Voetbalclub KV Kortrijk buigt voor stadsbestuur

De Cvba Kortrijk Voetbalt zit in geldnood en vroeg al in september vorig jaar aan het stadsbestuur een “overbruggingskrediet” van 350.000 euro. Stad is bereid om dat te geven, maar wel gespreid over tien jaar. En met een hele serie drastische verplichtingen voor de club.
Voor de goede orde: het gaat nu concreet om een jaarlijkse toelage “onder de vorm van sponsoring” van 35.000 euro die moet dienen om de Cvba in staat te stellen het kapitaal af te lossen van een lening die de club zelf aangaat. Zal KVK nu wél een bank vinden, of zullen sympathisanten dat geld voorschieten?
(Zeg. Moet die toelage niet voor de gemeenteraad komen? Komt alleszins niet voor in de begroting 2010. Kan een stadsbestuur zich engageren voor het verlenen van een “sponsoring” voor een periode van 10 jaar?)

KVK heeft die strenge voorwaarden gisteravond zonder veel morren aanvaard, en de voorzitter Joseph Allijns is niet van plan om veel kommentaar hierover te leveren. Gedelegeerd bestuurder nog minder.
Voor informatie over de zaak: zie een vorig stuk van zondag, hieronder. Beetje scrollen.
En nogmaals velen dank aan schepen van sport Stefaan Bral, althans in die mate dat hijzelf met dit akkoord ertoe heeft bijgedragen om wat financiële orde op zaken te stellen. Er aan de basis van ligt. Proficiat, Stefaan; ook vanwege de supporters.

P.S. (1)
Ook stad Waregem is blijkbaar niet meer zo geneigd om naar de pijpen te dansen van Koning Voetbal.
Zulte-Waregem wordt de duimschroeven aangelegd indien de club wil genieten van een (maximale) toelage van 300.000 euro voor de aanleg van een verwarmd voetbalveld.
Hier en daar begint de overheid in te zien dat voetbal gewoon commercie is.

P.S. (2)
Zie hoe behoedzaam bijv. WTV-Focus omgaat met dat nieuws. De zender die altijd buitensporige kwantiteiten sportnieuws levert weet nog nergens van. Op nieuws.be/kortrijk van de Streekkrant: geen nieuws (en ‘t is al laat nu). Uiteindelijk gaat het om landelijk nieuws. Een club uit eerste klasse die door een stedelijk bestuur onder curatele wordt gesteld !

P.S. (3)
Is het de zoon van premier Leterme die aan de grote kuis is begonnen? De accountant zal door Stad worden aangesteld. Beeld u dat in.

P.S. (4)
Indien de zaak voor de gemeenteraad komt, dan krijgen we een ongezien schouwspel. Dan zal er niemand durven vragen naar de stadsuitgaven voor KVK gedurende de laatste vijf jaar of die van vroeger. Tone Sansen verlaat de zitting.