Stadstoelage aan KVK oogst kritiek (1)

Dat is de kop van een kort stukje in de regionale editie van “Het Nieuwsblad” van vandaag. Onze lezers weten waarover het gaat.

“De toelage aan KV Kortrijk van 300.000 euro door stad Kortrijk is zelfs na een maand uitstel geen behoorlijke beslissing,” zegt raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe De Coene namens de fractie SP.A-Groen. Philippe is van oudsher een fervent supporter van KVK, en zal het weer knap lastig hebben om aan zijn maten uit de Red Side uit te leggen wat hij vandaag in de krant namens zijn fractie vertolkt.
We hopen nu maar dat de notulerende journalist zijn woorden correct heeft weergegeven.

Want De Coene vervolgt met twee bemerkingen waarop enig kommentaar is geboden.

1.
Het Schepencollege komt in de volgende gemeenteraad (12 april) met een nieuw dossier (over die 300.000 euro) en nu ook – zoals het hoort – met een begrotingsartikel. Alleen, zo zegt De Coene, is het geld niet ingeschreven in de begroting en moet men wachten op een begrotingswijziging die gepland is voor mei aanstaande.
Dat is juist en misschien niet juist.
Het desbetreffende artikel uit het stadsbudget (764/512-51) slaat op een bedrag van 850.000 euro, met als titel: “Investeringssubsidies in kapitaal aan privé-ondernemingen”. Tot zover lijkt alles in orde. Maar, als men dan gaat kijken in de investeringstabel (het zgn. programma van de uit te voeren werken) dan blijkt dat Stad dit bedrag concreet wil besteden aan de heraanleg van de parking van het sportcentrum Lange Munte…

2.
Tweede knelpunt, volgens De Coene: “Vanuit behoorlijk bestuur zou er een terugbetaling aan KV Kortrijk van gedane investeringen (411.000 euro) moeten zijn, in plaats van een subsidie die uit de lucht komt te vallen.”
Onze lezers weten waarop dit slaat. KVK voerde een aantal “verfraaiingswerken” uit. Met de bijkomende kosten voor de definitieve afwerking gaat het om een bedrag van ca. 450.000 euro. Met voerde werken uit m.b.t de loges, het restaurant, de nieuwe “Club 19”. Nieuwe bureaucontainers en supporterskabine onder de tribune. Drankchalets. Kleedkamers. Dokterskabinet. Ledwall-scorebord. (De vernieuwing van de spelershome en het trainerskabinet volgt nog midden oktober. Wie zal dat betalen?)

Raadslid De Coene wekt in de krant dus de indruk dat hij die 300.000 euro wel zou willen goedkeuren als men het bedrag zou aanzien als een investeringstoelage. Maar hier stelt zich opnieuw een probleem.
In de overeenkomst tussen Stad en KVK is in art.10 bepaald dat Stad op eigen kosten bereid is om terreinen en installaties conform te houden met de voetbalregelgeving, sensu lato. Sensu lato, ja. In deze zin: Stad zal in gemeen overleg de infrastructuur conform houden met wat de voetbalregeling als minimum vooropstelt voor de voetbalreeks waarin KVK speelt.
Vraag 1: was er voor die verfraaiingswerken wel een gemeen overleg? (In de gemeenteraad van maart gaf schepen Stefaan Bral toe dat KVK met de uitvoering van die werken wel wat “voortvarend” is geweest.)
Vraag 2: welke van die verfraaiingswerken zou de Koninklijke Voetbalbond kunnen beschouwen als minimaal noodzakelijk voor het voetbal in eerste klasse?
(Wat we in bijkomende orde ook niet mogen vergeten is dat KVK in oorsprong louter om een overbruggingskrediet vroeg.)

Als die vragen deskundig worden beantwoord, kan de gemeenteraad misschien verhelpen aan het geklungel van de schepen van Sport. In het Nieuwsblad van vandaag reageert Stefaan Bral weer op zijn typisch brutale wijze op de uitlatingen van raadslid De Coene. “Ik haal desnoods dat punt van de agenda.”

P.S.
In de goed te keuren overeenkomst over de toelage van 300.000 euro is een belangrijke wijziging geslopen inzake de bijkomende zes voorwaarden die aan KVK worden opgedrongen.

(Wordt volgende week vervolgd in een extra-editie van deze elektronische krant. Compromis in de maak?)