Wie is tegens ons vliegveld Kortrijk-Wevelgem en waarom?

Begin juli – een dag om te vergeten – ontspinde zich in het Vlomske parlement eindelijk een soort debat onder alweer volstrekt ondeskundigen.
Over de nieuwe beheers- en exploitatievorm van de regionale luchthavens Oostende-Brugge (sic) en Kortrijk-Wevelgem. Alle aanwezige Groenen stemden radicaal tegen. (Mieke Vogels was er blijkbaar niet.)
Ook het lid van de Union des Francophones (Christian Van Eycke uit Tervuren) was tegen.
De tegenstand van Groen wordt praktisch uitsluitend vertolkt door Jef Tavernier uit Aalter. Jef was ooit minister. Ook nooit vergeten?
Hij wil letterlijk ons vliegveld van de kaart doen verdwijnen en omtoveren tot een ambachtelijke zone of een industrieterrein. Iets waar onze streek momenteel zeker geen behoefte aan heeft.
Groen vindt drie regionale luchthavens (er is nog Antwerpen-Deurne) alleszins van het goede teveel.

Ons Kortrijks raadslid Carl Decaluwé (CD&V) is een voorstander van het behoud van ons vliegveld te Wevelgem (EBKT). Vandaar dat hij de collega’s uit alle partijen die dreigden zich te onthouden op zijn typische wijze toebeet: “Zeg dan gewoon dat u tegen bent!”

Burgemeester Gilbert Bossuyt (SP.A) uit Menen heeft zich onthouden. Au fond om een irrationele reden. Gilbert houdt eenvoudigweg niet van centrum-stad Kortrijk. Hij rationaliseert dit sentiment wel door te zeggen dat hij nog nooit een rendabiliteitsstudie heeft gezien over EBKT. Toen hij nog minister van mobiliteit was heeft Gilbert (samen met Groen!!) wel een overbruggingskrediet van 1,5 miljoen aan Wevelgem toegestaan.

De andere onthouding kwam van ons raadslid Bart Caron van de VlaamsProgressieven. Op vraag van Decaluwé moest Bart wel bekennen dat hij niet sprak in naam van de gehele fractie SP.A-Vl.Pro.
Onze Bart is in feite (au fond) niet fundamenteel gekant tegen het bestaan van ons vliegveld. Vraagt zich op zijn beurt af of twee regionale vliegvelden in West-Vlaanderen niet wat veel is.
Zijn fundamentele zorg is of EBKT – zonder overheidsgeld – wel winst kan maken. Letterlijk citaat: “Mocht worden aangetoond dat de luchthaven rendabel kan zijn dan zou ik het ontwerp van decreet goedkeuren. Maar ik weet het echter niet en zal me dus onthouden.”
In dit verband betreurt hij dat het businessplan voor EBKT geen cijfers weergeeft. (De reden daarvoor is hier vroeger al uitgelegd.)

Groot gevaar voor het voortbestaan van Wevelgem is dat men onvoldoende privépartners en privé-kapitaal (aandeelhouders) vindt voor de Luchthavenexploitatiemaatschappij (de LEM).
Voor de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (de LOM) geeft het decreet zelf een oplossing. Het Vlaamse Gewest participeert in deze NV van publiek recht voor 50 procent plus 1 aandeel. Voor Wevelgem hoopt men dat de provincie, Leiedal, bepaalde gemeenten nog een duit in het zakje doen of grond en basisinfrastuctuur inbrengen. Het is uitkijken geblazen hoe en of lokale mandatarissen van de SP.A hier stokken in de wielen zullen steken.
Die partij heeft het knap lastig in deze materie. Want opperhoofd Johan Vande Lanotte is een felle voorstander van het vliegveld van zijn Oostende en ziet het wel zitten dat bijvoorbeeld zijn havenbedrijf participeert in de LOM aldaar. En die Vande Lanotte beslist bij verkiezingen over de lijstsamenstelling (de rangorde) van het kartel SP.A-Vla.Pro.
Zelfs de partij VlaamsProgressieven (vroeger Spirit) heeft het lastig om radicaal tegenstand te bieden. Minister Bert Anciaux heeft zich absoluut niet verzet tegen het nieuwe decreet over het beheer en de exploitatie van de regionale vliegvelden.