De miljoenen voor de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk (1)

Gisteren heeft de schepen van Sport Stefaan Bral (nu hij er toch was) gepoogd om een machtsgreep te plegen in de gemeenteraad. Hij wou aan zijn geliefde KVK “bij hoogdringendheid” een toelage van 300.000 euro schenken. Maar om bij hoogdringendheid een punt op de agenda te plaatsen is een 2/3de meerderheid nodig en die is niet behaald. De nood aan een dringende maatregel moet daarbij nog bewezen worden. Twee CD@V-parlementariërs (Roel Deseyn en Carl Decaluwé) onthielden zich. Minister Q was er niet. U leest er alles over in de pers. En nog meer of beter op de skynetblog van raadslid Marc Lemaitre “kortrijklinksbekeken”.

Wat evenwel nog nergens ter sprake is gekomen (tenzij hier op KW, weliswaar onvolledig), dat is een samenvattend overzicht van de miljoenen euroots die Stad (dat zijn wij) spendeert aan onze zogenoemde Kaveeka. Betalende supporters hebben er geen benul van hoe dankbaar zij moeten zijn voor de belastingbetalers. De voorzitter van die supporters (raadslid Patrick Jolie) heeft het aan hen (= hun) ook nooit verteld. Staat niet op de website van de club.

Laat ons eens beginnen met de zgn. gewone uitgaven sinds 2005, dus nog niet met de investeringen. In de hiernavolgende bedragen zijn de subsidies voor KVK-Jeugd inbegrepen.
2005: 31.401 euro.
2006: 27.883 euro.
2007: 29.908 euro.
2008: 34.432 euro.
2009: 32.869 euro.
Totaal van die gewone uitgaven over vijf jaar: 156.495 euro waarvan 46.122 euro voor “jeugd”.

Maar dat is niet alles.
Wij allen betalen ook voor energie die Koning Voetbal op en rond het Guldensporenstadion verbruikt. Voor gas 90 procent zonder limiet. Voor elektriciteit ook 90 procent maar gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar. Voor water 90 procent, zonder limiet.
Hierna de drie toelagen samen per jaar.
2005: 45.431 euro.
2006: 46.709 euro.
2007: 48.223 euro.
2008: 81.223 euro.
2009: 46.413 euro.
Totaal van deze energietoelagen: 268.142 euro. Voor 2009 zal er nog een afrekening (verhoging) moeten gebeuren want men baseert zich telkens voorlopig op het verbruik van het voorlaatste jaar. En de energiekosten swingen de pan uit. Wordt minstens 80.000 euro.

Het is nog niet gedaan.
Er is nog een jaarlijkse stadstoelage voor gewoon terreinonderhoud en schoonmaak.
Maar van die vergoedingen kon onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot spijtig genoeg enkel de cijfers voor het jaar 2009 opdiepen.
Schoonmaak kost 20 euro per uur. 740 uren. Groenonderhoud ook 20 euro voor 1.206 uren. Dan is er nog een tegemoetkoming voor grasmachines van 3.500 euro, diverse uitgaven voor netten en kalk en zo voor 6.000 euro. Volgens een gebruikscontract daterend uit 1995 betaalt Stad nog een jaarlijkse vergoeding van 22.000 euro voor wij zouden niet weten wat.
Kortom, vorig jaar kreeg KVK van ons voor gewoon terreinonderhoud 71.656 euro.

Laat ons nu een keer de som maken, enkel voor het vorige jaar 2009.
Uitkomst is dan: 150.938 euro.

De totale som voor de laatste vijf jaren kennen we dus niet bij gebrek aan cijfergegevens voor het terreinonderhoud.
Zonder dat onderhoud in al die jaren gaat het om 424.637 euro. Stel dat we die terreinvergoedingen zomaar lukraak schatten op een gemiddelde van vijfmaal 50.000 euro dan komt er nog 250.000 euro bij. Dat geeft dan zoiets van 27 miljoen oude BEF. Laat ons maar afronden tot 30 miljoen oude franken, energie inbegrepen.

Nu nog de investeringen in mio EURO uitgedrukt. Voor een volgend stuk.