Een stadspublicatie over “K-in-Kortrijk” in de maak

Dat komt goed uit. In maart opent het megawinkelcomplex K zijn deuren.
Unizo, let op uw zaak.
Stad zelf (dat is een openbaar bestuur) zal binnen afzienbare tijd op grote schaal een luxueuze publicatie van ca. 50 bladzijden maken en verspreiden om “K-in-Kortrijk” (nu een Duits privé-bedrijf) in het zonnetje te zetten.
Dat komt zo.
Stad Kortrijk is voor de zoveelste maal bezig met het uitwerken van een citymarketingplan. In het kader daarvan zal men tweemaal per jaar een reeks themagebonden “cahiers” (hebbedingen) laten maken over grootse projecten die de dynamiek van en in de stad illustreren. Heden en verleden. Denk aan de Leiewerken, de stationsomgeving, de Venning, het Buda-kunsteneiland en dergelijke meer. Het is vooral de bedoeling om Kortrijk te promoten als een aangename woonstad.
Een eerste item zal specifiek gewijd worden aan ons megawinkelcomplex. Ten einde de kwaliteit van de publicaties te waarborgen is er alreeds een “klankbordgroep” in de maak. Daarin zetelen praktisch zeker Marc Dubois (designmeester), Rik Van Walleghem (vooral bekend als sportjournalist), Kristien Beuselinck (ex-netmanager bij Radio2 en nu directeur redactie Roularta) en Véronique Lambert (voorheen conservator van het Museum 1302, nu kabinetschef bij LOCO-burgemeester Lybeer).
Voor de realisatie van de serie publicaties zal men werken met een uitgever die ook instaat voor de verspreiding ervan via de reguliere kanalen in Vlaanderen. Kortom, dat wordt een zaak van Roularta (Books) of uitgeverij Lannoo. Gegarandeerd zonder openbare aanbesteding.

Per thema zal men een expert ter zake aanspreken.
Hier alweer een constructief voorstel.
Voor wat de geschiedenis van de Bijstandsite betreft is Thomas Block van de Gentse universiteit een eminent kenner.
Hij schreef een doctoraalscriptie over besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten.
Drie cases. En de eerste behandelt net de totstandkoming van het winkelcomplex. De andere gevallen gaan over de Leiewerken en het Buda-kunsteneiland. Dat zijn dus net weer onderwerpen voor toekomstige “cahiers”. Gesneden brood.

Over het budget voor de publicatiereeks is nog niets geweten.
Thomas Block heeft zijn proefschrift open en bloot op internet gepubliceerd. Kost niks.

P.S.
Waarnemers merken dat het stadsbestuur zich niet meer wil identificeren met de door Stefaan De Clerck bedachte identiteit: “Kortrijk, stad van innovatie, creatie en design”. Het is nu: Kortrijk Woonstad, of Jong Kortrijk.