vzw De Kreun kreunt onder geldzorgen (3)

Puttend uit half goed ingelichte bronnen kon u hier gisteren lezen dat de nieuwe concertzaal (naam “De Kreun”?) op het Conservatoriumplein 2 miljoen zal kosten. Verondersteld mag worden dat we naar het dubbele gaan van de oorspronkelijk in 2004 geraamde kostprijs.
Al in februari 2007 lieten diverse kranten weten dat “het financiële plaatje zo goed als rond is”. De muziekclub zocht alleen nog naar een paar privé-partners om de rest van het budget rond te krijgen.
Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot heeft hier gisteren nog verslag uitgebracht van zijn moeizaam geturf in de pers om te achterhalen hoe men met subsidies van overheden allerhande (de belastingbetaler) het plaatje niet helemaal rond krijgt.

Betrouwbare bronnen zijn het College van Burgemeester en Schepenen (het CBS) en de notulen van de gemeenteraad.

Op 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad de vzw De Kreun geholpen met het verlenen van een stadswaarborg ten bedrage van 600.000 euro voor (het saldo) van een lening bij Fortis Bank NV. Voor de vzw betekende dit een substantieel voordeel in de bankvoorwaarden. Fortis Bank bevestigde daarbij dat bij zo’n stadswaarborg geenszins een hypotecaire inschrijving of een hypotecair mandaat zal gevestigd worden op het gebouw.
Nu moet u een keer raden wat De Kreun hierbij belooft. Dat de jaarlijkse stadstoelage – die dient voor de werking van de club!! – bij voorrang zal gebruikt worden voor de terugbetaling van de lening. Dit jaar bedraagt die subsidie 26.000 euro.

De financiering van het nieuwbouwproject is sluitend hoor.
Immers, de Vlaamse Gemeenschap heeft volgens het CBS een subsidie toegezegd van 925.000 euro. De uitkering daarvan liep een aanzienlijke vertraging op wegens … de organisatie van de Vlaamse verkiezingen. Daardoor is pas in december een bedrag van 355.087 euro beschikbaar. Maar De Kreun had die 925.000 euro al in augustus nodig. Stad helpt met een overbruggingskrediet van 355.087 euro voor de periode van augustus tot december van dit jaar.

Nog een ander probleem rees op om het kostenplaatje rond te maken.
De Kreun heeft al jaren een zeer uitgebreide grensoverschrijdende werking (bijv. Passe Partout) en geniet hiervoor van cofinanciering vanuit de Europese vleespotten. Maar ook hier schort er iets met de uitbetaling. Pas voorzien in februari van volgend jaar. Voor de reguliere werking is een overbrugging nodig van 95.000 euro (voor de periode van juni ’09 tot februari ’10) en voor de investeringen gaat het om 126.000 euro (voor de periode van juni ’09 tot april ’10). Stad zal die 126.000 voorschieten.
Totaal van de prefinanciering: 481.087 euroots.

Conclusie, volledig in strijd met onze kop boven dit stuk : de vzw De Kreun heeft geen geldzorgen.
Komt ook omdat Stad al in 2007 een investeringstoelage van 125.000 euro heeft toegestaan.
Omdat werkingstoelagen besteed worden aan afbetalingen.
Omdat de vzw voor de bouw van de concertzaal op stadsgrond een opstalrecht kreeg waarbij men 25 jaar lang één euro per jaar betaalt.
Omdat de vzw van allerlei faciliteiten geniet (kantoren?) waarvan onze onderzoeksjournalist geen weet van heeft.

De vzw De Kreun heeft voor al die tegemoetkomingen van Stad vijf tegenprestaties beloofd. Te voldoen binnen een periode van 12 maand na ingebruikneming. Dus ten laatste tegen oktober 2010. Een ander CBS- besluit heeft het over een periode van vijf jaar.

Constructief voorstel:
Tussen de vzw en Stad wordt een gedetailleerde, officiële samenwerkingsovereenkomst afgesloten die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Wordt vervolgd.
Oei, die privé-partners vergeten.