De 5 tegenprestaties van de vzw De Kreun

Aangezien de vzw De Kreun bij de bouw van de nieuwe concertzaal vanwege Stad Kortrijk zoveel financiële (en andere) tegemoetkomingen krijgt, is de vzw graag bereid tot enige tegenprestaties.
Het voorstel van de vzw zelf strekt zich uit over een periode van één jaar na de ingebruikname van de concertzaal, maar het schepencollege heeft het over een periode van vijf jaar.

Het lijstje.
1. De organisatie van muzieklessen door het Stedelijk Conservatorium, tijdens het schooljaar en op maandagavond.
2. Minimaal vijf coproducties met door De Kreun te selecteren regionale én jeugdige initiatiefnemers waarbij de externe partners gratis kunnen gebruik maken van het gebouw.
3. Een indoor muziekfestival georganiseerd voor en door de Kortrijkse jeugdhuizen.
4. De organisatie van een nader te bepalen evenement tijdens de laatste dagen voor de zomervakantie.
5. Een personeelsfeest of een exclusief optreden voor het stadspersoneel.

Constructief voorstel.
Deze en andere prestaties zouden best opgenomen worden in een officiële samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw. Immers, alle vzw’s die wat geld krijgen van stadswege doen dat. En het document wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat zou er in die overeenkomst kunnen staan?
Enkele algemene bepalingen.
– Situering van De Kreun en de concertzaal binnen de algemene cultuurpolitiek van de stad.
– De missie. Bijvoorbeeld: ontmoeting, educatie, creatie en prestatie voor specifieke doelgroepen. Ook horeca??
РPartners. Bijvoorbeeld: het muziekcentrum Track, de concertstudio, het Conservatorium, het kunstencentrum Buda, het Festival van Vlaanderen, buitenlandse initiatieven. De priv̩-sector?

Iets over de organisatie.
– Rechtsvorm.
– Bestuur (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering).
– Huishoudelijk reglement.
– Huisstijl (wat is de naam van de concertzaal nu eigenlijk?)
– Personeel en patrimonium.

Verbintenissen van de Stad.
Centen.

Verbintenissen van de vzw
Onder meer de jaarlijkse voorlegging van een begroting, de rekening, de balans.
Financiering en besteding van de middelen (ondernemersplan).

Zo.
Zo eenvoudig is dat.

P.S.
Het ondernemersnummer van De Kreun is 0421.878.635.
In het Staatsblad geen statuten, leden, kapitaal te vinden.
Wel een hele lijst van benoemingen en ontslagen…