Financieel manager van KV Kortrijk zet puntjes op de i

Daar lusten we wel pap van, als iemand puntjes op de i zet.
Financieel en administratief manager van KVK, Matthias (zoon van) Leterme kreeg in “Het Kortrijks Handelsblad” van 19 maart twee volle bladzijden spreekrecht over de financiële gevolgen van het onverwachte sportieve succes van de Kavee. Hij wou hierbij puntjes op de i zetten in verband met een nieuwe stadstoelage van 300.000 euro .

Over het budget van KVK was de voorbije weken heel wat te doen, zegt de interviewer. Waarbij hij nalaat te memoreren met hoeveel miljoenen euroots onze Stad de voetbalclub subsidieert. Matthias zelf zwijgt er ook over. (Pers ook. Dat is schuldig verzuim.) Wat tot gevolg heeft dat tot op de dag van vandaag bij supporters nog steeds de mening heerst dat “stad Kortrijk niets doet voor de club”. Het is nu waarlijk stilaan grof te noemen dat het bestuur hierover de supporters in de onwetendheid laat. In een eerste aanhangsel van de overeenkomst tussen Stad en KVK (18 mei 2008) neemt de club het formeel engagement op om zich ook naar buiten toe steeds positief op te stellen ten aanzien van de Stad Kortrijk. Wel, Matthias, zeg dat dan eens luidop. Hoe Stad zich in de voorbije gemeenteraad zelfs nog wou engageren om een toelage van 300.000 euro te verstrekken als tussenkomst voor werken waartoe de overheid zelfs niet is gehouden.
Nogmaals.
De club heeft (onder druk van trainer Leekens?) voor 411.530 euro “verfraaiingswerken” laten uitvoeren. “Misschien iets te voortvarend,” zegt Matthias Leterme, en de interviewer vraagt niet om nadere uitleg. Die werken sloegen onder meer op het bouwen van design-drinkchalets (26.165 euro), de installatie van een ledwall (96.195 euro), een nieuwe kantine (34.526 euro). Stad Kortrijk wordt niet geacht om voor dit soort werken een geste te doen. In de oorspronkelijke overeenkomst met de club (16 februari 2004) is art. 10 heel duidelijk. “Stad zal de infrastructuur conform houden met datgene wat de voetbalregelgeving verplichtend als minimum vooropstelt voor de voetbalreeks waarin KVK speelt.” Wat is gebeurd. Bij de promotie van de club heeft Stad een investeringstoelage van 1,5 miljoen euro toegekend voor infrastructurele ingrepen aan het stadion om te voldoen aan de eisen van de profliga.

Puntjes op de i.
Nu KVK de play-off heeft bereikt, stelt zich de vraag (niet in het Kortrijks Handelsblad) of de voetbalclub nog kampt met liquiditeitsproblemen.
(De spelers kregen 150.000 euro voor het bereiken van die kwalificatie.) Belgacom zal voor de top zes 10 procent van het TV-geld verdelen, naar verluidt zo’n 4,47 miljoen euro.
Exacte bedragen en berekeningen over de lucratieve opbrengsten van de play-offs kon de financiële KVK-manager nog niet berekenen.
Stad is van plan om eigenhandig een accountant/revisor voor de controle van de boekhouding aan te stellen. Wil dat de aandeelhoudersstructuur van de cvba Kortrijk Voetbalt wordt herschikt. Zal samen met de club een businessplan opstellen. Dat komt allemaal niet ter sprake in “Het Kortrijks Handelsblad”.
We vragen ons nog altijd af of de club het nog wel zal aanvaarden om onder curatele gesteld te worden.