.
Kortom, hier gaat het om 17.675 euro. Ik vermoed: per jaar. Gedeeld door 30 begunstigden: 589 euro.

Een tweede raming over het “onderhoudsplan” van laptops slaat blijkbaar op drie jaar. Totaal: 32.219 euro.
Maar dit onderhoudsplan slaat nu ook op laptops van het College én van de directieraad. We kunnen dus niet delen door 30.
Voor de resterende maanden van 2008 kost de ondersteuning 5.369 euro. Voor 2009 en 2010: jaarlijks 10.739 euro. Voor de eerste helft van 2011: ook 5.369 euro. Zonder indexering.

De raadsleden krijgen nu ook toegang tot het intranet van Stad. Kunnen daarmee allerhande dossiers raadplegen. Ook die van het zogenaamde strategisch college? Ook de onderwerpen van in- en uitgaande briefwisseling van het College? Ook de voorbereidende nota’s die al ondertekend zijn door een ambtenaar?

Binnenkort krijgen raadsleden in groepsverband een korte opleiding. In de zgn. Verenigde Raad, en die is openbaar ! Kom mee genieten !
Als zij ondersteuning nodig hebben kunnen ze bellen naar de Dolmen helpdesk. Binnen de kantooruren. Leden van het College en de directieraad ook daarbuiten, zelfs in het weekend.

Eén uur voor de start van de gemeenteraad (vanaf 17u30 tot 18u29 zeker?) is nog assistentie mogelijk bij de directie ICT alwaar een technicus van de firma Dolmen zal aanwezig zijn.
En als de laptop helemaal blauw uitslaat of begint te roken: zelf het toestel binnenbrengen bij Dolmen in Harelbeke. Er is een reservetoestel voorzien.

Tot slot en zoals altijd – of toch vaak – nog vlug een positief voorstel.
Raadsleden die eind dit jaar 2008 niet aan een gemiddelde komen van één visite per dag aan het intranet van de Stadsadministratie geven hun laptop terug aan de gemeenschap.

Schepen van ICT, Jean de Bethune: zet de teller maar op !

Laat ons nu maar nog enige vrees uitspreken.
Als onze administratie stilaan papierloos wordt, hoe zal de gewone burger die bijv. geen toegang heeft tot het intranet van Stad nog enige inkijk hebben in de dossiers? Krijgen wij ook allemaal een laptop met code? (Nu al zijn de mondelinge verslagen van de gemeenteraad spoorloos.)
Er daagt wel een oplossing aan de horizon. Kijk eens naar de website van de stad Amsterdam. Niet te vergelijken met die van Kortrijk of Gent, of nog een ander hoog aangeschreven Vlaamse ICT-stad. Dat verschil in kwaliteit is onafhankelijk van de grootte van een stad of financiële middelen. Dat heeft verband met bestuurskracht, vooral met de pure politiek wil om zowel passieve als actieve openbaarheid van bestuur als een hoog goed te beschouwen.
Een soort eerlijkheid, om het maar even in christen-democratisch-personalistische termen uit te drukken. Amen.

P.S.
Dit alles is nooit ofte nooit in een gemeenteraad besproken.
Het vermoeden bestaat zelfs dat raadsleden nu nog niet weten dat zij een laptop krijgen. Een labtop, zo zeggen sommige leden.