Politie wil iets doen aan de “namiddaginbraken” en interne communicatie

Het aantal inbraken in gebouwen – al of niet bewoond – in de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) stijgt absoluut niet. 2006 was een topjaar: 695 registraties. In 2008 nog 621, en vorig jaar 583 (Kortrijk zelf: 516). Inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond. In niet-bewoonde gebouwen ‘s nachts. Meest getroffen gebieden zijn het centrum (vooral appartementen), de omgeving van de Beheerstraat, Burgemeester Gillonstraat, Leopold III-laan en de wijken langs beide zijden van de Pottelberg.

Uit de criminaliteitsbeeldanalyse 2009 van de politiezone blijkt niet echt dat de zgn. “namiddaginbraken” alhier een significante stijgende trend vertonen. (Nationaal wel.) Niettemin wil onze politie daar iets tegen ondernemen. De politiezone heeft hiervoor zelfs een plan bedacht. Dat blijkt uit het feit dat VLAS hierover een project heeft ingediend waarbij men wil meedingen naar de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie. Een initiatief van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 oktober. Wint VLAS niet, dan zullen we het plan om namiddaginbraken tegen te gaan nooit kennen.

De politiezone heeft nog een ander project ingediend om die Belgische prijs te behalen. InfoCOP.
Vreemd want die “tool” is al operationeel sinds 1 november 2008. InfoCOP is een centraal aangestuurde en interactieve briefingtool, uitgewerkt door de firma Real Internet Solutions uit Kuurne. Hoe ziet die er uit? De tool is een visueel medium waarbij gebruik gemaakt wordt van dia’s die op elk werkstation kunnen geraadpleegd en aangevuld worden. Men kan daar bijvoorbeeld op zien welke personen voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld, of wie een fuif- of zwembadverbod kreeg opgelegd. Wie er zoal moet opgespoord. Enzovoort.
Voor meer info, zie die uiterst wonderlijke website: www.infocop.eu.

P.S.
Na zovele decennia verblijf ter stede zou kortrijkwatcher graag eens zijn wijkinspecteur in levende lijve zien. Al was het maar op straat. Beetje klappen?