De bib schrapt 100 abonnementen, maar geen paniek!

Deze morgen stormde onze poetsvrouw in opperste staat van verwildering onze redactielokalen binnen. Met de mare dat de stadsbibliotheek een 100-tal abonnementen op periodieken heeft geschrapt. Geheel in paniek is de voltallige redactie naar de bibliotheek gelopen om dat hartbrekend nieuws te checken. 100 abonnementen opgezegd? Dan is toch ongeveer alles weg uit de leeszaal?
Bleek dat onze kuisvrouw voortaan zal verstoken blijven van de lectuur van haar lijfbladen “Libelle”, “Art et décoration”, “Groei en bloei”, “Onkruid”, “Plaisir de la maison”. Maar “Burda” niet. “Bres” wel. Bleek nog dat kuisvrouw het cijfer 100 verkeerd had geïnterpreteerd. In totaal worden dit jaar 26 tijdschriften niet meer aangekocht, en het aantal abonnementen slaat op periodieken die zowel in de leeszaal en/of de buurtbibliotheken ter inzage lagen.

In de begrotingspost van dit jaar blijft nog 43.000 euro over voor de aanschaf van periodieken. Vorig jaar is bij een tweede budgetwijziging het artikel “technische benodigdheden” al verminderd van 340.000 naar 310.000 euro. De totale bruto-kost voor onze bibliotheken is van 2,37 miljoen gedaald naar 2,28 miljoen euro. De netto-kost bedraagt nu 1.061.556 euro in plaats van vroeger 1.154.894 euro. (De hogere overheid betoelaagt het personeel met zowat één miljoen euro.)

Theoria

Wat we wel niet goed begrijpen is dat het abonnementenbeheer blijkbaar al jaren voor een deel is uitbesteed aan de boekhandel “Theoria”. Voor 5 euro per abonnement. Het College vindt dat men verder kan werken met dit systeem aangezien men goede ervaringen heeft met de boekhandel. En daarbij: “Swets Information Services” (Sint-Niklaas) vraagt hiervoor 10 euro.