Een miljoenenmasterplan voor het speelplein van Heule-Watermolen (2)

De grote lijnen van het masterplan van Buro II zijn gekend, uitgezonderd bij de gemeenteraadsleden. Er moet wel nog een ontwerp komen.

Het bestaande groen blijft maximaal behouden, en men zal daartoe een landschapsarchitect aanstellen.
Van de gebouwen blijft het conciërgegebouw (met een andere functie) bestaan, evenals de kapel en het atelier. Qua infrastructuur wordt het tracé van de Vlaanderenbeek en het verbindingspad tussen de verblijfsaccomodatie en de Waak/de Branding weerhouden, zodat straks ook de zigeunerkindjes uit de buurt de weg vinden. Ook het skatepark en de speelzone aan de huidige gebouwen voor dagaccommodatie blijven.

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt ingeplant aan de inrit van de huidige parking van De Waak, ter hoogte van de ventweg van de R8. De hoofdontsluiting voor zacht verkeer verschuift naar de fietsroute aan de Izegemsestraat.
De huidige hoofdtoegang wordt heringericht als dienstontsluiting. De huidige diensttoegang daarentegen wordt een ‘informele’ toegang voor de mensen van De Waak/De Branding. Op die manier blijft de openheid bewaard richting Heulebeekvallei. (Stad overweegt nog een stuk grond aan te kopen, nu dat gebied wat aan waarde verliest.)

Er komt een verharde autovrije verbinding tussen de kiss & ride-zone op de parking en de zone voor de hoofdontsluiting voor zacht verkeer.

Om het speeldomein visueel te zoneren en samen te houden wordt over de site een “raster” gelegd op maat van het terrein en parallel aan Het Rechte Pad. Op strategisch gekozen punten komen paviljoentjes opgestald, met telkens een aparte functie, maar “met een duidelijke herkenbaarheid en link naar elkaar toe”.

De groenaanleg krijgt een bomenraster dat start in het openweiland en denser wordt naarmate men het terrein binnendringt om te eindigen in een dichte bebossing. Een speelbos.

Alle binneninfrastructuur wordt gegroepeerd in een compact monovolume want “dat biedt heel wat voordelen naar duurzaamheid en beheersbaarheid toe”. De inplanting op het trapveldje werd bepaald door de “faseerbaarheid”, de bereikbaarheid en de wens om zoveel mogelijk groen te bewaren.

We citeren verder.

De richting van de volumes volgt de richting op de naburige percelen van De Waak/De Branding en onderstreept daarmee de ambitie van beide instellingen om nauwer samen te werken en faciliteiten te delen. Om de footprint zo klein mogelijk te houden opteert men voor twee niveaus.
Het programma voor het gebouw valt uiteen in drie hoofdbrokken: onthaal en beheer, dagaccommodatie en verblijf. De onthaal en beheersfunctie takt aan op Het Rechte Pad, waarbij het onthaal en de refter gelijkvloers kan georganiseerd en de nieuwe conciërgerie op de verdieping zodat deze een overzicht over het terrein biedt. De dagaccommodatie situeert zich aan de zuidzijde van het gebouw, welke aansluit op de buitenzone voor speelpleinwerking. De verblijfsaccommodatie tenslotte vindt een onderkomen aan de kant van het speelbos. Ook hier kunnen twee niveaus aangebracht.

De programmaverdeling volgt de drieledigheid van de site.
De nieuwe zone wordt vooral ingezet voor vrije recreatie, terwijl de bestaande zone eerder op de speelpleinwerking inzet. In de tussenzone wordt een geleidelijke overgang gecreëerd en zorgt men voor een rustige verbindingsweg tussen de verblijfs- en de dagaccommodatie van De Waak. In de zone voor vrije recreatie is voornamelijk een speelweide voorzien, maar is ook plaats voor een skate park en een overdekte buitenruimte. De overgangszone woet ingenomen door een speelvijver langs de Vlaanderenbeek, een zandspeelzone en een dierenpark.
Op de huidige site wordt de conciërgerie gerecupereerd als “speelhuis”, voorziet men een luifel en wordt opnieuw een amfitheater geïntegreerd. Het bestaande speelbos wordt aangevuld met een kampvuurplaats, een kleine vijver en beperkte ophogingen om het avontuurlijk spelen te stimuleren.

Door de introductie van Het Rechte Pad ontstaat een duidelijke functionele verbinding tussen alle zones van de site. Die zones worden bovendien verbonden door een Slingerend Pad.

P.S.
In de conceptnota van Buro II staan een aantal schetsen. Daar is van bovenstaande plannen niets van terug te vinden.
En zie ook nog onze stukken over De Warande als orthopedagogisch instituut (25 en 29 augustus 2006)