Het Oranjehuis krijgt 220.000 euro

Vanmorgen heeft de Vlaamse regering op voorstel van Jo Vandeurzen (minister van Welzijn) beslist om aan de vzw Oranjehuis een subsidie van 220.000 euro te verlenen. Dit in het kader van het fonds Bijzondere Jeugdbijstand.
We vermelden dit nog vlug omwille dat velen van die 16 moeilijke jonge delinquenten die in het Oranjehuis op het goede pad worden gebracht kortrijkwatcher lezen. Zodoende kunnen zij vanavond nog feestje bouwen in “De Heerlijkheid van Heule”. Niet in het gelijknamig café in de buurt, maar in die prachtige hoeve waar ook een dagcentrum is gevestigd.

Van stadswege krijgt het Oranjehuis een jaarlijkse toelage van 12.500 euro.
Maar de vzw ontvangt nog vele andere subsidies. Voor de aankoop van die hoeve indertijd van Stad en OCMW 100.000 euro. Voor de aanwerving van een nieuw personeelslid 25.000 euro. Van ons Fonds voor Sociaal Kapitaal 75.000 euro.
Het zijn ook de jongeren van het Oranjehuis die een keer een binnenschip hebben omgebouwd. Van dat Boothuis vernemen we precies niet veel meer. Unizo contesteerde dit project.

Straks meer over de subsidies.