Kortrijks burgemeester desinvesteert wegens wereldwijde crisis (2)

Onze schepen van financiën kan in de volgende gemeenteraad van maandag aanstaande wellicht wat klaarheid scheppen over de opbrengst van onze Dexia-aandelen, inbegrepen de certificaten.
Uitlatingen van onze burgemeester over 775.000 euro of zo wat nuanceren.
Kunnen onze raadsleden tenminste even repliceren.

In de begroting van dit jaar is slechts 600.000 euro verwacht, net als in de begroting van vorig jaar. De rekening van 2007 heeft het over 596.617 euro als inschrijvingsrechten en 696.087 euro definitief vastgestelde rechten.
Burgemeester, leg nu uit.
Wat certificaten zijn.

Hoeveel aandelen hebben we nu eigenlijk (rechtstreeks) bij Dexia? (In de Gemeentelijke Holding: 2.030.)
En, schepen Alain Cnudde, zeg eens hoeveel dividenden de Holding in juni heeft uitgekeerd aan Stad. Het grootste gedeelte is toch afkomstig van de participatie in Dexia?
In de begroting is er overigens nog een post “”intresten op belegging in effecten”. Ingeschreven: 500.000 euro. Vorig jaar bracht dat evenwel 1,2 miljoen euro op.

Alain !

Op de gemeenteraad van maandag 13 oktober nu toch uw stadsontvanger aan het woord laten.
Mag hij nu eindelijk iets zeggen?
Zodat wij allen alles weten en verstaan.

De kastoestand op 31/12/2007 vermeldt als geldbeleggingen bij Dexia en Triodosbank (??) nog een totaal van 388.500.431 euro (debet) en 355.251.392 eur (credit). Saldo: 33.249.030 euro.

Alain !
Wist u dat Stad ooit een lening van Dexia heeft gewaarborgd, toen de bank het nodig vond om wat luxe-kantoren in Brussel op te trekken? (Toen was schepen nog van financiën Hilde Demedts pertinent voorstander, maar waarom weet ik niet meer.)

Meubilair

Burgemeester stelde in zijn geruchtmakend interview op de VRT nog dat de vernieuwing van de raadszaal omwille van de financiële crisis wordt uitgesteld tot na 2012. Dat was dus al vorig jaar beslist.
Iedereen zegt dit nu, maar waar staat dat?

De nieuwe raadszaal zou volgens de burgemeester 10 miljoen euro kosten. Andere bronnen gewagen van 3 of 7 miljoen. Wat moeten we hiermee, met al die verschillende bedragen?

Misverstand

Er is een misverstand aan de gang.
Het totaal stadhuisvriendelijke (over oud en nieuw en toekomstig) architectenbureau NoA van bevriend Jean de Bethune heeft ene keer voor de tweede keer een masterplan gemaakt voor een totale herinrichting van het historisch stadhuis. De binnenkoer zou overbrugd worden, de raadszaal zou verhuizen, enzovoort.
Het kon niet op.
Dat kostte dus die vele miljoenen.
GEEN GEMEENTERAADSLID KENT DIE PLANNEN.
Laat staan wij.

Nu goed opletten.

Intussen start men zeer binnenkort toch met werken in de schepenzaal en enkele andere zalen.
Enkele andere zalen.

De firma Verhodekor uit Ardooie mag dit doen voor 74.534 euro. De bieding overschrijdt de raming met 12 procent.
(Dit contract moet dus voor de gemeenteraad komen.)
De ontwerper NoA (die ook geld kost, wat vaak vergeten wordt) wijdt dit verschil achteraf aan de specifieke aard van de opdracht. “Een correcte prijsinschatting was op voorhand moeilijk wegens de complexiteit en het historisch karakter.” Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om voor die lokalen voor zowat 55.000 euro meubilair te kopen. Allemaal in het kader van de financiële crisis.

De raadsleden kunnen zich in de gemeenteraad van volgende maandag 13 oktober een keer beraden over de vraag wat speculeren is.
De wetgeving verbiedt speculeren met belastinggeld.
Wat is de zin van een gemeentelijk aandeelhouderschap in een beursgenoteerd bedrijf?
Er is een tijd geweest dat de wetgeving op overheidsopdrachten (in dit geval:leningen) nog niet toepasselijk was op kredietverstrekking. Nu laat Stad wel concurrentie toe, maar we komen toch altijd uit bij de bieder Dexia.

Een en ander is historisch gegroeid.
De groep Dexia is in 1996 ontstaan uit een toenadering van twee voorname spelers inzake lokale overheidsfinanciering: het Gemeentekrediet van België en Crédit Local de France.
En om zeker te zijn dat we altijd zouden verknocht blijven aan Dexia is toen ook de Gemeentelijke Holding opgericht die als belangrijke activa de aandelen van Dexia Bank Belgium overnam.

Een gemeenteraadslid dat dit alles in vraag durft te stellen zal vijandig worden bejegend.
Het ACW heeft belangrijke participaties bij Dexia. Burgemeester is bestuurder bij de Gemeentelijke Holding.
En – in het algemeen – heerst er bij ons bestuur trouwens een opgelegde sfeer van unanimiteit en conformisme die nefast is voor het reilen en zeilen in onze geliefde stad.

Nog een voorstel.
Stad geeft zelf obligaties uit.

P.S.
Voor de Geïnteresseerden.
Lees eens de jaarverslagen van de Gemeentelijke Holding. De toespraken in de Algemene Vergadering.
Zie hoe men al geruime tijd rond de pot draait over de moeilijkheden bij Dexia.