Hoeveel kost dat doortrekkersterrein nu eigenlijk ? (1)

We weten het nog altijd niet. Onze trouwe lezers volgen al sinds 2007 via diverse stukken alhier onze gissingen. Nu vallen wat nieuwe cijfergegevens binnen sinds er enkele opleveringen zijn gebeurd. Er ontbreekt nog altijd een perceel nr. 3 in ons dossier. De omgevingsaanleg? Mogen we er eerst nog even aan herinneren dat in de begroting 2007 een geraamd bedrag van 825.000 euro stond ingeschreven?

We beginnen met lot 1: de infrastructuur.
Die werken werden oorspronkelijk geraamd op 313.279 euro. Het bedrag van de bieding door Stadsbader-Flamand uit Harelbeke was 347.551 euro.
Uiteindelijk werd het 460.756 euro. Hoe komt dat zo? Er is een prijsherziening geweest van 14.136 euro. Er waren bijkomende werken voor 79.708 euro. Hoe dat zo komt? Wel, aangezien de plek waar het zigeunerpark zou komen (Kromme Olm te Heule) weidegrond was, had niemand er ook maar aan gedacht om een bodemonderzoek uit te voeren. Tot eenieders verbazing bleek de teelaarde van de familie Sabbe vervuild met lood. Het grondreinigingscentrum rekende 42.770 euro aan (2.380 ton à 18,53 euro). Daarbovenop had men de geraamde hoeveelheid af te voeren grond verkeerd opgemeten. 1.500 m³ méér dan gedacht. Kostprijs: 22.765 euro. Wat was men nog vergeten? Dat er een fundering moest komen op het binnenplein. Kostprijs voor de aanleg daarvan: 14.172 euro (1534 m² à 9,24 euro).
Al die bijkomende werken en de BTW (79.476 euro) deden de uiteindelijke kostprijs stijgen met 27,8 procent boven de oorspronkelijke inschrijvingsprijs van 287.232 euro excl.BTW. Normaal moet zo een grove onderschatting van de prijs terug voor de gemeenteraad komen. Maar dat zal niet gebeuren want het schepencollege heeft beslist dat het hier niet gaat om bijkomende werken !
Gemeenteraadsleden moeten nu een keer goed opletten bij de eerstvolgende begrotingswijziging. Het artikel 9330/725-60 zal een meeruitgave van 113.205 euro te zien geven.

Perceel 2 nu: het dienstgebouw langs de Ventweg 395b van de Ringlaan.
Oorspronkelijk zou dat gebouw 391.196 euro gaan kosten. Dat werd later 416.831 en is nu opgeleverd door de bvba Hugelier (familieconnectie met schepen Bral) uit Gullegem voor 427.432 euro. Zou de aanpassing aan roma-WC’s van het sanitair daar al zijn ingecalculeerd?

Over perceel 3 hebben we nog geen definitieve gegevens.
Gaat het om de omgevingsaanleg? De raming bedroeg 36.352 euro. De winnende aannemer vroeg slechts 24.072 euro. Maar er was ook eens sprake van “voorbereidende werkzaamheden” voor een bedrag van 30.043 euro (zonder BTW).

Perceel 4: de hoogspanningscabine.
Geraamd op 44.949 euro. Opgeleverd door nv Electro Enterpise uit Gullegem voor slechts 27.878 euro. Maar hoeveel heeft Gaselwest aangerekend voor de aansluiting? Vermoedelijk 8.241 euro.

Lot 5: de terreinafsluiting.
Opgeleverd door de bvba Vermeulen uit Moen voor 30.788 euro. Het geraamd bedrag lag merkelijk hoger: 60.061 euro. Het schepencollege vond dit lage inschrijvingsbedrag (eigenlijk 33.653 euro) ook nogal abnormaal en vroeg om een verantwoording. De verklaring luidde dat de staalprijzen sterk waren gedaald in de periode tussen de opmaak van het ontwerp en de prijsbieding.
Is er soms een staalproducent onder onze lezers?
Het ontwerp “terreinafsluiting” dateert van oktober 2008. De toewijzing van de opdracht aan bvba Vermeulen van mei 2009.