“Het Duivels Paterke” wordt…een hotel !

De directie van KW (niet de redactie!) wil ons jarenlang verwaarloosd katern “infotainment” nieuw leven inblazen en heeft daarom een freelancer bij wijze van proef op contractuele basis aangeworven. Eén oude BEF per teken voor de medewerker. Directie van onze stadsblog wil hiermee meer reclame-inkomsten aantrekken door verweving van advertenties en redactionele stukken. Een winwinsituatie. Hierna een eerste bijdrage van onze plaatselijke elektronische reporter, die voortaan ondertekent met Mykel Korneete (kmo). Al meteen zag onze eindredacteur zich genoodzaakt om allerlei niet terzake doende insinuaties, grappen en grollen te schrappen om zodoende toch eerder de klemtoon op pure info te leggen.
—–
(kmo)

Zopas vernemen we uit anonieme bron dat “Het Duivels Paterke” bij het schepencollege een bestemmingswijziging heeft aangevraagd. Zonder enige verbouwing – MOET KUNNEN – wil de exploitant van het pand daar nu een hotel met 5 kamers van maken. Wanneer de aanvraag is ingediend konden we (kmo) niet checken, maar dat moet al geruime tijd geleden zijn aangezien het (voorwaardelijk gunstig) advies van Toerisme Vlaanderen dateert van 13 december 2009. (Noot van de redactie: ref. LVB/RN/09.)
Ongetwijfeld hebben vele Kortrijkzanen sinds oudsher goede herinneringen aan het hoekpand, gelegen op de hoek van de Vaartstraat en de geasfalteerde Harelbeeksestraat met fietspad, parkeerstroken en voetpaden. Vlakbij de Gentsepoort. Het is immers al in gebruik genomen tussen 1875 en 1899. In 1882 heette de herberg nog “In de Koornbloem”. Nauwelijk veertig jaar later nog altijd. Toen werd het huis de geliefkoosde plek voor de Koornbloemschutters. Men deed er toen al aan voetbalspel op tafel.
Volgens een bekend plaatselijke café-historicus kreeg de herberg in 1986 de naam “Number One”, “een bar met gesloten gordijnen en gezelschapsdames” met straatnummer 29.
Een anonieme bron weet ons evenwel te vertellen dat er op pas op 27 februari 1992 een bouwvergunning is verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning + bar. (Noot van de redactie: het gaat om het dossier 19910444.) Daartoe werden de bijgebouwen rechts naast het pand gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van 14,50 m breed bij 6,60 m diep. In de loop der jaren werden nog een aantal gevelwijzigingen vergund en uitgevoerd. Op 24 mei 1993 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbaten van een logementshuis met 5 tweepersoonskamers.
De huidige uitbaters willen de bovenverdieping in het kader van het Vlaams logiesdecreet omvormen tot een hotel. Dat logementshuis blijft bereikbaar via een afzonderlijke ingang in de Vaartstraat. De kamers beschikken over eigen sanitair met toilet. Bij vier kamers is dit in een afzonderlijke aangrenzende ruimte, bij één kamer is dit in dezelfde ruimte. De kamers zijn geschikt als tweepersoonskamers.
Het gelijkvloers blijft de gelagzaal van het eetcaf̩, Рsoms rookvrij, soms niet. Er zou geen zelfstandige woning meer zijn in het pand.

Door de kleinschaligheid van het project HOTEL ontstaat geen extra verkeers- en parkeerdruk in de omliggende straten. (Noot van de redactie: er is nu al geen doorkomen aan.)