Kortrijks burgemeester desinvesteert in Kortrijk wegens wereldwijde crisis (1)

Talloze burgemeesters of schepenen (Brussel, Antwerpen, Blankenberge, Brugge, enz.) maken zich niet erg bezorgd over de verwatering van hun gemeentelijke Dexia-aandelen. Anderen dan wel. Hangt gewoon af van onkunde, relaties, postjes, en soms van ideologie. Links of rechts bestaat ook nog, als het daarop aankomt.

Ook onze schepen van financiën Alain Cnudde (ACW-Arco) blijft er cool bij. Op de wekelijkse persbabbel van dinsdag jongstleden was hij van oordeel dat een vorm van paniek nergens voor nodig was. Hierbij reageerde hij op een weinig terloopse bemerking van de wél ongeruste burgemeester (eerder Middenstand-Fortis-KBC) die stelde dat de investeringen in een nieuwe raadszaal zouden worden uitgesteld vanwege de Dexia-crisis.

Peter Lanssens, de regionale journalist van “Het Laatste Nieuws” was de enige die de uitlating van de burgemeester oppikte en ‘s anderendaags publiceerde. Van het een kwam het andere. Radio 2 maakte gewag van een dit keer geenszins wollige uitlating van Stefaan De Clerck en het VRT-beeldjournaal vond het hierna de moeite waard om naar het Kortrijkse stadhuis af te zakken.

Vorige woensdag vielen alle schepenen (en raadsleden) van hun stoel bij het bekijken en beluisteren van het interview met de burgemeester. Voor zover dat ze thuis waren. Iet of wat begaan zijn met iets.

In deze legislatuur (tot 2012) komt er geen nieuwe raadszaal.
Want die raadszaal zou 10 miljoen kosten. Door de financiële crisis moet er bespaard worden. De cijfers voor de begroting 2009 moeten bijgesteld. Er zullen minder investeringen mogelijk zijn. Zekere investeringen zullen niet kunnen doorgaan. De opbrengst van de Dexia-dividenden (775.000 euro) moeten we voorzichtig inschatten.

We citeren supra bijna letterlijk uit het interview.
In een volgend stuk wat vragen en zoeken naar positieve voorstellen.
Burgemeester is niet sterk in cijfers.
Lijdt soms aan geheugenverlies.
Spreekt graag vóór zijn beurt. Is geen ploegspeler.
Gewezen basketspelers scoren graag.