De puntjes op de IJ van de Oude Dekenij (1)

Kop uit “Het Nieuwsblad” van vandaag: “Kortrijk compenseert boete bouwovertreding “Mijn restaurant”..
Het gaat over het bouwmisdrijf in de Oude Dekenij.
Het stond hier al dagen geleden gemeld dat stad Kortrijk 50.000 euro cadeau geeft aan de NV Vlaamse Media Maatschappij, niet aan VTM.
Die gift moet overigens nog goedgekeurd door de gemeenteraad want in de begrotingspost “Imago” is onvoldoende krediet voorzien. We zijn heel benieuwd om te weten welk raadslid op dit artikel zal durven tegenstemmen, een keer de serie “Mijn restaurant” zich ook in Kortrijk zal afspelen.
Waartoe dient die 50.000 euro?
Het is een maximale tegemoetkoming vanwege Stad aan VMMa verbonden aan de kosten voor veranderingen of verbouwingen aan het pand. Inbegrepen het ereloon van de binnenhuisarchitecte. Klein probleempje is dat in het huurcontract van 23 december 2008 bepaald is dat die verbouwingen zouden omschreven worden in een lastenboek, in een latere bijlage 2 (wat is dan de eerste?) die integraal zou deel uitmaken van de overeenkomst. Welnu, dat lastenboek is er nog altijd niet.

Kranten moeten maar eens dat huurcontract lezen.
Art. 7, tweede paragraaf: “Indien de werken vergunningsplichtig zijn, mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven begaan door de huurder zijn ten laste van laatstgenoemde.” Laatstgenoemde is de VMMA.
Maar er is nog een andere raadselachtige paragraaf die waarnemend burgemeester Lieven Lybeer in de laatste gemeenteraad maar half heeft voorgelezen. “De uitvoering van de werken zal gebeuren in samenspraak met de productie van het programma en met de verhuurder. Indien ze vergunningsplichtig zijn, mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven in het kader van huidige overeenkomst zijn voor rekening van wie het hoort.”
Voor rekening van wie het hoort… Is dat dan Stad? Het productiehuis?

Volgens “Het Nieuwsblad” zullen de juridische gevolgen er wellicht enkel kunnen zijn voor VTM.
Als het tot een rechtszaak komt zullen de advocaten van de VMMa hoogstwaarschijnlijk pleiten dat Stad de vergunningsplichtige verbouwing van de gevel van het beschermd pand heeft gedoogd. Een eigenaar – in dit geval Stad – die een bouwmisdrijf toelaat is alleszins mede aansprakelijk, zoniet helemaal. De burgemeester beweert nu wel dat Stad pas de werken aan de gevel (deur en ramen) heeft opgemerkt toen de pers er ruchtbaarheid aan gaf. Lieven Lybeer leest kortrijkwatcher ! Waarom heeft hij die dag dan geen onmiddellijk bevel tot stopzetting van de werken laten uitvaardigen? Waarom moest de bouwinspectie uit Brussel er helemaal aan te pas komen?
Een eventuele boete voor VTM wordt nog gecompenseerd doordat de VMMa het pand een half jaar gratis kan huren. Ook waar. Hier is al dagen geleden uitgerekend om welk bedrag dat gaat.
Die compensatie is in feite virtueel verhoogd. Uitgerekend op de dag dat de VMMa eindelijk een bouwaanvraag indiende heeft het College het huurcontract gewijzigd, ten faveure van de huurder. De VMMa mocht oorspronkelijk slechts het gelijkvloers huren. Nu ook nog drie panden op de bovenverdieping. Voor dezelfde maandelijkse prijs van 2.250 euro ! (Vroegere kandidaat-huurders rukken zich de haren uit het hoofd.)

Omkeerbaar

Wat gebeurt er met een eventuele meerwaarde van het goed?
Alle werken – behoudens de industriële keuken en de inboedel – worden eigendom van Stad, zonder enige vergoeding. En Stad heeft NIET het recht om de herstelling in de vroegere toestand te eisen. Dat staat in het huurcontract. Burgemeester Lieven Lybeer moet toch een beetje op zijn woorden beginnen letten. In de gemeenteraad van 9 februari beweerde hij dat Stad geen actie heeft ondernomen tot stillegging van de werken, juist omdat die omkeerbaar zijn.
Omkeerbaar…
De buitendeur is verbreed om redenen van “toegankelijkheidsvereisten van een horecazaak”. Als er ooit een herstelvordering komt is de Oude Dekenij dus niet meer toegankelijk.

Wat nu met de keuken en de toog en de koelcel?
De huurder (VMMa) mag die uitbreken en meenemen aan het einde van de huur. Maar Stad heeft een eerste aankooprecht als die inboedel niet aan de winnaar wordt overgedragen.