Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (1)

Nader nieuws volgt nog.
De drieduizenden supporters zijn nu nog altijd van mening dat Stad Kortrijk niets doet voor de voetbalclub van het Guldensporenstadion. NIETS. Ze schreeuwen het uit. Truntepaters. Perse noteert dat allemaal.
Dat komt omdat de pers dit toelaat, wil zeggen : het vertikt om een schoon overzicht te geven van de MILJOENENuitgaven die wij allen solidair (supporters of niet) besteden aan cvba Kortrijk Voetbalt. En in de zovele supportersclubs die KVK rijk is, komt er ook niemand op de gedachte om die cijfers even AD VALVAS publiek te maken. Het wordt nu echt tijd dat raadslid Patrick Jolie, voorzitter-coördinator van al die clubs hierover een persmededeling publiceert.
Dat zou eigenlijk ook in de STADSKRANT kunnen komen.

Vorige week heeft sportschepen Stefaan Bral het gepresteerd om het College ertoe te overhalen om een voorafname uit te betalen op allerhande onderhoudsvergoedingen en het energieverbruik van dit jaar. Voor een bedrag van 72.356 euro.

Er is nu ook al een regularisatie uitbetaald van de jaarlijkse energietoelages van vorig jaar. Dit is nog nooit zo vlug gebeurd.
Voor het gasverbruik is een afrekening van achterstallige toelagen aangezuiverd ten bedrage van 18.876 euro. Voor water: 2.023 euro.
De details volgen nog. Dit stukje aanzien als een cliffhanger.