Syndicale premies voor stadspersoneel (2)

Stad Kortrijk betaalde in 2006 en 2007 respectievelijk voor 985 en 1.018 medewerkers de syndicale premie. Dat weten we dan al. Het totale bedrag voor de RSZPPO kwam hierdoor op resp. 45.842,90 en 47.387,90 euro. (In Gent gaat het om veel hogere bedragen, want men heeft het daar over meer dan 5.000 personeelsleden.)

Stad Kortrijk wil niet antwoorden op de vraag naar de syndicalisatiegraad bij het personeel, want dat druist in tegen de wet op de privacy. Ook bij aanwerving, selectie of promotie heerst totale indiscretie. (Ja?) Gent weet het ook niet.

Stad Kortrijk heeft geen informatie over het aantal premies die aan de medewerkers zijn uitbetaald en zal daar ook geen navraag naar doen. Idem in Gent.

Stad Kortrijk houdt de gegevens over de aanvraagformulieren voor een syndicale premie wel bij maar heeft geen weet van de controle hierop door de “Commissie voor de vakbondpremies”. Gent ook niet.

Voor het overige moet Seynaeve maar op parlementair niveau aandringen op een wetswijziging om premies voor juridische bijstand toe te kennen aan niet-gesyndiceerden.

Zo.
Nu weten weer alles. Maar alleszins minder dan bijvoorbeeld schepen Lieven Lybeer. Of het personeel zelf.

P.S.
Over de syndicalisatiegraad bestaan wel degelijk studies en statistieken.