Oude schepen Destoop “begeleider” van nieuwe schepen Santy

Ja, hoe moeten we dit nu weer uitleggen?

Bij de coalitiebesprekingen eind 2006 met de CD@V-top wonnen de onderhandelaars van de VLD het pleit door slechts anderhalve schepenzetel op te eisen. (SP.a vroeg er drie.) Men sprak af dat de tweede VLD-schepen Marie-Claire Vandenbulcke slechts tot eind dit jaar (tot halfweg de legislatuur) het ambt zou vervullen en vanaf januari 2010 zou opgevolgd worden door huidig CD@V-fractieleider Filip Santy (1.278 naamstemmen).
Deel van de deal was ongetwijfeld dat het mandaat van voorzitter van de almachtige intercommunale Leiedal in handen zou blijven van de CD@V. Want de toenmalige voorzitter Frans Destoop wou absoluut dat zijn poulain die functie in handen zou krijgen. Die poulain is Filip Santy, uit Aalbeke.

Frans Destoop was een machtige spilfiguur in de Kortrijkse politiek. ACW-kopman. Eerste schepen (stadsontwikkeling, wonen). Voorzitter van de Raad van Bestuur van Leiedal. Bestuurder van de intercommunale “crematorium”, van de VVSG, van REBAK, van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Gewezen voorzitter van het OCMW. Ooit eens waarnemend burgemeester geweest toen burgemeester Stefaan De Clerck partijvoorzitter werd.

Frans Destoop gaf al in maart 2005 te kennen dat hij niet meer zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. “Tijd voor verjonging. Anderen kansen geven.” U kent dat. (Hij was tevens tegen een kartel met NV-A.)

Maar Frans kon uiterst moeizaam de politiek vaarwel zeggen. Bleef in de publieke tribune nog wat komen kijken naar de gemeenteraad. (Pas nu verstaan.) Bleef nog een tijdje bij Leiedal. Verhief daarna zijn poulain Santy tot Leiedal-voorzitter. Maakte hem CD&V-fractieleider. En intussen ontpopt Destoop zich tot op vandaag zowat als onderburgemeester (graaf) van de deelgemeenten Aalbeke en beetje Marke. Zet nu en dan een politieke buurt-actie op touw. Gebiedswerking.

Maar: TIJD VOOR VERJONGING !!
Nu reeds – in november – heeft raadslid Filip Santy het Schepencollege ervan kunnen overtuigen om in januari niemand minder dan Astrid Destoop aan te stellen als zijn toekomstige “kabinetschef”. (Tot op heden krijgt hij slechts die éne kabinetsbediende.)
Astrid is de dochter van Frans. Geboren in 1983. Studeerde in Gent Slavische Talen en Culturen. Werd daarna nog master in “meertalige bedrijfscommunicatie”.

Goed zo, Frans.
Met Filip Santy als schepen en dochter Astrid in tandem krijgt u het achter de schermen opnieuw voor het zeggen. Een nieuwe kans. Als begeleider. Coach. Ja, actor.
Want uw weet dat Santy er zich niet zomaar zal bij neerleggen om de triviale bevoegdheden van schepen Marie-Claire Vandenbulcke over te nemen. “Bevolking en Administratieve Vereenvoudiging” zal play-boy schepen Alain Cnudde graag van Marie-Claire overnemen.
En Filip krijgt van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer alles wat u vroeger altijd al ter harte nam: wonen, welzijn, misschien stuk sociale economie. Zoiets. Op naar een grote electorale score voor de ACW-vleugel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Welkom terug, Frans.

P.S.
Filip Santy is sinds 27 maart 2007 formeel de baas bij Leiedal. Naar eigen zeggen (zie KW van 1 september 2008) aldaar à rato van 1 dag om de 14 dagen actief. Dat schepenambt in duo met dochter Destoop kan er dus wel bij. Astrid! Zijn website wat updaten.