Cowboy Henk is een dure vogel

Voor wie niet het gehele verhaal wenst te kennen: het gaat om minstens 66.000 euro.

Dat “groene” standbeeld of monument dat daar nu als een landmark staat te pronken op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg is in 2004 geconcipieerd door toenmalig schepen van milieu Philippe De Coene (S.P.a) in samenwerking met vriend Herr Seele. Toendertijd heeft blijkbaar niemand voorzien wat die cowboy ons zou kunnen kosten.
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) heeft het schriftelijk opgevraagd en kreeg nu pas, na anderhalve maand wachttijd, een antwoord op zijn vraag.

Voorheen stond het beeld op een braakliggend terrein aan de Spoorweglaan.
Als bekleding werd geopteerd voor een mozaïekbeplanting, een techniek die op openbaar domein nog weinig is toegepast. Bij deze vorm van beplanting plant men decoratieve bladplanten van verschillende kleur op een metalen structuur. De planten zijn evenwel niet wintervast en moesten dus jaarlijks hernieuwd.
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van het standbeeld bedroeg in 2004 22.421 euro. (Is hier wel het honorarium van de ontwerper inbegrepen?)

In 2005 is een nieuwe klimopsoort gebruikt, de hedera helix ‘Lady Kay’. De nieuwe beplanting gaf een goed resultaat en kostte 5.342 euro.
Het stadsbestuur had niet voorzien dat het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOK in 2006 een nieuw woonproject wou realiseren op de locatie in de Spoorweglaan. Gevolg: cowboy Henk moest verhuizen. De verplaatsing naar de rotonde op de Oudenaardsesteenweg kostte niet minder dan 15.382 euro, hoogstwaarschijnlijk omwille van bijkomende werken. Hierbij werd met de Administratie Wegen en Verkeer een concessieovereenkomst gesloten voor een minimumtermijn van vijf jaar. Wat dat heeft gekost en nog zal kosten weten we niet.

Lady Kay

Hoewel men nog steeds gebruik maakte van “Lady Kay” werd in 2007 een bacterieziekte waargenomen waartegen geen bactericiden werkzaam zijn. (Hoe kan dat? Ging het dan niet om de “Bacterial Loaf Spot“? Heeft het gemunt op Engelse klimop.)
Gepoogd werd om de niet aangetaste klimop zo goed mogelijk te verzorgen, maar het aanhoudende warme zomerweer bracht nog meer bruinverkleuring van de bladeren teweeg. (Zie de cowboy daar nu staan!) Om de schade te beperken schakelde men pas eind december 2007 de gebroeders Dewulf uit Boezinge-Ieper in. De oplevering van de aanpassingswerken is nu recent (twee jaar later) gebeurd, met slecht resultaat en toch goedgekeurd door het schepencollege. Die werken (een bufferend lavasubstraat en bijkomende klimop) kostten 10.698 euro. Zo komen we inmiddels aan een subtotaal van 53.844 euro.

Vorig jaar vonden de geconsulteerde plantenkwekers nog altijd geen adequate behandeling voor de bacteriële ziekte. Maar toch wil men vegetarisch levende coma-patiënt Cowboy Henk in leven houden. Vandaar dat begin van dit jaar 2010 de dienst Leefmilieu een bestek heeft uitgeschreven voor het uitwerken van een groenblijvende, onderhoudsarme aankleding van de dodelijk zieke patiënt. De kosten voor behandeling raamt men op 12.160 euro.
Algemeen totaal: ca. 66.000 euro, oftewel 2,4 miljoen oude BEF.

Plastic

Drie gespecialiseerde firma’s zijn nu aangeschreven om cowboy Henk te genezen: Flora Facto (Berlaar), Fiber Decor (Erpe-Mere) en het Tuincenter (Dendermonde).
We veronderstellen niet dat de tuiniers een oplossing gaan zoeken met het aanbrengen van 32.000 plasticplantjes. Dat is nochtans iets wat milieuschepen Stefaan Bral suggereert in “Het Laatste Nieuws” van vandaag. Me dunkt om raadslid De Coene te treiteren en op stang te jagen. Wat is gelukt.

HLN vertikt het om te refereren naar wat de cowboy ons al heeft gekost.
Wellicht méér dan 66.000 euro. Honoria van de ontwerper en de geconsulteerde plantenkwekers? Onderhoud door stadsdiensten? Concessievergoeding? Heen- en weergeloop van de stadsadministratie?

Zou het kunnen dat schepen Stefaan Bral de zaak maar wat heeft laten aanmodderen?
Hij heeft een broertje dood aan alles wat met kunst of cultuur heeft te maken. Alhoewel. In een gemeenteraad van februari 2006 was huidig schepen van cultuur Christine Depuydt ook niet al te enthousiast over de toestand van onze cowboy. En groen raadslid Cathy Matthieu wou hem verkopen aan Oostende.

P.S.
Hebben we niet een keer gehoord dat Stad geen kunstwerken meer zou plaatsen op rotondes?